Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Вівторок, 02 березня 2021 10:38

Про виконання державної регуляторної політики Кремінською міською радою за 2020 рік

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ЯТА CECIЯ ВОСЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

 

«26» лютого 2021 року

Кремінна

№5/2

Про виконання державної регуляторної політики
Кремінською міською радою за 2020 рік

 

Заслухавши інформацію секретаря міської ради Бабушкіна В.В. про виконання державної регуляторної політики Кремінською міською радою за 2020 рік, керуючись п. 9 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Звіт про виконання державної регуляторної політики Кремінською міською радою за 2020 рік прийняти до відома (додається).
  2. Секретарю міської ради забезпечити висвітлення звіту про виконання державної регуляторної політики Кремінською міською радою за 2020 рік у засобах масової інформації.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регламенту, законності, депутатської діяльності та етики, зв’язку із засобами масової інформації.

 

Міський голова                                      В.О. Струк


Звіт
про здійснення державної регуляторної політики
Кремінської міської ради за 2020 рік

 

Реалізація державної регуляторної політики Кремінською міською радою у 2020 році здійснювалася відповідно до норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) та інших нормативно-правових актів з питань державної регуляторної політики щодо забезпечення системності та узгодженості прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності, публічності та прозорості реалізації державної регуляторної політики.

Регуляторна діяльність здійснюється у напрямках формування нормативно-правової бази у сфері підприємництва, усунення обмежень, які стримують розвиток підприємницької діяльності, із забезпеченням процедур підготовки проектів регуляторних актів, відстеження результативності діючих регуляторних актів та інших заходів.

Діяльність міської ради була спрямована на вирішення ряду завдань, передбачених законодавством, зокрема:

планування діяльності з підготовки регуляторних актів;

формування та актуалізація реєстру регуляторних актів;

оприлюднення проектів регуляторних актів та іншої інформації, підготовленої у процесі здійснення регуляторної діяльності;

розробка та прийняття регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу;

проведення відстеження результативності регуляторних актів;

забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики та залучення громадськості до обговорення проектів регуляторних актів.

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики», створено комісію з питань реалізації державної регуляторної політики, яка відстежує додержання вимог чинного законодавства по впровадженню проектів регуляторних актів, опублікування, обговорення, відстеження результативності та інше. До участі у комісії залучені представники громадських організацій, депутатського корпусу, приватного бізнесу.

Регуляторна діяльність міської ради у 2020 році здійснювалась відповідно до затвердженого рішенням сесії міської ради від 27.11.2019 року № 52/1 плану діяльності з підготовки та відстеження регуляторних актів Кремінської міської ради на 2020 рік.

На забезпечення виконання вимог Закону та зазначеного Плану протягом 2020 року міською радою були прийняті наступні регуляторні акти:

  • рішення від 24.06.2020 р. № 60/9 «Про встановлення ставок єдиного податку на 2021 рік»;
  • рішення від 24.06.2020 р. № 60/8 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік»;
  • рішення від 24.06.2020 р. № 60/12 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2021 рік в адміністративних межах Кремінської міської ради»;
  • рішення від 30.09.2020 № 64/3 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Кремінської територіальної громади».

До цих регуляторних актів було розроблено аналізи регуляторного впливу та проведені базові відстеження результативності. Також в 2020 році проводились повторні відстеження результативності регуляторних актів прийнятих раніше, у 2019 році.

Всі акти прийняті відповідно до Закону. Міською радою забезпечена участь підприємців, громадських організацій в обговоренні проектів регуляторних актів, проведені громадські обговорення.

Для забезпечення відкритості та прозорості регуляторної діяльності на офіційному сайті міської ради (https://www.kremrada.gov.ua) створено розділ «Регуляторна політика», в якому постійно здійснюється актуалізація матеріалів з питань регулювання господарської діяльності, зокрема, розміщуються Плани діяльності Кремінської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів, Плани-графіки проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів, висновки комісій, проекти регуляторних актів, звіти з відстеження результативності тощо.

У грудні 2020 року розпорядженням міського голови від 24.12.2020 № 03-01/172 було затверджено План діяльності з підготовки та відстеження регуляторних актів Кремінської міської ради на 2021 рік.

Державна регуляторна політика є одним із важливих факторів, який забезпечує створення стимулюючих умов для розвитку підприємництва. Виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» знаходиться на постійному контролі в Кремінській міській раді.

 

Секретар міської ради,
голова комісії з питань реалізації
державної регуляторної політики                                       В.В. Бабушкін

Read 479 times

Main Menu

Kremins'ka TG