Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
Вівторок, 02 березня 2021 11:03

5/8 Про внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ЯТА
CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

« 26 » лютого 2021 року

Кремінна

№ 5/8

Про внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік

 

(12518000000)
код бюджету

 

Розглянувши клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради, у відповідності до пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рекомендацій комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 23 грудня 2020 року № 2/26 «Про бюджет Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами (далі – рішення):

1.1. Пункт 1 викласти в новій редакції:

«1. Визначити на 2021 рік:

 доходи міського бюджету у сумі 216 458 067 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 212 036 189 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 4 421 878 гривень згідно з додатком 1 цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 225 744 439 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 188 406 984 гривні та видатки спеціального фонду міського бюджету 37 337 455 гривень згідно з додатком 3 цього рішення;

профіцит за загальним фондом міського бюджету в сумі 23 629 205 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за загального фондом міського бюджету в сумі 698 636 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету в сумі 32 915 577 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,1 відсотків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.»

1.2. Пункт 5 викласти в новій редакції:

«5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 63 880 419 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.»

1.3. Внести зміни у додаток 1 «Доходи міського бюджету на 2021 рік», додаток 2 «Фінансування міського бюджету на 2021 рік», додаток 3 «Розподіл видатків міського бюджету на 2021 рік», додаток 4 «Міжбюджетні трансферти на 2021 рік», додаток 5 «Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році», додаток 6 «Розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році», додаток 7 «Перелік бюджетних установ, що фінансуються з бюджету Кремінської територіальної громади в 2021 році» та викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 у новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                             Володимир СТРУК


Пояснювальна до рішення 5 сесії міської ради
від 26 лютого 2021 року
«Про внесення змін до бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2021 рік»

 

        Виконавчий комітет Кремінської міської ради надає наступні пропозиції про приведення у відповідність бюджетних призначень бюджету міської територіальної громади, у зв’язку зі змінами обставин які виникли у процесі виконання бюджету, а саме:

І. Провести уточнення планових показників міського бюджету по головному розпоряднику Кремінська міська рада шляхом внесення змін до доходної та видаткової частини загального фонду міського бюджету, а саме:

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2021 № 47 «Деякі питання надання у 2021 році субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну», службових розпоряджень Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації від 04.02.2021 № 44 та № 45 «Про розподіл субвенції загального фонду», рішення постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів міської ради від 10 лютого 2021 року, розпорядження Кремінського міського голови від 10 лютого 2021 року № 03-01/32 «Про уточнення показників міського бюджету Кремінської територіальної громади на 2021 рік»:

  1. Збільшити доходну частину загального фонду міського бюджету на 2021 рік по КДК 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 667491 грн.
  2. Визначити Кремінську міську раду головним розпорядником коштів по використанню субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

3.Збільшити видаткову частину загального фонду міського бюджету по КПКВК 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет » КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 646103 грн. (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином);

КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2610 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 21388 грн. (фінансування огляду водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції).

  ІІ. Збільшити дефіцит загального фонду міського бюджету джерелом покриття якого визначити використання вільного залишку коштів на початок року в сумі 413603 грн.

2.1. Збільшити видатки загального фонду:

по КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» дотація ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» - 57949 грн. у лютому (для оплати компенсації витрат, пов’язаних з проведенням конкурсу з придбання майнового комплексу санаторій «Озерний» );

по КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у зв’язку зі зміною обставин внести зміни до помісячного розпису бюджету по дотації ВКГ на обслуговування бювету, а саме зменшити заплановані асигнування у листопаді на 33429 грн. та збільшити їх у березні на 33429 грн.

по КПКВК 0118600 «Обслуговування місцевого боргу» КЕКВ 2420 «Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань» з метою оплати рахунку з погашення відсотків за кредитом зменшити планові асигнування в червні на 200 грн. та збільшити їх у березні на 200 грн.

по КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості зменшити економію планових асигнувань в березні по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на суму 12026 грн. та збільшити КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в березні на суму 12026 грн.

2.2.Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 355654 грн.

 2.3. Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в загальній сумі 4317000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)в сумі 55303 грн.; джерелом покриття якого визначити використання залишку коштів на початок року в сумі 141697 грн. (надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту)та 4120000 грн. (надходження кредитних коштів) .

2.4.Збільшити видатки спеціального фонду:

по КПКВК 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у лютому на суму 4317000 грн. (реалізація проекту «Впровадження енергозберігаючого проекту у навчальному закладі», а саме: впровадження комплексних енергоефективних заходів з модернізації будівлі ДНЗ №2 за проектом «Розробка проектно-кошторисної документації, поставка обладнання та матеріалів, виконання всього комплексу робіт з капітального ремонту фасаду, віконних та дверних прорізів, покриття покрівлі та двоскатного даху будівлі, а також встановлення додаткового енергоефективного обладнання дошкільного навчального закладу № 2 «Катруся» );

по КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 377057 грн. - дотація ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» додаткові кошти для оплати за придбання майнового комплексу санаторій «Озерний» - у лютому 377057 грн. ( в т.ч.300351 грн. за рахунок коштів переданих та 76706 грн. за рахунок зменшення обсягу фінансування на інші функції).

2.5. Зменшити видатки спеціального фонду:

По КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 88706 грн. у лютому (придбання комп’ютерної техніки).

2.6. Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)в сумі 12000 грн.

 2.7.Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 12000 грн.

2.8. Збільшити видатки загального фонду по головному розпоряднику коштів Фінансовий відділ Кремінської міської ради:

по КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 12000 грн. у лютому (придбання комп’ютерної техніки).

ІІІ. Провести уточнення планових показників міського бюджету по головному розпоряднику Управління освіти, культури, молоді та спорту Кремінської міської ради шляхом внесення змін до видаткової частини загального та спеціального фонду міського бюджету, а саме:

3.1.Зменшити видатки спеціального фонду:

По КПКВК 0617361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на загальну суму 692004 грн., для спів- фінансування 10% проекту «Капітальний ремонт КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 4 «Малятко» Кремінської міської ради Луганської області, розташованого за адресою: вул. Лиманська (Куйбишева),71, м. Кремінна, Луганської обл.» ;

По КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 19252 грн. у лютому (придбання комп’ютерної техніки).

3.2.Провести перерозподіл видатків загального фонду:

По КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» зменшити невикористані асигнування в січні по КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних) на суму 4691 грн. та збільшити їх по КЕКВ 2800 «Інші видатки» у січні на суму 4691 грн. для проведення державної перереєстрації статутів ліцеїв.

  1. IV. Провести уточнення планових показників міського бюджету по головному розпоряднику Фінансовий відділ Кремінської міської ради шляхом внесення змін до видаткової частини загального та спеціального фонду міського бюджету, а саме:

4.1.Збільшити видатки спеціального фонду :

по КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» по КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 19252 грн. у лютому (придбання комп’ютерної техніки).

4.2.По КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 3220 – «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» на загальну суму 692004 грн., для передачі обласному бюджету співфінансування 10% проекту «Капітальний ремонт КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 4 «Малятко» Кремінської

міської ради Луганської області, розташованого за адресою: вул. Лиманська (Куйбишева),71, м. Кремінна, Луганської обл.»

4.3.Внести зміни до помісячного розпису доходної частини загального фонду бюджету та помісячного розпису фінансування загального та спеціального фонду бюджету для помісячного балансування бюджету.

 

Т.в.о. заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів                         Н.М.Макогон

Read 250 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG