Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Стратегія розвитку Кремінської перспективної ОТГ

Стратегія розвитку Кремінської перспективної ОТГ (11)

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДРУГА CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«23» грудня 2020 року

Кремінна

№ 2/7

Про затвердження Маркетингової стратегії
Кремінської об’єднаної територіальної громади
Луганської області

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до пункту 5 статті 10 Закону України «Про засади державної регіональної політики», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програми економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 11листопада 2015 року № 932 «Про затвердження порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», розглянувши проєкт Маркетиногової стратегії Кремінської об’єднаної територіальної громади, , Кремінська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Маркетингову стратегію Кремінської об’єднаної територіальної громади (додається).
  2. Апарату ради, виконавчим органам, комунальним установам та закладам Кремінської міської ради, врахувати основні положення Стратегії при розробці плану соціально-економічного розвитку громади та цільових програм.
  3. Оприлюднити Маркетингову стратегію Кремінської об’єднаної територіальної громади Луганської області на офіційному веб-сайті Кремінської міської ради.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                             Володимир СТРУК

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДРУГА
CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«23» грудня 2020 року

Кремінна

№ 2/6

Про затвердження Стратегії розвитку Кремінської об’єднаної
територіальної громади Луганської області до 2027 року

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до пункту 5 статті 10 Закону України «Про засади державної регіональної політики», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програми економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», розглянувши проєкт Стратегії розвитку Кремінської об’єднаної територіальної громади до 2027 року, з метою забезпечення сталого економічного, соціального та культурного розвитку Кремінської об’єднаної територіальної громади, Кремінська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Стратегію розвитку Кремінської об’єднаної територіальної громади до 2027 року (додається).
  2. Апарату управління, виконавчим органам, комунальним установам та закладам Кремінської міської ради, врахувати основні положення Стратегії при розробці бюджету, плану соціально-економічного розвитку громади та цільових програм.
  3. Оприлюднити Стратегію розвитку Кремінської об’єднаної територіальної громади Луганської області до 2027 року на офіційному веб-сайті Кремінської міської ради.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів.

 

Міський голова                   Володимир СТРУК

Сьогодні, 9 липня 2020 року, відбулось чергове засідання робочої групи з розробки Стратегії розвитку Кремінської перспективної ОТГ. Члени групи опрацівали різні сценарії розвитку громади: песимістичний, реалістичний і оптимістичний. На засіданні одноголосно було вирішено йти за реалістичним сценарієм. Напрацьовані базові припущення та результати реалістичного сценарію розвитку громади.

Попереду найбільш складна робота по формуванню "дерев" проблем.

16 червня у міській раді відбулося чергове засідання робочої групи з розробки Стратегії розвитку Кремінської перспективної об’єднаної територіальної громади на період до 2027 року.

Учасники засідання працювали над SWOT-аналізом, що дозволило визначити сильні та слабкі сторони громади, можливості для подальшого розвитку й загрози, які можуть перешкоджати досягненню цілей.
 
Результати сьогоднішньої роботи будуть узагальнені та структуровані для подальшого вивчення та обговорення.
Шановні члени робочої групи з розробки Стратегії розвитку Кремінської перспективної ОТГ.
 
Завтра, 16.06.2020, на засіданні робочої групи, яке розпочнеться о 10:00 будемо працювати над SWOT-аналізом.
Нагадуємо, що за підсумками засідання РГ, яке відбулось 4 червня, після ранжування факторів ми отримали PESTEL-аналіз, який завтра буде врахований при формуванні можливостей та загроз SWOT-аналізу.
PESTEL-аналіз:
Політичні фактори
1. Загроза призупинення реформ з децентралізації.
2. Реформа держуправління та зміна адміністративно-територіального устрою.
3. Державне регулювання та дерегуляція.
4. Регіональна нестабільність.
5. Високий рівень корупції.
6. Державна Стратегія регіонального розвитку до 2027 року.
7. Поява нових політичних сил стимулює населення до активізації зусиль та появи нових прагнень.
8. Популізм та невиконання обіцянок політиками.
9. Підтримка з боку ЄС та США щодо припинення конфлікту та відбудови інфраструктури та економіки.
10. Вплив Росії на дестабілізацію міжнародної політики України.
Економічні фактори
1. Відтік трудових ресурсів.
2. Часті зміни розподілу бюджетних коштів на рівні держави.
3. Зменшення купівельної спроможності населення.
4. Дерегуляція.
5. Падіння ВВП не може забезпечити реалізацію державних програм.
6. Негативні тенденції світової економіки
7. Вплив природніх монополістів.
8. Програми державної підтримки с/г виробників.
9. Енергоємність ВВП.
10. Тіньова економіка.
11. Висока вартість енергоносіїв.
12. Підприємства що працюють мають юридичну реєстрацію в іншому місці.
13. Стабільний курс валют.
Соціальні фактори
1. Природнє та міграційне скорочення населення.
2. Державна соціальна політика.
3. Негативні наслідки реформи медицини.
4. Низька купівельна спроможність населення.
5. Зарплати в конвертах.
6. Кількість пристарілих самотніх збільшується.
7. Низька релігійність населення.
8. Розвинуте відчуття приватної власності.
9. Зменшення кількості заможних сімей.
10. Фізичне та психологічне перевантаження.
11. Низька політична активність громади.
Технологічні фактори
1. Сучасні технології у сфері безпеки (системи відеоспостереження, розпізнавання обличь, інформування про надзвичайні ситуації).
2. Можливість втілення нових технологій переробці сільгосппродукції.
3. Енергоефективні технології з поводженням ТПВ.
4. Нові технології в сільському господарстві.
5. Стандарти якості у сфері харчування (НАССР).
6. Інноваційна відсталість.
7. Доступність до телекомунікаційного зв’язку.
8. Інформаційні технології застосовуються у всіх сферах життєдіяльності.
Екологічні фактори
1. Нелегальні звалища ТПВ.
2. Лісові пожежі.
3. Несанкціоновані вирубки лісу.
4. Забрудненість та замулення річок .
5. Наслідки закриття шахт.
6. Глобальне змінення кліматичних умов.
7. Наявність хімічної промисловості поблизу меж ОТГ.
8. Зелені тарифи для постачальників електроенергії.
Законодавчі фактори
1. Земельний кодекс, Закон «Про природно-заповідний фонд України».
2. Законодавство України про охорону здоров'я.
3. Нормативно-правові акти, що визначають спрямування державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення.
4. Податковий кодекс.
5. Закон про захист прав споживачів.
6. Закон про зайнятість.
7. Закон про захист прав споживачів.
8. Закони про освіту.
9. Законодавство із питань інтелектуальної власності.
10. Закон про захист даних.
11. Система публічних закупівель «PROZORRO».
12. Антимонопольне законодавство.
13. Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”.

Робоча група з розробки Стратегії розвитку Кремінської перспективної об’єднаної територіальної громади розпочинає опитування серед мешканців Кремінської громади, Червонопопівської та Новокраснянської сільських рад з метою визначення основних проблем, які на Вашу думку існують в громаді та перспектив розвитку громади на майбутнє.

Результати опитування будуть враховані при розробці Стратегії розвитку Кремінської перспективної об’єднаної територіальної громади до 2027 року.

Беріть участь в опитуванні та доможіть своїм дідусям та бабусям заповнити анкету.

Ваша думка для нас дуже важлива!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzIU8zH5zuTIiXTWnuyD3wmmMls0JsgHkkUhEDxBXeQgc4yw/viewform 
Робоча група з розробки Стратегії розвитку Кремінської перспективної об’єднаної територіальної громади розпочинає опитування серед мешканців Кремінської громади, Червонопопівської та Новокраснянської сільських рад з метою створенням бренду та маркетингової стратегії ОТГ.

Відповіді будуть враховані під час формування Стратегії розвитку Кремінської перспективної об’єднаної територіальної громади до 2027 року.

Беріть участь в опитуванні та доможіть своїм дідусям та бабусям заповнити анкету.

Ваша думка для нас дуже важлива!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA_mDDhObl2YYxGFOg_IN11u9Zge7DEshbhIHWCbeY4IM48Q/viewform 

18 травня у міській раді відбулося друге засідання робочої групи з розробки Стратегії розвитку Кремінської перспективної об’єднаної територіальної громади.

Під час засідання представлено аналіз соціально-економічного становища перспективної Кремінської ОТГ на теперішній час, сформовано стратегічне бачення ОТГ та обговорено подальші кроки з розробки Стратегії розвитку Кремінської ОТГ.

14 травня у міській раді відбулося перше засідання робочої групи з розробки Стратегії розвитку Кремінської перспективної об’єднаної територіальної громади.

До складу робочої групи увійшли представники Кремінської міської ради, райдержадміністрації, районної ради, Червонопопівської та Новокраснянської сільських рад, депутатського корпусу, установ міста, підприємств та громадськості.

Під час зустрічі національний експерт зі стратегічного планування Борис Червоний ознайомив присутніх з цілями, завданнями та етапами подальшої роботи.

Наступне засідання робочої групи заплановане на 18 травня.

Main Menu

Kremins'ka TG