Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Середа, 26 травня 2021 09:07

Кремінська міська рада оголошує конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів

Кремінська міська рада оголошує конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів для підготовки лотів до земельних торгів та проведення аукціону щодо продажу права оренди на земельні ділянки комунальної власності на конкурентних засадах по лотах:

Лот №1. Земельна ділянка комунальної власності Кремінської територіальної громади несільськогосподарського призначення площею 90 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Кремінна, вул. Харківська, район будівлі 93 а, для будівництва та обслуговування закладів побутового обслуговування – установки тимчасової споруди (автомайстерні), для продажу пава оренди на конкурентних засадах.

Лот №2. Земельна ділянка комунальної власності Кремінської територіальної громади несільськогосподарського призначення площею 30 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Кремінна, вул. Харківська (район скверу шахти «Кремінна»), для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – установки тимчасової споруди торгового павільйону, для продажу пава оренди на конкурентних засадах.

Лот №3. Земельна ділянка комунальної власності Кремінської територіальної громади несільськогосподарського призначення площею 20 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Кремінна, вул. Харківська (район скверу шахти «Кремінна»), для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – установки тимчасової споруди торгового павільйону, для продажу пава оренди на конкурентних засадах.

Лот №4. Земельна ділянка комунальної власності Кремінської територіальної громади несільськогосподарського призначення площею 185 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Кремінна, пл. Кооперативна, район будівлі 51, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – установки тимчасової споруди, для продажу пава оренди на конкурентних засадах.

УМОВИ КОНКУРСУ

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів" із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

  • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів, з зазначенням контактних даних, засобів зв’язку, адреси електронної пошти;
  • згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи-підприємця);
  • належним чином завірені копії документів: копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи-підприємця);
  • копії виписки, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
  • копія(ї) ліцензії(й), сертифікату, діючих до закінчення виконання робіт;
  • копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, (для претендента з виконання робіт з оцінки землі);
  • копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (для претендента на проведення земельних торгів);
  • інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною за попередній період 24 місяці (для претендента на проведення земельних торгів);
  • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

Засідання конкурсної комісії відбудеться 18 червня 2021 року о 14:00 год. в приміщенні Кремінської міської ради каб. № 3, проспект Дружби, 13.

Конкурсну документацію надати до 11 червня 2021 року до 8:00.

Додаткова інформація надається за телефоном 3-15-55 або особисто за адресою: каб. № 15, проспект Дружби, 13, місто Кремінна.

Read 385 times

Main Menu

Kremins'ka TG