Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

BUS Довідка. Кремінна
Зеленая Кременная. Фотографии природы

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Вівторок, 29 червня 2021 08:45

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення сесії Кремінської міської ради «Про встановлення туристичного збору»

Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення сесії Кремінської міської ради
«Про встановлення туристичного збору»

 

I. Визначення проблеми

Аналіз впливу регуляторного акту проекту рішення Кремінської міської ради «Про встановлення туристичного збору» підготовлено відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Відповідно до підпункту 4 та 5 пункту 3 статті 12 Податкового кодексу України міські ради своїм рішенням встановлюють ставки місцевих податків і зборів та офіційно оприлюднюють прийняте рішення згідно вимог чинного законодавства.

У разі не встановлення місцевих податків і зборів, передбачених статтею 10 Податкового Кодексу України, рішенням міської ради, такі податки і збори сплачуються платниками на території міста та громади у порядку, встановленому Податковим Кодексом України за ставками, визначеними вищезазначеним Кодексом.

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення туристичного збору не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Враховуючи вимоги пункту 12.3.4. статті 12 Податкового кодексу рішення про встановлення місцевих податків та зборів приймається до 15 липня та офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів з 01 січня 2022 року, ставки туристичного збору будуть справлятись за ставками, які діяли станом на 31.12.2021.

Прийняте рішення впорядкує деякі питання ведення бізнесу, підвищить інвестиційну привабливість міста.

 Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

 

Органи місцевого самоврядування

так

 

Суб'єкти господарювання, у тому числі суб'єкти малого підприємництва

так

 

 

II. Цілі державного регулювання

Основною ціллю розробки проекту є забезпечення практичної реалізації статей 10, 268 Податкового кодексу України шляхом встановлення місцевих податків і зборів. Проектом рішення передбачається затвердження туристичного збору на території Кремінської міської ради.

Основними цілями його прийняття є:

 • Приведення чинного регулювання у відповідності до норм Податкового кодексу України;

 • збільшити доходи у міський бюджету у вигляді туристичного збору;

 • встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок туристичного збору з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та підвищення мотивації громадян до зайняття окремими видами підприємницької діяльності;

 • вдосконалення відносин між міською радою, органами ДПС у Луганській області та суб’єктами господарювання, пов’язаними з оподаткуванням місцевих податків і зборів.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Ця альтернатива не може бути прийнята для органів місцевого самоврядування, оскільки буде не дотримана вимога підпункту 12.4.1 пункту 12.4 статті 12 Податкового кодексу України, а також у зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 5 розділу XV «Перехідні положення» Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом і за ставками встановленими Кодексом, що не сприятиме наповненню міського бюджету в можливих обсягах.

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Дотримання вимог податкового законодавства.

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Врегулювання правовідносин суб’єктів господарювання і контролюючих органів у процесі справлення збору.

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигоди та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

Відсутні

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Дотримання вимог податкового законодавства.

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Врегулювання правовідносин суб’єктів господарювання і контролюючих органів у процесі справлення збору.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

Відсутні

 

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Вирішення соціальних проблем громади за рахунок зростання доходної частини міського бюджету

Особи, які будуть отримувати послуги з тимчасового проживання на території Кремінської міської ради будуть сплачувати туристичний збір у розмірі передбаченим нормативно-правовим актом

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 0

0

0

12

12

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Звітність по нарахуванню та сплаті туристичного збору не подається до контролюючого органу.

 

 

Витрати на сплату збору не зміняться.

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справлення туристичного збору

Затрати часу, необхідні для вивчення положень та обговорення проекту рішення

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

1

Встановлення ставок за мінімальним розміром

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

3

 Встановлення виважених і обговорених з міською громадою ставок податків, які не є максимально можливими

 

Рейтинг результативності1

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

3

Відсутні

Вплив проблеми значно знижується

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

1

 

Відсутні

Проблема продовжує існувати

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

Зміни у Податковому кодексі України, зменшення кількості платників податків. Політична та економічна ситуація в країні.

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Існування проблеми

 

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є встановлення туристичного збору на території Кремінської міської ради. По даному виду податку визначаються платники податку; об’єкт оподаткування; база оподаткування; ставка податку; податковий період; порядок обчислення суми податку; строки сплати податку; порядок сплати податку; строки та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку; податкові пільги та порядок їх застосування.

Заходи, які необхідно здійснити для впровадження цього регуляторного акта:

- Розробка проекту рішення Кремінської міської «Про встановлення туристичного збору» та АРВ до нього.

- Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

- Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

- Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

- Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

- Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії міської ради.

- Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

- Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати (додаткові) на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або місцевого самоврядування та суб’єктів підприємництва відсутні, оскільки на адміністрування регулювання суб’єктів господарської діяльності встановлені нормами Податкового кодексу України, а органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків і зборів, не змінюючи порядок її обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Законом України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466) внесені зміни до Податкового кодексу України, у зв’язку з чим, в рішенні про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати може не визначатися термін його дії. У такому випадку рішення буде чинним до прийняття нового рішення (абзац другий пп. 12.3.3 п.12.3 ст.12 Податкового кодексу України).

Рішення «Про встановлення туристичного збору» набирає чинності з початку наступного бюджетного періоду, тобто з 01.01.2022 року, є безстроковим та діє до прийняття нового рішення із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні показники:

Назва показника

за 2020р.

2021р.

(очікуване)

2022 р.

(прогноз)

Сума надходжень до загального фонду міського бюджету місцевих податків і зборів (без ПДФО), всього, (тис. грн.)

23187,254

35710,700

39281,77

Сума надходжень до загального фонду міського бюджету туристичного збору, всього, тис.грн.

22,205

25,0

27,5

Кількість платників туристичного збору, осіб

6

7

12

Питома вага надходжень від сплати туристичного збору в сумі сплати місцевих податків і зборів, всього

0,1

0,07

0,07

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта – високий, до 100%

Проект рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Кремінської міської ради в мережі Інтернет за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Один екземпляр надається до місцевого органу Державної фіскальної служби України.

Такі показники як «час, що витрачається суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта» та «розмір коштів, що витрачається суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта» не розглядаються, оскільки цим регуляторним актом встановлюються тільки ставки місцевих податків і зборів та не передбачається проходження суб’єктами господарювання додаткових процедур.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності рішення Кремінської міської ради здійснюватиметься у відповідності до статті 10 Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників туристичного збору.

Через рік після прийняття рішення буде здійснено повторне відстеження результативності регуляторного акту з метою оцінки ступеня досягнення цим актом цілей за результатами показників визначених в розділі ХІІІ цього документу (І квартал 2023 року).

Періодичне відстеження має бути здійснено раз на три роки після повторного відстеження за кількісними та якісними показниками та порівнюватися з показниками встановленими під час повторного відстеження.

На підставі результатів відстеження ефективності регуляторного акту буде прийматися рішення про залишення регуляторного акту без змін, необхідність внесення змін та доповнень до регуляторного акту, або визнання регулярного акта або окремих його положень такими, що втратили чинність.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний. Шляхом аналізу статистичних даних, наданих Кремінським відділенням Державної податкової служби та фінансового відділу міської ради, щодо надходжень збору та кількості платників збору, також з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей.

 

Міський голова                              Володимир СТРУК


ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з «15» лютого 2021 року по «10» березня 2021 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Круглі столи

18

Отримання інформації

2

Консультативна зустріч з фахівцями регіональної Державної фіскальної служби

3

Уточнення інформації щодо платників збору

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 12 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 1. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 0

5

Інші процедури (сплата туристичного збору)

27500,00

27500,00

137500,00

6

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

27500,00

27500,00

137500,00

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

12

12

12 

8

Сумарно, гривень

27500,00

27500,00

137500,00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години

Норма робочого часу на тиждень становить 40 годин на тиждень.

Розмір мінімальної заробітної плати на 2022 рік (прогноз) – 6700,00 грн. (Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, (https://www.me.gov.ua), Постанова КМУ від 29.07.2020 № 671); кількість робочих годин у 2022 році – 1987 годин (сайт buhoblik.org.ua), у погодинному розмірі на 2022 рік– 40,46 гривні (6700,00 грн. / 165,58 год/міс.).

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

1г*40,46*1

=40,46грн 

1г*40,46*1

=40,46грн 

1г*40,46*1*5

=202,30 грн. 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

2г*40,46*1

=80,92 грн 

2г*40,46*1

=80,92 грн 

2г*40,46*1*5

=404,6 грн 

11

Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

(0,1ч +0,2ч+0,1ч+0,2ч)*

40,46*1*4

=97,10грн

(0,1ч +0,2ч+0,1ч+0,2ч)*

40,46*1*4

=97,10грн

(0,1ч +0,2ч+0,1ч+0,2ч)*

40,46*1*4*5

=485,52грн

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

 0,1ч*40,46=

4,05грн

 0,1ч*40,46=

4,05грн

 0,1ч*40,46*5=

20,23грн

13

Інші процедури (уточнити)

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

222,53 грн.

222,53 грн.

1112,33 грн.

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

12

12

12

16

Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

2670,36 грн. 

2670,36 грн.

13347,96 грн.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженням лише встановлювати транспортного податку, не змінюючи порядок їх обчислення та інші адміністративні процедури.

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

27500,00 грн.

137500,00 грн.

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

2670,36 грн.

13347,96 грн.

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

30170,36 грн.

150847,96 грн.

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

30170,36 грн.

150847,96 грн.

 

 1. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Корегуючі (пом’якшувальні) заходи не потрібні, оскільки відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад. Застосування даних заходів можливе тільки за умов внесення змін до податкового законодавства України.

 

Міський голова                              Володимир СТРУК

Read 214 times

Main Menu

Kremins'ka TG