Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Четвер, 25 лютого 2016 15:35

Звіт про виконання Кремінського міського бюджету за 2015 рік

 

Звіт про виконання

Кремінського міського бюджету

за  2015 рік (загальна характеристика)

 

За  звітний   період   до   загального   фонду   міського   бюджету   надійшло 8 630,5 тис. грн.,  що  становить  118,0 відсотки  до  затвердженого  з  урахуванням  змін  обсягу  за  звітний  період,  у  порівнянні  до  аналогічного  періоду  2014 року  темпи  надходження  до  міського  бюджету  зменшились  на  7,8  відсотків,  або  на  432,5 тис. грн.

           З  податків  і  зборів  виконання  становить 7 578,1 тис. грн., або  121,3 відсотків від  планових  показників,  що  на  695,1 тис. грн.  менше  до  аналогічного  періоду  минулого  року,  або  на  8,4 відсотки.  Зменшення пояснюється змінами в бюджетному законодавстві, а саме з 01.01.2015 року до бюджету міської ради не зараховується податок на доходи фізичних осіб.

За звітний період до загального фонду  надійшло  субвенцій  в  сумі 1 052,4 тис. грн. на виконання делегованих повноважень по утриманню дошкільних навчальних закладів та установ культури у січні звітного року, на виконання делегованих повноважень по утриманню КУ «Трудовий архів» та на проведення виборів депутатів місцевих рад та міських голів у 2015 році.

Доходи загального фонду міського бюджету в 2015 році сформовані  в розрізі джерел надходжень:

на 33,2 відсотка за рахунок податку на майно (2 516,4 тис.грн.);

на 33,7 відсотка за рахунок єдиного податку  (2 556,2 тис.грн.);

на 10,0 відсотка за рахунок рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (758,1 тис.грн.);

на 9,9 відсотка за рахунок акцизного податку від реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  (752,0 тис.грн.);

на 13,2 відсотка за рахунок інших надходжень (в т.ч. неподаткових)  (995,4 тис.грн.).

Податок на майно:   згідно з врахуванням змін, внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України, зокрема: скорочення кількості податків шляхом їх об’єднання за відповідною специфікою в нього входить - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичних та фізичних осіб, транспортний податок з юридичних і фізичних осіб, земельний податок  за землю з юридичних та фізичних осіб, орендна плата за землю з юридичних та фізичних осіб.

       

                   Динаміка надходжень податку на майно до міського бюджету  

  Тис.грн.

Найменування надходжень

план

факт

% виконання

 

 

За  2015 рік

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачене юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

4,5

11,1

245,7

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачене фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

50,0

8,2

16,5

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачене фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

80,0

 

0,0

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачене юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості

66,5

363,9

547,2

 

Земельний податок з юридичних осіб

247,3

251,3

101,6

 

Орендна плата з юридичних осіб

938,3

1150,4

122,6

 

Земельний податок з фізичних осіб

50,8

75,0

147,7

 

Орендна плата з фізичних осіб

432,2

577,4

133,6

 

Транспортний податок з фізичних осіб

25,0

60,4

241,7

 

Транспортний податок з юридичних осіб

25,0

18,8

75,0

 

 

 

             Динаміка надходжень єдиного податку до міського бюджету              

       Тис. грн.

Найменування надходжень

план

факт

% виконання

 

За  2015 рік

 

Єдиний податок з юридичних осіб

283,8

681,4

240,1

Єдиний податок з фізичних осіб

1455,5

1701,5

116,9

 

Також до бюджету міста у сумі 173,1 тис. грн. надійшов єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий ( звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %.

Інші податки і збори за 2015 рік надійшли у сумі 59,6 тис. грн., при уточненому плані 35,3 тис. грн. Це надходження екологічного податку, від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, та скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, а також розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини.

Відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги” затверджений перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, кошти за надання цих послуг надійшли до міського бюджету  у сумі 155,3  грн.

Згідно зведених показників спеціального фонду міського бюджету  річний план  надходжень     становить 521,6 тис. грн.  Фактичне надійшло коштів до спеціального фонду бюджету  у сумі 142,4 тис.  грн., процент виконання  уточненого річного плану   склав  27,3.

Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності: заплановані у сумі 90 000 грн., фактичне виконання плану  становить 98 147,00 грн., або 109%, це кошти від продажу виробничої бази яка знаходилась за адресою: м.Кремінна провулок Дзержинського.

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення; заплановані у сумі 292 000 грн., за 2015 рік продаж земельних ділянок не проводився.

Надійшли кошти пайової участі у благоустрій міста в сумі 44,2 тис. грн.

 

              На   видатки   бюджетних  установ  та  інших  заходів  спрямовано коштів загального фонду – 5 656,1 тис. грн.,  що  становить  93,7 відсотки до  затвердженого  на  поточний  рік  з  урахуванням   змін   плану,  що  менше   показника  2014  року  на  37,6  відсотка  або  на  3 406,2 тис.  грн. Зменшення пояснюється змінами в бюджетному законодавстві, а саме з 01.02.2015 року дошкільні навчальні заклади та установи культури утримуються за рахунок коштів районного бюджету.

             У  порівнянні  з  відповідним  періодом  2014  року  збільшені обсяги фінансування з загального фонду бюджету на державне управління – на 17,2 відсотка або  на  331,9 тис.  грн., житлово-комунальне господарство – у 6,4 рази  або на 1 302,4 тис.  грн. (в т.ч. благоустрій міст на 1 275,3 тис.  грн. або у 6,7 рази), землеустрій – у 3,3 рази або  на  110,7 тис.грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – у 10,6 рази  або  на  26,3 тис.  грн., інші видатки – у 2,2 рази або на 216,7 тис. грн. 

 

Видатки  загального фонду міського бюджету сформовані  в розрізі таких галузей:

на 39,9 відсотків на органи місцевого самоврядування (2 257,7 тис. грн.);

на 19,0 відсотка на дошкільну освіту (1 076,2 тис. грн.);

на 27,3 відсотка на житлово-комунальне господарство (1 541,5 тис.  грн.);

на 1,6 відсотка на культуру (93,0 тис.  грн.);

на 2,7 відсотка на землеустрій (154,5 тис.  грн.);

на 0,5 відсотка на соціальний захист та соціальне забезпечення (29,0 тис. грн.);

на 3,4 відсотки на утримання КУ «Трудовий архів» ( 193,2 тис. грн.);

на 5,6 відсотка на інші видатки (311,0 тис. грн.).

Видатки на фонд оплати праці з нарахуваннями становлять  2 480,8 тис. грн., питома вага заробітної плати у загальному обсязі видатків складає 43,9 %. Видатки за енергоносії за звітний період складають 898,9 тис. грн., питома  вага  видатків  за енергоносії у загальному обсязі видатків складає 15,9%.

Кредиторська заборгованість станом на звітну дату становить 20,4 тис. грн., при наявності коштів на рахунках. На початок бюджетного року кредиторська заборгованість становила 630,0 тис. грн., яка на звітну дату повністю погашена.

Дебіторська заборгованість станом на звітну дату відсутня.

 

ФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування»:

             - по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» фактичні видатки  складають 1420529,00 грн., було заплановано 1420529,00 грн.   Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня. 

            - по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» фактичні видатки  складають 507049,62 грн., було заплановано 507867,00 грн. Економія виникла у зв’язку  з перебуванням працівників  на лікарняному за рахунок фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності. Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

            - по КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання, матеріали та інвентар»  фактичні видатки складають 72141,95 грн. ( господарські товари, поштові марки, ПММ), що в сумі з кредиторською заборгованістю за 2014 р. 5135,95 грн. менше на 13667,38  грн.( планувалось закупити запчастини на автомобіль ) ніж було заплановано – 90945,28 грн. Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.                  

            - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  фактичні видатки склали у сумі 55789,62грн.(КТВ, програмне забезпечення, заправка картриджів,послуги зв’язку)з урахуванням  кредиторської заборгованості за 2014 рік 11636,55 грн. менше на 2846,60        грн. ніж було заплановано (70272,77 грн.). Було заплановано ремонт принтерів та картриджів . Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.                                           

            -  по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»  станом на 01.01.2016 р.  фактичні видатки  з початку року склали 105207,66 грн., що на 53325,34 грн. менше ніж заплановано – 158533,00 грн. ,у зв’язку з  теплими погодними умовами. Кредиторська заборгованість відсутня.

            -  по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення»  фактичні видатки  з початку року склали – 5989,13 грн.,заплановано – 6019,00 грн., внаслідок  економного використання водопостачання. Кредиторська заборгованість відсутня. 

            -  по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» фактичні видатки  з початку року склали 37230,90 грн., що менше ніж заплановано – 40994,00 грн., внаслідок економного використання електроенергії. Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 р. становить 4699,06грн. ( Підприємство зареєстровано у зоні АТО).

            - по КЕКВ 2282 «Дослідження і розробки, державні програми»  станом на 01.01.2016 року фактичні видатки  склали 5430,00 грн. План на 7230,00 грн. Кредиторська заборгованість  відсутня.

            - по КЕКВ 2800 «Інші видатки»  станом на 01.01.2016 року фактичні видатки склали 17588,61 грн. що в сумі з кредиторською заборгованістю за 2014 р. 1817,62 грн. дорівнює плану( податок на землю , пеня) . Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 р. відсутня.

ПО КФКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти»:

            - по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» фактичні видатки  складають 270033,44 грн.,  було заплановано 270033,44 грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

            - по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» фактичні видатки  складають 102219,80 грн., заплановано  103071,59 грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

            - по КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання, матеріали та інвентар» фактичні видатки складають 203,00 грн. ( господарські товари),  кредиторська заборгованість за 2014 р. 20678,04 грн.  заплановано –20321,64 грн.   Кредиторська заборгованість відсутня.

            - по КЕКВ 2230 «Продукти харчування»   на початок року існує кредиторська заборгованість  у сумі 36994,59 грн. ,яка частково оплачена ( 3220,98 грн.) У березні місяці  заборгованість у сумі 33773,61  в УДКСУ знята,  так як надавач послуг знаходиться на непідконтрольній території. Кредиторська заборгованість відсутня.

            - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» фактичні видатки складають 9452,77 грн. ( техогляд Рубіжанськгаз, вивіз сміття по ДНЗ), що в сумі з кредиторською заборгованістю за 2014 р. 34709,36 грн.  було заплановано –44385,75 грн. Кредиторська заборгованість  на звітну дату відсутня.

            -  по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» фактичні видатки  з початку року склали 8566,73 грн., кредиторською заборгованістю за 2014 р  14529,03грн.,заплановано –23095,76 грн. Кредиторська заборгованість відсутня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              -  по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» фактичні видатки  з початку року склали 46236,13 грн.,  кредиторська заборгованість за 2014 р.  54569,24 грн.,заплановано – 100805,37 грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

            - по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» фактичні видатки  з початку року склали 360344,33 грн., що  в сумі з кредиторською заборгованістю за 2014 р. - 116561,52 грн. дорівнює запланованої – 476905,83 грн.  Кредиторська заборгованість відсутня.

ПО КФКВ  90412 «Інші видатки на соціальний захист населення» :

            - по КЕКВ 2730 «Інші поточні трансферти населенню» фактичні видатки складають 4675,00 грн. ,  кредиторська заборгованість за 2014 р.- 550,00 грн. , заплановано –5900,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016 р. відсутня.  

ПО КФКВ  091108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей ,крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок ЧАЄС» :

            - по КЕКВ 2730 «Інші поточні трансферти населенню» на початок року існує кредиторська заборгованість  у сумі 12924,72грн. У березні місяці  заборгованість   в УДКСУ знята,  так як надавач послуг знаходиться на  території Криму. Для оздоровлення дітей ПЗОВ Мрія  було заплановано 23799,30 грн., фактичні видатки-23799,30 грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

ПО КФКВ  100103 «Дотація житлово-комунальному господарству» :

            - по КЕКВ 2610 «Субсидії  та поточні трансферти підприємствам» фактичні видатки 25065,50 грн. , кредиторська заборгованість за 2014 р.- 17090,05 грн., заплановано –47752,00 грн. (дотація за ліфти Кремінському ККС та хлорування водопостачання Кремінському ВУВКГ). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016 р. відсутня.   

 ПО КФКВ  100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» :

            - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» »   на початок року існує кредиторська заборгованість  у сумі 8330,92 У березні місяці   в УДКСУ  заборгованість знята,  так як надавач послуг знаходиться на непідконтрольній території.

КФКВ 100203 «Благоустрій міста, сіл, селищ» :

            - по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» (громадські роботи)  фактичні видатки  складають 24748,59 грн., що на  грн. менше  на 4671,41 грн. ніж було заплановано -29420,00 грн. У зв’язку з тим, що   заплановано більше працівників на громадські роботи . Кредиторська заборгованість відсутня.

            - по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» фактичні видатки  складають 9161,65 грн., що на 1518,35  грн. менше ніж було заплановано - 10680,00 грн. У зв’язку з тим, що   заплановано більше працівників на громадські роботи . Кредиторська заборгованість відсутня.

            - по КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання, матеріали та інвентар» фактичні видатки складають 92811,50 грн. ( Світильник світлодіодний промисловий ),  заплановано –92256,00 грн.  Кредиторська заборгованість відсутня.

            - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» фактичні видатки складають 1007943,79 грн. (систематичне очищення вулиць, сміттєзвалищ , зріз дерев,благоустрій міста), що в сумі з кредиторською заборгованістю за 2014 р. 233632,36 грн. менше на 226218,85     грн. ніж було заплановано –1467795,00 грн. Кредиторська заборгованість на звітну дату становить 4553,71 грн. ( Підприємство зареєстровано у зоні АТО).

            -  по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» фактичні видатки  з початку року склали 119777,06 грн., що в сумі з кредиторською заборгованістю за 2014 р.- 12515,18 грн. менше на  29710,30 грн. ніж було заплановано – 173105,00 грн. , внаслідок економного використання електроенергії . Кредиторська заборгованість на 01.12.2015 р. становить 11102,46 грн. ( Підприємство зареєстровано у зоні АТО).

     КФКВ 110204 « Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»

            - по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» фактичні видатки  складають 38344,80 грн.,  було заплановано 38344,80 грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

            - по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» фактичні видатки  складають 14950,54 грн.,  було заплановано 14950,54 грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

            - по КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання, матеріали та інвентар» на початок року існує кредиторська заборгованість  у сумі 1200,00 грн., яка у березні місяці оплачена.

            - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» фактичні видатки складають 596,88 грн. , що в сумі з кредиторською заборгованістю за 2014 р. 4532,60 грн.  дорівнює запланованої–5614,48 грн. Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.               

            -  по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» фактичні видатки  з початку року склали 2626,84 грн., що в сумі з кредиторською заборгованістю за 2014 р. 2955,57 грн. дорівнює запланованої–5582,41 грн. Кредиторська заборгованість на 01.12.2015 р. відсутня.

            - КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» фактичні видатки  з початку року склали 20943,08 грн., що  в сумі з кредиторською заборгованістю за 2014 р. 6652,92 грн. дорівнює запланованої 27596,00 грн. Кредиторська заборгованість відсутня.   

КФКВ 160101 «Землеустрій»

            -КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» фактичні видатки складають 140612,44 грн. (за   виконані роботи ПП «Незалежна експертна оцінка «НЕО» з виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Кремінської міської ради),  було заплановано –154550,00 грн. Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

КФКВ 250404 «Інші видатки»

Програма проведення святкових, професійних, пам’ятних дат та ювілеїв у м. Кремінна на2015рік. 
            -КЕКВ 2210 «
Предмети, обладнання, матеріали та інвентар» фактичні видатки  з початку року склали 52075,39 грн.( списання призів, квітів,подарунки на День святого Миколая, відкриття ялинки у  м.Кремінна),заплановано- 90789,00. Касові видатки становлять 70467,18 грн., в тому числі була погашена кредиторська заборгованість за минулий рік в сумі 17214,20 грн. Станом на 01.01.2016р. кредиторська заборгованість  відсутня.

 Матеріальний резерв.

            - по КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання, матеріали та інвентар» уточнений план на 01.01.2016 рік склав 22500,00 грн.( за паливо-мастильні матеріали для надзвичайних ситуацій).   Касові видатки становлять  6516,66 грн., фактичні видатки – 7678,42 грн. Станом на 01.01.2016 р. кредиторська заборгованість відсутня.      .

Програма супроводу речових прав  на об’єкти комунальної власності Кремінської міської ради на 2015 рік.

             - по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» сторожам нежитлової будівлі Кремінської міської ради. Фактичні видатки  складають 70218,09 грн., що на 10603,91 грн. менше ніж було заплановано (80822,00 грн.) , у зв’язку з перебуванням працівників на лікарняному за рахунок фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності. Кредиторська заборгованість відсутня.

            - по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» фактичні видатки  складають 23543,73 грн., що на   грн. менше ніж було заплановано( 27749,00 грн.),  у зв’язку з перебуванням працівників на лікарняному за рахунок фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності. Кредиторська заборгованість відсутня.

            - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» фактичні видатки  з початку року склали 32621,38 грн.( за виконані роботи ПП «Незалежна експертна оцінка «НЕО» з виготовлення технічної документації з нормативної грошової  оцінки земель, виконані роботи  до організації святкування  Дня міста), заплановано – 38868,25 грн. Кредиторська заборгованість відсутня

Програма розвитку архівної справи  та фінансової підтримки комунальної установи « Трудовий архів територіальної громад Кремінському  району».

            - по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» план станом на 01.01.2016 року склав 207900,00 грн.. касові видатки склали 193162,82 грн., фактичні видатки склали 193162,82 грн. Кредиторська заборгованість  відсутня.

 

Видатки  спеціального фонду (інші кошти) міського бюджету сформовані  в розрізі таких галузей:

на 12,4 відсотків на органи місцевого самоврядування (285,9 тис. грн.);

на 38,7 відсотка на житлово-комунальне господарство (894,0 тис. грн.);

на 31,7 відсотка на будівництво (капітальні вкладення) (732,5 тис. грн.);

на 14,0 відсотка на капітальний ремонт доріг (виготовлення документації) (323,6 тис. грн.);

на 2,9 відсотка на інші видатки (76,7 тис. грн.).

 

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»

по КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання та інвентар» уточнений план на звітну дату склав – 32885,00 грн., касові видатки склали 32732,64 грн.(конверти, марки,  папір, ПММ, запчастини, ел.лампи, настільні лампи, миючі засоби). Фактичні видатки склали  18368,39 грн. Проведена оплата кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2015 р. в сумі 2947,25 грн.

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» уточнений план склав – 27835,00 грн., касові склали 26481,63 грн., фактичні видатки склали 26196,13 грн. Проведена оплата за КТВ послуги, редакція, ремонт картриджів, принтерів,заправка, послуги за видачу технічних висновків;

По КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» уточнений план склав 12000,00 грн., касові та фактичні видатки становлять 11416,85 грн.

По КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» уточнений план склав 2721,00 грн. Касові та фактичні видатки склали 2225,38 грн. .

По КЕКВ 2273 «Оплата енергопостачання» уточнений план склав 8500,00 грн.  Касові та фактичні видатки склали 7997,95 грн.

По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» уточнений план склав 1080,00грн., касові та фактичні видатки становлять 470,00 грн.

КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»

-          по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» уточнений план на рік склав 45000,00 грн., касові та фактичні  видатки склали  44999,82 грн.

        Форма 4-2 КФКВ 100203« Благоустрій міста, сіл, селищ» :

-           по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» уточнений план на звітну дату склав – 24141,15 грн. касові та фактичні видатки склали 24141,15 грн. Проведена оплата по громадським роботам Центром зайнятості населення.

-          По КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» план склав 8763,24 грн., касові  та  фактичні видатки склали 8763,24 грн. Проведена оплата по громадським роботам Центром зайнятості населення.

       Форма 4-3

     По КФК 150101 «Капітальні вкладення»

По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» уточнений план склав 36570,00 грн. Касові та фактичні видатки склали 29562,00 грн. Проведено фінансування у квітні 2015р.:

-  19992,00 грн. - за пам’ятник загиблим воїнам у ВВВ для сел. Ст. Краснянка;

 - 9570,00 грн. - за щіт (шаф) управління зовнішнього освітлення ШУНО-3 (Привільський завод «Електроприлад» філія).

По КЕКВ 3131 ««Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)» уточнений план на звітну дату склав 531671,00грн., касові видатки склали 531671,70 грн. Фактичні видатки склали 364104,77 грн.  Проведена оплата кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р. за капітальний ремонт  покрівлі, системи опалення  житлових будинків,  Кремінському ККС. - 166296,18 грн. , 727,95 грн. за технічний нагляд підвалів житлового фонду ФОП Галицька. Повернуті кошти від «Кремінна – комун сервіс» в сумі 19864,67 грн. за не виконані роботи.

      Профінансовано у січні 2015р.

     – 1259,33 грн. ФОП Галицька за експертизу технічної документації.

У квітні проведено фінансування:

-          49876,59 грн.- ТОВ «Анвіра-ТЕКС» за капітальний ремонт козирків у житлових будинках.

-          542,80 грн. –  ФОП  Галицька за технічний нагляд кап. ремонту системи опалення по вул. Тітова,7(підвал).

-          11982,00грн.- «Техносервіс» за проектно-кошторисну документацію системи опалення житлових  будинків, підвали  по вул. Октябрьська,7, Красна,6, вул. Радянська,2 та інші;

-          1051,00 грн. ФОП Галицька Л.В. за технічний нагляд капітального ремонту козирків під’їздів багатоповерхових будинків.

-          У травні 2015проведено фінансування за експертну оцінку кошторисної документації ДП «Укрдержбудекспертиза» в сумі 5043,95 грн., а саме:

-          996,16 – за експертну оцінку кошт.докум. капітального ремонту системи опалення житл. буд. Пл. Красна,6(підвал);

-          883,64 грн. - за експертну оцінку кошт.докум. капітального ремонту системи опалення житл. буд. вул. Октябрьська,7 (підвал);

-          1133,35 грн. - за експертну оцінку кошт.докум. капітального ремонту системи опалення житл. буд. вул. Советська,2 (підвал);

-          1315,73 грн.- за експертну оцінку кошт.докум. капітального ремонту системи опалення житл. буд. вул. Шевченко,29 (підвал);

-          715,07 грн. - за експертну оцінку кошт.докум. капітального ремонту системи опалення житл. буд. пл.. Красна,1 (підвал);

-          У червні проведено фінансування:

-          1002,00 грн. – за проведення експертної оцінки кошторисної документації ЧН ПКФ «Техносервіс»;

-          1002,00 грн. - за проведення експертної оцінки кошторисної документації ЧН ПКФ «Техносервіс»;

-          50383,00 грн. – аванс на придбання матеріалів для капітального ремонту системи опалення по вул.. Советська,2;

-          53668,00 грн. – аванс на придбання матеріалів для капітального ремонту системи опалення по вул.. Шевченко,29;

-          У липні проведено фінансування:

-          38681,00 грн. – передплата з капітального ремонту системи опалення житлового будинку пл..Красна,6. Виконавець КП «Кремінна-Комунсервіс»;

У серпні профінансовано:

-          2420,23 – за технічний нагляд капітального ремонту системи опалення по вул..Шевченко буд.,. Виконавець ФОП Галицька.

-          2097,40 грн. - за технічний нагляд капітального ремонту системи рпалення по  вул..Советська,2. Виконавець ФОП Галицька.

-           408,17 грн. – за експертизу проектно- кошторисної документації з капітального ремонту віконних блоків 3 підїзд вул.. Октябрьська буд.№7 ТОВ «Лугекспертиза»;;

-          343,20 грн. - за експертизу проектно - кошторисної документації з капітального ремонту покрівлі 3 підїзд вул.. Октябрьська буд.№11. Виконавець  ТОВ «Лугекспертиза»;

-          У вересні проведена оплата:

-          56651,00 грн.- за капітальний ремонт системи опалення житлового будинку по вул.. Шевченко,29 (подвал). Виконавець ПП «Газ-тепло –Плюс».

