Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
П'ятниця, 05 лютого 2021 15:54

Інформація про виконання Кремінського міського бюджету за 2020 рік

 За звітний період до загального фонду міського бюджету надійшло 24536,8 тис. грн., що становить 91,2 відсотки до затвердженого з урахуванням змін обсягу за звітний період, у порівнянні до аналогічного періоду 2019 року темпи надходження до міського бюджету збільшились на 11,2 відсотків, або на 2463,8 тис. грн.

З податків і зборів загального фонду виконання становить 23 187,3 тис. грн., або 91,5 відсотків від планових показників, що більше до аналогічного періоду минулого року на 7,8 відсотків, або на 1680,5 тис. грн.

За звітний період до загального фонду надійшло субвенцій від органів державного управління в сумі 1349,6 тис. грн., в т. ч. іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 355,8 тис. грн. на виконання делегованих повноважень по утриманню КУ «Трудовий архів»; субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 993,8 тис.грн.

Доходи загального фонду міського бюджету за 2020 рік сформовані в розрізі джерел надходжень наступним чином:

на 47,1 відсотка за рахунок єдиного податку (10925,2 тис.грн.);

на 29,5 відсотка за рахунок податку на майно (6846,6 тис.грн.);

на 11,8 відсотка за рахунок акцизного податку від реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (2746,0 тис.грн.);

на 5,4 відсотка за рахунок адміністративних зборів та платежів (1250,5 тис.грн.);

на 1,7 відсотка за рахунок рентної плати за спеціальне використання інших природних ресурсів (386,8 тис.грн.);

на 4,6 відсотка за рахунок інших надходжень (в т.ч. неподаткових) (1072,9 тис.грн.).

 За звітний період до спеціального фонду міського надійшло 9818,8 тис. грн., що становить 86,6 відсотки до затвердженого з урахуванням змін обсягу за звітний період, у порівнянні до аналогічного періоду 2019 року темпи надходження до міського бюджету зменшились на 16150,6 тис. грн.

 За звітний період до спеціального фонду міського бюджету з податків і зборів надійшло 2653,8 тис.грн., що становить 63,2 відсотки до затвердженого з урахуванням змін обсягу за звітний період, у порівнянні до аналогічного періоду 2019 року темпи надходження до міського бюджету зменшились на 10364,2 тис. грн., у зв’язку з надходженням у минулому році грантових коштів.

За звітний період до спеціального фонду надійшло субвенцій від органів державного управління в сумі 7165,0 тис. грн., в т. ч. іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 135,0 тис. грн. на умовах співфінансування на проведення капітального ремонту "Меморіалу Слави"; іншої субвенції з обласного бюджету на придбання у власність територіальної громади міста Кремінна об’єкту незавершеного будівництва, недобудованого житлового будинку, розташованого за адресою: Луганська область, Кремінський район, м.Кремінна, вул. Центральна (Октябрська), буд. 12, для забезпечення житлом окремих категорій громадян – 6950,0 тис.грн.; субвенції з місцевого бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 80,0 тис.грн.

 На видатки бюджетних установ та інших заходів спрямовано коштів загального фонду 18 553,7 тис. грн., що становить 93,8 відсотки до затвердженого на поточний рік з урахуванням змін плану, що більше показника 2019 року на 3,9 відсотка або на 700,5 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2019 року збільшені обсяги фінансування з загального фонду бюджету на державне управління – на 10,4 відсотка або на 1044,5 тис. грн., на соціальний захист – на 40 відсотків або на 50,6 тис.грн., на житлово-комунальне господарство зменшились – на 17,6 відсотка або на 1 106,9 тис. грн., на інші видатки збільшились –на 44,8 відсотка або на 114,2 тис. грн. Зменшення деяких звітних показників пояснюється внесенням змін на законодавчому рівні до чинних законодавчих актів щодо посилення проведення процедур закупівлі, що в період оголошеного карантину в країні ускладнило процедуру укладення угод на проведення закупівлі товарів робіт та послуг.

 

Видатки загального фонду міського бюджету сформовані в розрізі таких галузей:

на 60,0 відсотків на органи місцевого самоврядування (11135,1 тис. грн.);

на 27,9 відсотка на житлово-комунальне господарство (5178,2 тис. грн.);

на 2,0 відсотки на утримання КУ «Трудовий архів» ( 376,7 тис. грн.);

на 1,0 відсотка на соціальний захист та соціальне забезпечення (177,1 тис. грн.);

на 5,4 відсотка на проведення виборів ( 993,8 тис. грн.).

на 3,7 відсотка на інші видатки ( 692,7 тис. грн.).

Видатки на фонд оплати праці з нарахуваннями становлять 10043,4 тис.грн., питома вага заробітної плати у загальному обсязі видатків складає 54,1 %. Видатки за енергоносії за звітний період складають 1261,1 тис. тис. грн., питома вага видатків за енергоносії у загальному обсязі видатків складає 6,8 %.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на звітну дату відсутня.

 На видатки бюджетних установ та інших заходів спрямовано коштів спеціального фонду - 21210,5тис. грн., що менше показника 2019 року на 14,9 відсотки або на 3731,1 тис. грн., у зв’язку з використанням минулого року залишку грантових коштів.

По спеціальному фонду бюджету у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшені обсяги фінансування на житлово-комунальне господарство – майже в 3 рази або на 5278,1 тис. грн. ( завдяки використанню субвенції на придбання житла), на будівництво об’єктів ЖКГ та інших об`єктів комунальної власності збільшились на 7430,5 тис. грн.(у зв’язку з використанням залишку субвенції на початок року).

Видатки спеціального фонду міського бюджету сформовані в розрізі таких галузей:

на 9,6 відсотків на органи місцевого самоврядування (2028,9 тис. грн.);

на 0,1 % на соціальний захист (31,2 тис. грн.);

на 39,7 % на житлово-комунальне господарство (8417,2 тис. грн.);

на 49,7 % на будівництво об’єктів ЖКГ та інших об`єктів комунальної власності (10548,8 тис. грн.);

на 0,9 % на інші видатки (184,4 тис.грн.).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на звітну дату відсутня.

 

Начальник фінансового відділу                              Н.М.Смалько

Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG