Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
Вівторок, 25 лютого 2020 13:07

55 сесія. Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ЯТДЕСЯТ П’ЯТА
CECIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«19» лютого 2020 року

Кремінна

№ 55/8

Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік

12305301000
(код бюджету)

Розглянувши клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради, у відповідності до пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рекомендацій комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення міської ради від 18 грудня 2019 року №53/22 «Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2020 рік» (далі – рішення):

1.1. Пункт 1 викласти в новій редакції:

«1. Визначити на 2020 рік:

 доходи міського бюджету у сумі 27 027 810,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 24 885 680,00 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 2 142 130,00 гривень згідно з додатком 1 цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 41 979 235,80 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 19 759 810,00 гривні, видатки спеціального фонду міського бюджету 22 216 425,80 гривень згідно з додатком 3 цього рішення;

профіцит за загальним фондом міського бюджету в сумі 5 375 870,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за загального фондом міського бюджету в сумі 250 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету в сумі 11 382 795,80 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

профіцит за спеціальним фондом міського бюджету в сумі 852 500,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,5 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,3 відсотків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 7 до цього рішення.»

1.2. Пункт 4 викласти в новій редакції:

«4. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 29 835 791,80 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.»

1.3. Пункт 19 викласти в новій редакції:

«19. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.»

 1. Внести зміни у додатки: 1 «Доходи міського бюджету на 2020 рік», 2 «Фінансування місцевого бюджету на 2020 рік», 3 «Розподіл видатків місцевого бюджету на 2020 рік», 4 «Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2020 році», 5 «Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році» та викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6 їх у новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6 до цього рішення.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                            Ю.О. Прокопенко


Пояснювальна до рішення 55 сесії міської ради від 19 лютого 2020 року
«Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік»

 

        Виконавчий комітет Кремінської міської ради надає наступні пропозиції про приведення у відповідність бюджетних призначень міського бюджету, у зв’язку зі змінами обставин які виникли у процесі виконання міського бюджету, а саме:

 1. Зменшити видатки спеціального фонду у сумі 44 000 грн.:

Зменшити видатки спеціального фонду по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 44 000 грн. як невикористанні на придбання пам’ятного знаку зі зміною обставин.

Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 44 000 грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 44 000 грн.

Збільшити видатки загального фонду у сумі 44 000 грн.:

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 44 000 грн. (поточний ремонт двох пам’ятних знаків).

 1. Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету джерелом покриттям якого визначити використання вільного залишку коштів на початок року в сумі 6 002 925,80 грн. (інша субвенція).

За рахунок збільшення дефіциту спеціального фонду міського бюджету збільшити планові асигнування видатків на загальну суму 6 002 925,80 грн., а саме:

Збільшити видатки по КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на загальну суму 6 002 925,80 грн., в тому числі по наступним об’єктам:

 • Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Шевченко, вул. Банкова, пр. Дружби, пл. Красна м.Кремінна (ЗТП-42; ЗТП-7). Проведення робіт з благоустрою територій встановлення зовнішнього енергозберігаючого LED-освітлення вул. Шевченко, вул. Банкова, пр. Дружби, пл. Красна м. Кремінна Луганська обл. в сумі 1 519 120,95 грн.;
 • Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Титова, вул. Побєди, вул. Шевченко м.Кремінна (ЗТП-42; ЗТП-14). Проведення робіт з благоустрою територій встановлення зовнішнього енергозберігаючого LED-освітлення вул. Титова, вул. Побєди, вул. Шевченко м. Кремінна Луганська обл. в сумі 1 458 822,95 грн.;
 • Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Титова, пл. Красна м.Кремінна (ЗТП-102, ЗТП-12, ЗТП-2). Проведення робіт з благоустрою територій встановлення зовнішнього енергозберігаючого LED-освітлення вул. Титова, пл. Красна м. Кремінна Луганської обл. 1 526 749,95 грн.;
 • Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пр. Дружби м.Кремінна (ЗТП-3). Проведення робіт з благоустрою територій встановлення зовнішнього енергозберігаючого LED-освітлення пр. Дружби м. Кремінна Луганська обл. в сумі 1 498 231,95 грн.
 1. Збільшити дефіцит загального фонду міського бюджету джерелом покриттям якого визначити використання вільного залишку котів на початок року в сумі 250 000 грн.

За рахунок збільшення дефіциту загального фонду міського бюджету збільшити планові асигнування видатків на загальну суму 250 000 грн. КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

 

 1. Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету джерелом покриттям якого визначити використання вільного залишку коштів на початок року в сумі 4 000 грн. (надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту).

За рахунок збільшення дефіциту спеціального фонду міського бюджету збільшити планові асигнування видатків на загальну суму 4 000 грн. по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів», КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

 

 1. Збільшити доходну частину загального фонду міського бюджету по КДК 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 355 776 грн. – субвенція від місцевих бюджетів району на виконання Програми розвитку архівної справи та фінансової підтримки комунальної установи «Трудовий архів територіальних громад Кремінського району» для здійснення видатків на утримання КУ «Трудовий архів» (рішення місцевих рад).

За рахунок субвенції збільшити планові асигнування видаткової частини загального фонду міського бюджету за програмою КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 355 776 грн.

