Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
Понеділок, 06 квітня 2020 11:25

57 сесія. Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ЯТДЕСЯТ СЬОМА
CECIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«01» квітня 2020 року

Кремінна

№ 57/4

Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік

 

12305301000
(код бюджету)

 

Розглянувши клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради, у відповідності до пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рекомендацій комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 18 грудня 2019 року №53/22 «Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2020 рік» зі змінами (далі – рішення):

1.1. Пункт 1 викласти в новій редакції:

«1. Визначити на 2020 рік:

 доходи міського бюджету у сумі 31 209 062,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 24 901 722,00 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 9 307 340,00 гривень згідно з додатком 1 цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 49 395 936,85 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 19 056 124,00 гривні, видатки спеціального фонду міського бюджету 30 339 812,85 гривень згідно з додатком 3 цього рішення;

профіцит за загальним фондом міського бюджету в сумі 6 195 598,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за загального фондом міського бюджету в сумі 350 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету в сумі 12 336 972,85 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

профіцит за спеціальним фондом міського бюджету в сумі 852 500,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,5 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,3 відсотків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 7 до цього рішення.»

1.2. Пункт 4 викласти в новій редакції:

«4. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 37 361 129,85 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.»

  1. Внести зміни у додатки: 1 «Доходи міського бюджету на 2020 рік», 2 «Фінансування місцевого бюджету на 2020 рік», 3 «Розподіл видатків місцевого бюджету на 2020 рік», 4 «Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2020 році», 5 «Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році», 7 «Міжбюджетні трансферти на 2020 рік» та викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 їх у новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                     Ю.О. Прокопенко


Пояснювальна до рішення 57 сесії міської ради
від 01 квітня 2020 року
«Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік»

 

         Виконавчий комітет Кремінської міської ради надає наступні пропозиції про приведення у відповідність бюджетних призначень міського бюджету, у зв’язку зі змінами обставин які виникли у процесі виконання міського бюджету, а саме:

  1. Провести уточнення планових показників спеціального фонду міського бюджету шляхом внесення змін до доходної та видаткової частини бюджету, а саме:

1.1. Збільшити доходну частину спеціального фонду міського бюджету по КДК 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на придбання у власність територіальної громади міста Кремінна обєкта незавершеного будівництва, недобудованого житлового будинку, розташованого за адресою: Луганська область, Кремінський район, м.Кремінна, вул. Центральна (Октябрська), буд. 12, для забезпечення житлом окремих категорій громадян в лютому на суму 6 950 000,00 грн.

1.2. Збільшити доходну частину спеціального фонду міського бюджету по КДК 41052500 «Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в лютому на суму 80 210,00 грн.

1.3. За рахунок субвенції збільшити планові асигнування спеціального фонду міського бюджету по КПКВК 0116082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в лютому на суму 6 950 000,00 грн. на придбання у власність територіальної громади міста Кремінна обєкта незавершеного будівництва, недобудованого житлового будинку, розташованого за адресою: Луганська область, Кремінський район, м.Кремінна, вул. Центральна (Октябрська), буд. 12, для забезпечення житлом окремих категорій громадян.

1.4. За рахунок іншої субвенції збільшити планові асигнування спеціального фонду міського бюджету по КПКВК 0117366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в лютому на суму 80 210,00 грн. на проведення видатків по проекту «Підвищення енергоефективності муніципальної будівлі Кремінської міської ради – капітальний ремонт фасаду з утепленням стін. Капітальний ремонт приміщень. Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків. Коригування»

  1. Провести уточнення планових показників загального та спеціального фонду міського бюджету шляхом внесення змін до доходної та видаткової частини бюджету, а саме:

2.1. Збільшити доходну частину загального фонду міського бюджету по КДК 41052500 «Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в лютому на суму 16 042,00 грн.

2.2. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 16 042,00 грн.

2.3. Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 16 042,00 грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

2.4. Збільшити планові асигнування спеціального фонду міського бюджету по КПКВК 0117366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в лютому на суму 16 042,00 грн. на проведення видатків по проекту «Підвищення енергоефективності муніципальної будівлі Кремінської міської ради – капітальний ремонт фасаду з утепленням стін. Капітальний ремонт приміщень. Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків. Коригування»

  1. За рахунок перерозподілу планових асигнувань видатків між кодами бюджетної класифікації по загальному фонду міського бюджету:

3.1 Зменшити видатки КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 800 000,00 грн. (поточний ремонт автодоріг).

3.2. Збільшити видатки по КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 195 000,00 грн. на проведення робіт з дезінфекції міста та забезпечення санітарної очистки міста, включаючи місця можливого скупчення людей, в т.ч. автобусні зупинки, дитячі майданчики та дорожнє полотно.

3.3. Збільшити видатки по КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 595 000,00 грн. на придбання антисептиків, дезінфекційних засобів, медичного обладнання засобів індивідуального захисту, медичних виробів для скринінгу хворих, медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень, бактерицидних рециркуляторів (для кварцювання повітря в приміщеннях), мобільного телефону для цілодобового чергування.

3.4. Збільшити видатки по КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 10 000,00 грн. на проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з населенням щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання інфекційному зараженню шляхом друкування інформації в засобах масової інформації та випуску додаткових листівок.

  1. Внести зміни до рішення про уточнення міського бюджету проведені розпорядженням міського голови від 23 березня 2020 року №03-01/34 «Про уточнення міського бюджету на 2020 рік» та від 26 березня 2020 року №03-01/38 «Про уточнення міського бюджету на 2020 рік».
  2. Провести помісячний перерозподіл доходної частини загального фонду бюджету по:

КДК 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб», а саме: збільшити асигнування в квітні на суму 360000 грн., в травні на суму 440000 грн. та зменшити в червні на суму 184836грн., в липні на суму 400000 грн., в серпні на суму 215164 грн.

  1. Провести помісячний перерозподіл видаткової частини загального фонду бюджету по:

 

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» зменшити видатки загального фонду в травні на 105133 грн., в червні на 148000 грн., в липні на 178000 грн. та збільшити планові асигнування загального фонду в серпні на 82000 грн., у вересні на 82000 грн., у жовтні на 82000 грн., у листопаді на 115133 грн., у грудні на 70000 грн.

КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» збільшити видатки загального фонду в травні на 105133 грн., в червні на 148000 грн., в липні на 178000 грн. та зменшити планові асигнування загального фонду в серпні на 82000 грн., у вересні на 82000 грн., у жовтні на 82000 грн., у листопаді на 115133 грн., у грудні на 70000 грн.

 

Заступник міського голови                                 Н.М.Макогон

Read 527 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG