Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

BUS Довідка. Кремінна
Зеленая Кременная. Фотографии природы

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Понеділок, 30 травня 2022 14:28

Аналіз регуляторного впливу проект розпорядження начальника Кремінської МВА «Про встановлення ставок єдиного податку на 2023 рік»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проект розпорядження начальника Кремінської міської військової адміністрації
«Про встановлення ставок єдиного податку на 2023 рік»

I. Визначення проблеми

Аналіз регуляторного впливу проєкту розпорядження начальника Кремінської міської військової адміністрації «Про встановлення ставок єдиного податку на 2023 рік» підготовлений відповідно до п. 6. ст. 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», ст.8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року №1160-IV (із змінами та доповненнями) (далі Закон) та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 (із змінами та доповненнями).

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно зі статтею 12 Кодексу міські ради встановлюють місцеві податки і збори. Відповідно до п. 6. ст. 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». До повноважень військових адміністрацій віднесено встановлення ставок місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України, якщо рішення відповідної ради з цих питань не прийнято, а рішення на 2023 міською радою прийнято не було.

Враховуючи положення Кодексу та Закону України Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Постанови Верховної Ради України від 01.07.2022 № 2333-IX виникає необхідність встановлення на території м. Кремінна та Кремінської територіальної громади (міської ради) єдиного податку на 2023 рік з 01.01.2023 року.

Проблемою є те, що в разі не встановлення міською радою місцевих податків, будуть застосовуватися ставки податку, прийняті раніше, при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню ставок податку враховуючи воєнний стан на території країни та наслідки збройної агресії російської федерації. Передбачається зменшити ставки податку.

За даними звітів планово – фінансового відділу Кремінської міської військової адміністрації про виконання дохідної частини бюджету, платники єдиного податку І–ІІ груп, для яких ставки податку регулювалися рішенням міської ради, сплачують до міського бюджету близько 10,0 млн. грн. щорічно.

Прийняття цього регуляторного акту дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати єдиного податку, поповнити місцевий бюджет, що надасть змогу спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади, а зниження ставок податку зменшить фінансове навантаження на суб’єктів господарювання. Встановлення ставок єдиного податку також зумовлена потребою приведення процедури прийняття регуляторного акта вимогам діючого законодавства в умовах воєнного стану.

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності зменшення фінансового навантаження на підприємців в умовах воєнного стану, наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати єдиного податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури міста. Враховуючи, вищевикладене, Кремінською міською військовою адміністрацією розробляється проект рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на 2023 рік» та публікується в засобах масової інформації.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

 

Держава

V

 

Суб'єкти господарювання,

V

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

 

Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне податкове законодавство чітко регламентує, що до повноважень саме військових адміністрацій належить встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах ставок, визначених Кодексом.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого акта, тому що Кодекс чітко регламентує необхідність встановлення міською радою місцевих податків і зборів, розмір їх ставок до початку наступного бюджетного періоду. Якщо військова адміністрація у термін до 15 липня не прийняла та в строк до 25 липня не оприлюднила рішення про встановлення єдиного податку на наступний рік, такий податок справляється, виходячи з норм Податкового кодексу України, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.

Для встановлення ставок по єдиному податку на 2023 рік з 01.01.2023 року необхідно провести регуляторну процедуру відповідно до умов воєнного стану.

II. Цілі державного регулювання

 

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від сплати єдиного податку при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок єдиного податку з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету враховуючи воєнний стан на території країни;

- забезпечити своєчасне надходження до місцевого бюджету єдиного податку;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій воєнної адміністрації відповідно до вимога законодавства в умовах воєнного стану.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

По закінченню 2022 року діюче на території міста Кремінна та Кремінської ТГ рішення про встановлення ставок єдиного податку відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням ставок податку для суб’єктів господарювання прийнятих на 2022 рік.

Враховуючи ситуацію в країни, введення воєнного стану підприємці матимуть фінансове навантаження в частині сплати податку.

 

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового Кодексу України «Про встановлення ставок єдиного податку» для платників єдиного податку І-ІІ груп

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання. Дотримання вимог діючого законодавства.

Зменшення ставок податку матиме позитивний вплив на суб’єктів господарювання, забезпечить сталість надходжень до місцевого бюджету.

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати єдиного податку на території громади та відповідне наповнення міського бюджету.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави/органу місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

По закінченню 2022 року рішення відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 2022 року.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового Кодексу України «Про встановлення ставок єдиного податку» для платників єдиного податку І-ІІ груп

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, сталість надходжень до міського бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, а також сприятливі фінансові можливості міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Можливе незначне зменшення споживчих цін

Відсутні

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового Кодексу України «Про встановлення ставок єдиного податку» для платників єдиного податку І-ІІ груп

Виділення коштів з міського бюджету на програми соціально-економічного розвитку міста

 

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 0

0

0

665

(в т.ч.

І група – 217

ІІ група – 448)

665

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

Суб'єкти господарювання – платники податку з 01.01.2022 року будуть сплачувати податок із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 2022 року.

Витрати на сплату податку не зменшаться.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового Кодексу України «Про встановлення ставок єдиного податку» для платників єдиного податку І-ІІ груп

Встановлення ставок єдиного податку з меншого розміру, зменшення фінансового навантаження на підприємців в умовах воєнного стану.

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати податок за ставками згідно розпорядження Кремінської міської ВА.

 

Дія даного регуляторного акта на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва відсутня.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

З урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей здійснено вибір оптимального альтернативного способу.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Суб'єкти господарювання – платники податку з 01.01.2022 року будуть сплачувати податок із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 2022 року.

 

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового Кодексу України «Про встановлення ставок єдиного податку» для платників єдиного податку І-ІІ груп

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

Враховуючи ситуацію в країни – введення воєнного стану, цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, в т.ч. наповнення місцевого бюджету, що дозволить профінансувати заходи соціального, економічного значення в громаді.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1. Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Для держави і громадян вигоди відсутні.

Суб’єкти господарювання будуть сплачувати єдиний податок за ставками, що діяли станом на 31.12.2022

Суб'єкти господарювання – платники податку з 01.01.2022 року будуть сплачувати податок із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 2022 року.

Фінансове навантаження на суб’єктів господарювання, зменшення надходжень.

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового Кодексу України «Про встановлення ставок єдиного податку» для платників єдиного податку І-ІІ груп

Зменшення фінансового навантаження на підприємців в умовах воєнного стану.

Суб'єкти господарювання І-ІІ груп будуть сплачувати податок за меншими ставками згідно розпорядження Кремінської МВА.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Не прийняття регуляторного акту (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Рішення про встановлення єдиного податку буде діяти у 2023 році, за ставками податку станом на 31.12.2022, що створить несприятливі умови для бізнесу в умовах воєнного стану.

х

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового Кодексу України «Про встановлення ставок єдиного податку» для платників єдиного податку І-ІІ груп

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

 

 1. Розробка проєкту регуляторного акта «Про встановлення єдиного податку на 2023 рік».

 2. Оприлюднення повідомлення та проєкту рішення разом з АРВ в засобах масової інформації (мережі Інтернет) з метою отримання зауважень та пропозицій щодо розміру ставок єдиного податку.

 3. Отримання пропозицій щодо встановлення ставок єдиного податку.

 4. Встановлення ставок єдиного податку.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Податок не є новим, тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування регулювання не передбачається. Незалежно від того чи будуть встановлені ставки єдиного податку для платників І та ІІ груп, бюджетні витрати податкового органу та МВА не зміняться.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Запропонований термін дії акта:

один рік, з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо військова адміністрація у термін до 15 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні показники:

Назва показника

за 2021р.

2022р.(очікуване)

2023р.(прогноз)

Надходження до місцевого бюджету єдиного податку від всіх груп платників (тис. грн.)

10995,4

7155,0

9000,0

Кількість платників єдиного податку І-ІІ груп, осіб

665

(в т.ч. І група – 217, ІІ група – 448)

Витрати суб’єктів господарювання на адміністративні процедури щодо виконання регулювання та звітування (оціночно) (тис. грн.)

5217,3

7164,2

6855,1

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта – високий, до 100%

Проект рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Кремінської міської ради в мережі Інтернет за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Один екземпляр надається до місцевого органу Державної податкової служби України.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності розпорядження Кремінської міської військової адміністрації здійснюватиметься у відповідності до статті 10 Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до вимог законодавства, що діє у період воєнного стану.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників єдиного податку.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту з метою оцінки ступеня досягнення цим актом цілей за результатами показників визначених в розділі ХІІІ цього документу здійснюється за три місяці до дня закінчення дії рішення (VІ квартал 2023 року).

Метод проведення відстеження результативності – статистичний. Шляхом аналізу статистичних даних, наданих фінансовим відділом Кремінської МВА, щодо надходжень зазначених податків та кількості платників податку, також з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, за три місяці до дня закінчення строку дії регуляторного акту здійснено повторне відстеження результативності дії акта.

 

Начальник міської військової адміністрації                          Олександр ДУНЕЦЬ 

 


ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

 

Підстава і пов’язані норми регуляції: Норми Податкового кодексу України, Закон України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», п. 6. ст. 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання для суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з «20» травня 2022 року по «30» травня 2022 року.

Таблиця 1

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі, тощо), інтернет - консультації прямі (інтернет форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експерті, науковців тощо)

Кількість учасників консультації, осіб

Основні результати консультації

1

Телефонні консультації з представником ДПС

2

Отримання інформації та пропозицій: для виконання регуляції щодо визначення ставок єдиного податку

2

Телефонні консультації громадською організацією «Кремінська бізнес-асоціація»

1

Отримання інформації та пропозицій: для виконання регуляції щодо визначення ставок єдиного податку

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єкти малого підприємництва (мікро- та малі) та громадян

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 665; у тому числі малого підприємництва 0,0 та мікропідприємництво 665.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив складає: 0,0%, питома вага суб’єктів мікропідприємства - 100%.

Джерело: Дані органів Державної податкової служби в Кремінському районі.

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка «прямих витрат» суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

Витрати на обладнання або інші прямі витрати регулюванням не вимагається

1

Процедура придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) – вартість обладнання

0,00

-

-

2

Процедура повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0,00

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (витратні матеріали)

0,00

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання

0,00

 

-

-

5

Інші процедури: сплата податку – касове обслуговування

 

сплата єдиного податку (ставки єдиного податку встановлені для фізичних осіб-підприємців незалежно від виду господарської діяльності)

20,0 грн. * 12 міс = 240,0 грн.

 

І група: 239,3*12=

2 872 грн.

ІІ група: 1139*12=

13 668 грн.

 

 

6

Разом, гривень

І група: 20,0+2872=2892 грн.

ІІ група:

20+13 668 = 13 688 грн.

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

665

(в т.ч. І група – 217;

ІІ група – 448)

-

-

8

Сумарно, гривень (ряд 6*ряд 7)

2 892 * 217=

627 564 грн. (в т.ч. єдиний податок І група – 623 224 грн.);

13 688*448=

6 132 224 грн. (в т.ч. єдиний податок ІІ група – 6 123 264 грн.)

6 759 788 грн. -

(сума А)

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години

Норма робочого часу на тиждень становить 40 годин на тиждень.

Розмір мінімальної заробітної плати на 2023 рік (прогноз) – 7176,00 грн. (Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, (https://www.me.gov.ua), Постанова КМУ від 29.07.2020 № 671); кількість робочих годин у 2023 році – 1977 годин (сайт buhoblik.org.ua), у погодинному розмірі на 2023 рік – 43,56 гривні (7176,00 грн. / 164,75 год/міс.).

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,5*43,56*1=21,78 грн.

-

-

 

Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт (Ознайомлення з рішенням щодо прийнятих ставок, пошук тексту рішення Кремінської міської ради «Про встановлення ставок єдиного» на офіційному сайті Кремінської міської ради та місцевих ЗМІ)

0,5 години

 

-

-

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

 0,12*43,56*12 = 62,73 грн.

-

-

 

Витрати часу на розробку та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого бізнесу процедур на впровадження вимог регуляторного акта

Оціночно: Для підприємств малого бізнесу (для фізичних-осіб підприємців – 0,1 години).

-

-

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

(1+0,2+0,5+0,15)*

43,56*1*1 = 80,59 грн.

-

-

 

Витати часу на отримання інформації про звіт щодо регуляторного акта. Отримання необхідних форм та визначання органу що приймає звіти та місця звітності.

(Знаходження бланку Податкової декларації, уточнення місця знаходження та часи прийому Державної фіскальної служби, уточнення подання інформації до відповідного відділу фіскальної служби (за списком чи «жива» черга). Уточнення особливостей заповнення Податкової декларації)

Оціночно: 1 година.

 

-

-

 

Витрати часу на заповнення звітних форм (Визначення ставки податку та заповнення Декларації)

Оціночно: 0,2 години

 

-

-

 

Витрата часу на передачу звітних форм (Передача звіту до Державної фіскальної служби)

Оціночно: 0,5 годин

-

-

 

Оцінка витрат часу на корегування помилок (Оціночно: природний рівень похибок при заповненні декларацій 5% від загальної кількості)

Оціночно: 0, 15 години.

-

-

12

Процедури суб’єкта щодо забезпечення процесу перевірок

 Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0,00

-

-

 

Витрати часу на забезпечення процесу перевірки

Відсутні. Перевірки відбуваються під час прийняття декларації інспектором державної фіскальної служби; окремі перевірки відсутні, тимчасово встановлено мораторій Постановою КМУ та у зв’язку із введенням воєнного стану

--

-

13

Інші процедури

-

-

-

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

Усього витрат часу суб’єктів малого бізнесу на адміністративні процедури виконання регулювання

21,78+62,736+80,59 = 165,1 – мікропідприємства

-

-

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання

665

(в т.ч. І група – 217;

ІІ група – 448)

-

-

16

Сумарно, грн

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15),

165,1*665 = 109791,5 грн (суб’єкти мікро-підприємництва)

 

(Сума Б) разом = 109791,5 грн

-

-

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Орган місцевого самоврядування наділений повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури. Прийняття цього регуляторного акта не передбачає утворення нового виконавчого органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих витрат» суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

6 759 788 грн.

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва, необхідних для виконання регулювання та звітування

109791,5 грн.

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

6 869 579,5 грн.

-

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

6 869 579,5 грн.

-

 

 1. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Корегуючі (пом’якшувальні) заходи не потрібні, оскільки відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні військової адміністрації. Застосування даних заходів можливе тільки за умов внесення змін до податкового законодавства України.

Начальник міської військової адміністрації                             Олександр ДУНЕЦЬ

Read 49 times

Main Menu

Kremins'ka TG