-          44403,00 грн. - за капітальний ремонт системи опалення житлового будинку по вул.. Советська, 2 (подвал). Виконавець ПП «Газ-тепло –Плюс».

У жовтні проведено фінансування, в тому числі:

38929,00 грн. – Аванс на придбання будівельних матеріалів, конструкцій для заміни віконних блоків житлового будинку по вул. Октябрьська,7 . Виконавець  ТОВ «Анвіра-Текс»;

-          9005,00 грн. - аванс на придбання матеріалів для капітального ремонту козирків по вул. Октябрьська буд.11;

-          1146,57 - за технічний нагляд капітального ремонту козирків (під’їзд 3)  по вул.Октябрьська буд.11, віконних блоків по вул.. Октябрьська буд.7. Виконавець ФОП Галицька.

3660,00 грн.- за капітальний ремонт по заміні віконних блоків житлового будинку по вул. Октябрьська,7 . Виконавець  ТОВ «Анвіра-Текс»;

2729,00 грн. - за капітальний ремонт козирків(під’їзд 3) житлового будинку по вул. Октябрьська,11. Виконавець  ТОВ «Анвіра-Текс»;

У листопаді :

-          925,00 грн. – ФОП Галицька за технічний нагляд  системи опалення пл.. Красна, 6 (підвал);

-          7303,00 грн. – КП «ККС» за кап.ремонт системи опалення житлового будинку пл.. Красна, 6(підвал);

по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших обєктів» уточнений план станом на 01.01.2016  склав – 347101,62 грн., касові видатки  склали – 171288,27 грн. Фактичні видатки склали  129134,67 грн. Проведена оплата кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015р. за капітальний ремонт водопровідних мереж Кремінському ВУВКГ в сумі 42153,60 грн.,

  – 463,82 грн.   за експертизу кошторисних документів з капітального ремонту водопровідних мереж ДП «Укрдержбудекспертиза» ;

-          29790,00 грн. – за капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних  мереж по вул.. Шкільна, водогін пос.Житлівка;

-          У травні профінансовано 3673,20 грн. за капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.. Шевченко,27(в районі житлового будинку).

-          У липні проведено фінансування:

-             1002,00 грн. – За виготовлення кошторисної документації з капітального .ремонту мереж зовнішнього освітлення пл. Красна (Дитячий парк). Виконавець ЧНПКФ «Техносервіс».

-          У серпні профінансовано:

-          1144,00 грн. – за проектно - кошторисну документацію з капітального ремонту зовнішнього освітлення. Виконавець ТОВ «Лугекспертиза»;

-          41444,70 грн. – за виконання капітального ремонту зовнішнього освітлення по вул..Степна, Горького, Пархоменко, пров. Степной. Кремінський ККС.

-          33868,80 грн. – за виготовлення проектно кошторисної документації з капітального ремонту зовнішнього освітлення Ст.Краснянка, Житлівка.Виконавець ЕТК «Укренергосервіс».

-          1304,15 грн. – за технічний нагляд з капітального ремонту вуличного освітлення вул..Степна, Горького, Пархоменко. Виконавець ФОП Галицька.

-          У вересні проведена оплата в сумі 1144,00 грн. за експертну оцінку кошторисної документації з капітального ремонту мереж вуличного освітлення сел.. Ст. Краснянка.

У грудні 2015 р.:

-          15300,00 грн. – за кошторисну документацію з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення с. Кузьміне, Ч.Діброва, Житлівка, Ст.Краснянка, м. Кремінна.

 По КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування»

По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» уточнений план склав 44899,95 грн. Касові та фактичні видатки склали 43952,80 грн. Придбано для міської ради МФУ «Canon», картридж – 16690,00 грн. ( ФОП Доценко), 4962,80 грн.- комп’ютер ПП Гнелицький, 22300,00 грн. – за меблі для міськради.

КЕКВ3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» уточнений план на звітну дату склав  228745,61 грн., Касові видатки становлять 225984,02 грн. Фактичні видатки склали – 129350,00 грн. Проведена оплата кредиторської заборгованості яка склалась станом на 01.01.2015 р. за капітальний ремонт покрівлі Міської ради ТОВ «АНВІРА - ТЕКС» в сумі 91626,28 грн., 5007,74 грн. -. за технічний нагляд капітального ремонту покрівлі  будівлі  міської ради  ФОП Галицька Л.В, 129350,00 грн. -  предоплата по заміні вікон для міської ради.

По КФКВ 070101«Дошкільні заклади освіти» 

-          По КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»  уточнений план склав 37481,35 грн.      Касові видатки склали 35168,72 грн., фактичні видатки склали – 11932,37 грн.  Проведена оплата кредиторської заборгованості, яка склалась  станом на 01.05.2015 р., в тому числі:

-          3601,00 грн. -  за капітальний ремонт заміни вікон по ДНЗ «Катруся», «Малятко», «Зірочка»;

-           3682,40 грн. - за проведену експертизу по ДНЗ ПП Галицька;

-          15952,95 грн. – за капітальний ремонт заміни вікон ДНЗ «Ластівка» ПП «Торговий дім ТОРАС».

-          2312,37 грн. – за експертизу  проектно - кошторисної документації з утеплення будівель ДНЗ «Катруся», «Ластівка». Виконавець ТОВ «Лугекспертиза»;

-          9620,00 грн. – за розробку проектно-кошторисної документації з утеплення будівель ДНЗ «Катруся», «Ластівка». Виконавець ЧНПКФ «Техносервіс».

По КФКВ 100203«Благоустрій міст, сіл, селищ»

По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» уточнений план склав 21600,00 грн. Касові та фактичні видатки становлять – 13500,00 грн.   Проведена оплата за комплект для відпочинку для міста  з-ду «Ритм».

По КЕКВ 3132«Капітальний ремонт інших об’єктів» уточнений план на звітну дату склав 449155,00 грн. Касові та фактичні видатки склали  - 421534,76 грн. Проведена оплата за експертизу кошторисної документації ДП «Укрдержбудекспертиза» з капітальних ремонтів тротуару вул..Урицького, вул.. Октябрьська, вул.. Шевченко, алея Слави по вул.. Шевченко, за проектно кошторисну документацію вищезазначених вулиць.

У липні профінансовано:

-          103950,00 грн. – КП «Кремінна-комунсервіс» передплата на придбання будівельних матеріалів з капітального ремонту алеї Слави по вул..Шевченко;

-          813,57  грн. – ТОВ «Лугекспертиза» за проведення експертизи капітального ремонту тротуару по вул.. Урицького;

-          1144,00 грн. -  ТОВ «Лугекспертиза» за проведення експертизи капітального ремонту тротуару по вул.Октябрьська;

-          51313,00 грн. – передплата на придбання будівельних матеріалів для капітального ремонту тротуару по вул. Урицького. Виконавець ТОВ «АНВІРА-ТЕКС»;

-          143800,00 грн. - передплата на придбання будівельних матеріалів для капітального ремонту тротуару по вул. Октябрьська. Виконавець ТОВ «АНВІРА-ТЕКС»;

-          У серпні:

-          4520,45 грн. – за технічний нагляд капітального ремонту тротуару по вул.. Октябрьська.

У вересні проведена оплата:

-          24311,47 грн. за капітальний ремонт тротуару по вул.. Урицького. Виконавець ТОВ «Анвіра-Текс».

-          48981,01 грн. – за капітальний ремонт тротуару по вул.. Октябрьська. Виконавець ТОВ «Анвіра-Текс».

-          У жовтні проведена оплата:

-          27966,00 грн. – за капітальний ремонт тротуару алеї Слави по вул.. Шеченко. Виконавець КП «Комунсервіс»;

-          2637,47 грн. – за технічний нагляд капітального ремонту алеї Слави по вул. Шевченко. Виконавець ФОП Галицька.

По КФКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»

 По КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»  уточнений план на звітну дату склав 323632,60 грн. Касові та фактичні  видатки становлять 323632,60 грн.., в тому числі:

        У червні 2015р. проведено фінансування в сумі 18845,13 грн., в тому числі:

-          8946,00 грн. - ЧНПКФ «Техносервіс» за експертизу проектно-кошторисної  документації з  капітального ремонту автодоріг через річку Красну;

-          6900,00 грн. -  ТОВ  «Лугекспертиза»  за проведення експертизи кошторисної документації з капітального ремонту автодоріг по вул.. Шевченко, Хвойна, Полнова, Куйбишева, Тітова, вул.. Кооперативна;

-          3000,00 грн. - ТОВ «А.О. «Мрія-Інвест» за проектно кошторисну документацію з капітального ремонту автодоріг.

У липні проведено фінансування:

-          190592,38 -  КП «Кремінський Агрошляхбуд» за капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по перехрестю вул..Тітова, вул.Октябрьська.

-          91849,33 грн. - КП «Кремінський Агрошляхбуд» за капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Набережна, вул..Комсомольська, вул..Кооперативна;

-          1807,04 грн. – ТОВ «Лугбуднагляд» - за технічний нагляд виконаних робіт з капітального ремонту вул. м. Кремінна.

-          У вересні проведено фінансування:

-          3777,70 грн. – за технічний нагляд виконаних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття на перехрестя вулиць Тітова, Октябрьська м. Кремінна». Виконавець  Тов «Лугбудтехнагляд».

-          У жовтні профінансовано:

-          2432,55 грн. – ТОВ «Лугекспертиза» - за експертну оцінку кошторисної документації з капітального ремонту моста  по вул. Тітова, капітального ремонту автодороги пров. Октябрьський.

-          2139,60 грн. – ЧНПКФ «Техносервіс» за виготовлення кошторисної документації капітального ремонту автодороги пров. Октябрьський.

-          1204,87 грн. –  ТОВ «Лугекспертиза» за проектно-кошторисну документацію автодороги Кремінна – Ч. Діброва:

-          2400,00 грн.-  ЧН ПКФ «Техносервіс» за кошторисну документацію і розробку з кап. ремонту автодороги Кремінна-Ч.Діброва.

У листопаді:

-          4008,00 грн. – ЧН ПКФ «Техносервіс» за виготовлення кошторисної  документації  та  розробку з кап. ремонту автодороги  вул.. Шевченко, Хвойна, Куйбишева, Полнова;

-          4576,00 грн. -   ТОВ «Лугекспертиза» за експертизу кошторисної  документації  і розробку з кап. ремонту автодороги вул.. Шевченко, Хвойна, Куйбишева, Полнова.

По КФКВ 100302  «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі обєднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства»

    По КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)» уточнений план склав 241966,00 грн. Касові та фактичні видатки склали 239011,61 грн. Проведено фінансування (червень 2015) , а саме:

-          38043,33 грн. -  на придбання  автобусних зупинок у кількості 3-х штук у ТОВ «Кремінський завод «Ритм»;.

-           27000,00 грн. – на придбання електродвигуна 4АН 180  у ТОВ «ЛІФТЕКСПРОМ».

-          У липні профінансовано:

-          12360,32 грн. – Кремінський ВУВКГ на  придбання гідрантів.

-          У серпні:

-          88394,93 грн. – на придбання засувок для ВУВКГ.

У жовтні профінансовано:

-          73213,03 – Кремінський ККС за капітальний ремонт автовишки.

По КФКВ 100202 « Водопровідно-каналізаційне господарство»

По КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших обєктів» уточнений план склав 219081,38 грн. Касові та фактичні видатки склали 218804,96 грн. Проведено фінансування за експертизу з капітального ремонту водопровідних мереж, насосної станції «Кремінська» та пожарних гідрантів. Виконавець   ДП «Укрдержбудекпертиза».

У листопаді проведено фінансування:

-          26883,60 грн. –  ПУВКГ за капітальний ремонт хлораторной насосной станції сел.. Житлівка;

-          4490,40 грн. – ПУВКГ  за капітальний ремонт хлораторной насосной станції сел.. Житлівка;

-          11833,20 грн. – ПУВКГ – за капітальний ремонт по заміні пожежних гідрантів.

У грудні:

-          102616,00 – ВУВКГ за капітальний ремонт каналізаційного колектору на КНС м. Кремінна;

-          3049,20 ВУВКГ за капітальний ремонт водопровідних мереж по вул.. Гастело.

-          4370,40 грн. – ВУВКГ за капітальний ремонт пожежних гідрантів ;

-          10202,40 грн. – ВУВКГ за капітальний ремонт та огляд колодязів провул. Октябрьський;

По КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів»  уточнений план на звітну дату склав 1153,39 грн. Касові та фактичні видатки склали 1153,39 грн. Проведено фінансування за експертизу проектно-кошторисної документації з капітального ремонту реконструкції системи електрозабезпечення ВНС «Кремінська». Виконавець ТОВ «Лугекпертиза».

По КФКВ 250404 «Інші видатки

 По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» уточнений план на звітну дату склав 33391,40 грн. Касові та фактичні видатки склали 33391,40 грн.  Придбано для міста відеокамери для зовнішнього користування. Постачальник ФОП Шекунова.

По КФКВ 080600 «Фельдшерсько-акушерські пункти»

По КЕКВ 3132«Капітальний ремонт інших обєктів»  уточнений план склав 4000,00 грн. Касові та фактичні видатки склали 4000,00 грн. – за проведення розробки кошторисної документації з капітального ремонту будівлі ФАПу Ст. Краснняка, сел. Житлівка.

По КФКВ 110204 «палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»

По КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт інших обєктів» уточнений план склав5000,00 грн. Касові та фактичні видатки склали 4144,00 грн., в тому числі:

-          1144,00 грн. – за експертизу кошторисної документації з капітального ремонту будівлі клубу Житлівка;

-          3000,00 грн. – За розробку проектно-кошторисної документації з капітального ремонту клубу Житлівка. Виконавець ЧНПКФ «Техносервіс»;

По КФКВ 250911 «Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам»

По КЕКВ 4113 «Надання інших внутрішніх кредитів» уточнений план склав 50000,00 грн. Касові та фактичні видатки становлять 50000,00 грн. Проведено фінансування   КП «Луганський обласний фонд підтримки індивідуального жилого будівництва на селі» для надання довгострокових кредитів фізичним особам м. Кремінна  для реалізації регіональної цільової програми  «Власний дім» на підставі рішення сесії Кремінської районної ради від 02 жовтня 2015 №65/4. 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                               Н.М. Макогон

Main Menu

Kremins'ka TG