 

 1. За рахунок перерозподілу планових асигнувань видатків між кодами бюджетної класифікації по спеціальному фонду міського бюджету:

Зменшити видатки спеціального фонду КПКВК 0117330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 1 000 000 грн.

Збільшити планові асигнування видаткової частини спеціального фонду міського бюджету за програмою КПКВК 0117330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» у сумі 1 000 000 грн.

Зменшити видатки спеціального фонду КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 4 000 грн.

Збільшити планові асигнування видаткової частини спеціального фонду міського бюджету за програмою КПКВК 0117130 «Здійснення заходів з землеустрою» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 4 000 грн. на проведення грошової оцінки земельної ділянки вул.Шевченко,19 м.Кремінна.

Зменшити видатки спеціального фонду КПКВК 0117310 «Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства» КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» у сумі 1 262 465,05 грн.

Зменшити видатки спеціального фонду КПКВК 0117310 «Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 1 262 465,05 грн., в тому числі по наступним об’єктам:

«Капітальний ремонт даху та покрівлі багатоповерхового житлового будинку за адресою: Луганська обл. м. Кремінна, проспект Дружби, 11 (ОСББ Дружба 2018) у сумі 75 000 грн.

 «Капітальний ремонт під’їздів (заміна вікон) багатоповерхового житлового будинку ОСББ «Надія-Кремінна» за адресою: Луганська обл. м. Кремінна, вул. Побєди, у сумі 74 167,50 грн.

«Капітальний ремонт під’їздів (заміна вікон та дверей) багатоповерхового житлового будинку ОСББ «Перемога - 2019» за адресою: Луганська обл. м. Кремінна, вул. Побєди, 4 у сумі 74 174,40 грн.

 «Капітальний ремонт багатоповерхового житлового будинку ЖБК «Космос» за адресою: Луганська обл. м. Кремінна, вул. Шевченко, 27» у сумі 74 995,50 грн.

 «Капітальний ремонт даху та парапету багатоповерхового житлового будинку ОСББ "Перлина – 1" за адресою: Луганська обл. м. Кремінна, пров. Дружби, буд.7 у сумі 75 000 грн.

«Капітальний ремонт під’їздів (заміна вікон) багатоповерхового житлового будинку за адресою: Луганська область, м.Кремінна, пров. Дружби, 5 ОСББ «Дружба-Кремінна» у сумі 75 000 грн.

 «Капітальний ремонт багатоповерхового житлового будинку ЖБК «Ёлочка» за адресою: Луганська обл. м. Кремінна, вул. Шевченко, 20» у сумі 74 996,35 грн.

 «Капітальний ремонт під’їздів(заміна вікон) багатоповерхового житлового будинку ОСББ "Промінь-2018" за адресою: Луганська обл. м. Кремінна, вул. Банкова,2.» у сумі 74 635 грн.

 «Капітальний ремонт багатоповерхового житлового будинку ОСББ «Тиха пристань-11» за адресою: Луганська обл. м. Кремінна, вул. Центральна, буд.11.» у сумі 75 000 грн.

 «Капітальний ремонт багатоповерхового житлового будинку ОСББ «Злагода-11» за адресою: Луганська обл. м. Кремінна, вул. Побєди, буд.11» у сумі 75 000 грн.

 «Капітальний ремонт під’їздів /заміна вікон/ багатоповерхового житлового будинку ОСББ "Вертикаль-4" за адресою: м. Кремінна, Луганської області, пров. Дружби, 4.» у сумі 75 000 грн.

 «Капітальний ремонт багатоповерхового житлового будинку ОСББ «Альянс-комфорт» за адресою: Луганська обл. м. Кремінна, пров. Дружби, 11.» у сумі 72 558 грн.

 «Капітальний ремонт багатоповерхового житлового будинку ОСББ «Альянс-комфорт» за адресою: Луганська обл. м. Кремінна, вул. Шевченко, 25.» у сумі 74 248,2 грн.

 «Капітальний ремонт багатоповерхового житлового будинку ОСББ «Альянс-комфорт» за адресою: Луганська обл. м. Кремінна, вул. Шевченко, 14.» у сумі 74 319,3 грн.

«Капітальний ремонт багатоповерхового житлового будинку ОСББ «Альянс-комфорт» за адресою: Луганська обл. м. Кремінна, вул. Шевченко, 10.» у сумі 74 187,9 грн.

 «Капітальний ремонт багатоповерхового житлового будинку ОСББ «Альянс-комфорт» за адресою: Луганська обл. м. Кремінна, вул. Титова, 12.» у сумі 70 162,4 грн.

 «Капітальний ремонт багатоповерхового житлового будинку ОСББ «Альянс-комфорт» за адресою: Луганська обл. м. Кремінна, пров. Дружби, 9.» у сумі 74 020,50 грн.

 

 1. За рахунок перерозподілу планових асигнувань видатків між кодами бюджетної класифікації по загальному фонду міського бюджету:

Зменшити видатки загального фонду КПКВК 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 30 000 грн.

Збільшити планові асигнування видаткової частини загального фонду міського бюджету за програмою КПКВК 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 30 000 грн.

 

Заступник міського голови                                 Н.М.Макогон

Read 378 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG