Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
Понеділок, 03 лютого 2020 09:47

54 сесія. Про звіт голів постійних комісій міської ради про свою діяльність

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА
CECIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«29» січня 2020 року

Кремінна

№ 54/2

Про звіт голів постійних комісій
міської ради про свою діяльність

 

Розглянувши звіт голови комісії з питань регламенту, законності, депутатської діяльності та етики, зв'язку із засобами масової інформації Мкртчян В.Г., голови комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Кравченко В.І., голови комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури, туризму, молоді та спорту Карпенко П.В., голови комісії з питань житлово–комунального господарства, розвитку суб'єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту, транспорту та зв'язку Кременчука В.І., голови комісії з питання землекористування, архітектури, будівництва та екології Осєннова О.М. про свою діяльність за 2019 рік, керуючись п.11 ст.26, п.14 ст. 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, міська рада

ВИРІШИЛА

 1. Звіт голови комісії з питань регламенту, законності, депутатської діяльності та етики, зв 'язку із засобами масової інформації Мкртчян В.Г., голови комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Кравченко В.І., голови комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури, туризму, молоді та спорту Карпенко П.В., голови комісії з питань житлово–комунального господарства, розвитку суб'єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту, транспорту та зв'язку Кременчука В.І., голови комісії з питання землекористування, архітектури, будівництва та екології Осєннова О.М. про свою діяльність за 2019 рік прийняти до відома (додаються).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регламенту, законності, депутатської діяльності та етики, зв’язку із засобами масової інформації

 

Міський голова                                        Ю.О. Прокопенко


Інформація
по роботі постійної комісії Кремінської міської ради
з питань соціально
-економічного розвитку, планування,
бюджету та фінансів за 2019 рік.

Одним із основних завдань постійної комісії є попередній розгляд міського бюджету, внесення змін, розгляд звіту про виконання бюджету, планів та програм соціально-економічного розвитку міста.

Бюджетний період становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня.

         За звітний період відбулося 20 засідань комісії. Розглянуто 151 профільне питання та інші питання порядків денних пленарних засідань, а також міжсесійних уточнень.

         На засіданнях було розглянуто міський бюджет на 2020 рік, головний план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органом місцевого самоврядування. Також розглянуто звіт про виконання бюджету у 2018 році, питання з вирішення першочергових проблем та шляхи їх подолання. Було розглянуто багато інших питань з життєдіяльності міста.

Затверджено на 2020 рік:

 доходи міського бюджету у сумі 26 672 034 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 24 529 904 гривні та доходи спеціального фонду міського бюджету – 2 142 130 гривень;

видатки міського бюджету у сумі 35 367 534 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 19 110 034 гривні, видатки спеціального фонду міського бюджету 16 257 500 гривень;

профіцит за загальним фондом міського бюджету в сумі 5 419 870 гривень;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету в сумі 14 115 370 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,5 відсотків видатків загального фонду міського бюджету;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,3 відсотків загального фонду міського бюджету.

Затверджено перелік захищених статей видатків загального фонду міського на 2020 рік за їх економічною структурою відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного (місцевого) боргу;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

здійснення розвідувальної діяльності;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу;

виплати за державними деривативами.

Надано право міському голові, за попереднім погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів здійснювати протягом 2020 року в межах загального обсягу бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків бюджету з подальшим затвердженням внесених змін міською радою у встановленому порядку під час внесення змін до міського бюджету або затвердження звіту про його виконання, відповідно до ч.10 ст.23 Бюджетного кодексу України.

Надані повноваження Кремінській міській раді, в особі міського голови Прокопенко Юрія Олексійовича, щодо здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

Також комісією було розглянуто Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна, яка була затверджена сесією міської ради. На протязі року вносилися зміни та доповнення до Програми.

Рішення комісії приймалися після всебічного обговорення та вивчення питань, що розглядалися, шляхом голосування.

Всі прийняті сесією рішення з профільних питань перебувають на контролі у постійній комісії, інформація про хід виконання розглядається регулярно.

У цілому робота комісії проходила плідно та у повному складі.

 

Голова комісії                               В.І. Кравченко


Інформація
по роботі постійної комісії Кремінської міської ради
з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології
за 2019 рік.

 

Основними завданнями постійної комісії з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології є:

 -попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються питань землекористування, архітектури, садівництва та екології та попередній розгляд, аналіз та внесення рекомендацій до проектів міського бюджету та планів і програм соціально-економічного розвитку міста в частині питань землекористування, архітектури, будівництва та екології.

У звітний період відбулося 11 засідань комісії. На засіданнях розглянуто 218 профільне та інших питань внесених до порядку денного пленарних засідань.

         У звітному періоді постійна комісія розглядала межові суперечки з виїздом на місце. Також, члени комісії приймали участь у спільних комісіях міської ради щодо розгляду конфліктних земельних питань та межових суперечок.

         Активну участь члени комісії приймали при розгляді програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Кремінна на 2020 рік та розгляду регуляторних актів, зокрема, Про затвердження ставок земельного податку в адміністративних межах Кремінської міської ради на 2020 рік та Про встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Кремінна на 2020 рік. Депутати приймали участь у засіданнях Громадської ради при міській раді, та громадських слуханнях.

Також комісією розглядалися зміни до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2019 рік, які були затверджені сесією міської ради. На протязі року вносилися зміни та доповнення до Програми за пропозицією членів комісії.

Рішення комісії приймалися після всебічного обговорення та вивчення питань, що розглядалися, шляхом голосування.

Всі прийняті сесією рішення з профільних питань перебувають на контролі у постійній комісії, інформація про хід виконання розглядається регулярно.

До роботи комісії постійно залучалися керівники підприємств, приватні підприємці, працівники апарату виконавчого комітету міської ради.

         Всі прийняті сесією рішення з питань землекористування , архітектури, будівництва та екології перебувають на контролі .

У цілому робота комісії проходила у повному складі.

 

Голова комісії                                         О.М. Осєннов


Інформація
по роботі постійної комісії Кремінської міської ради
з питань житлово-комунального господарства, розвитку суб
'єктів підприємництва, торгівлі, побуту, транспорту та зв’язку,
за 2019 рік

 

У звітний період відбулося 10 засідань. На засіданнях розглянуто 122 профільних питань та інших питань, які було включено до порядків денних пленарних засідань.

Значна увага приділяється питанням діяльності та реформування житлово-комунального господарства міста, фінансово-економічному стану підприємств галузі.

Так протягом 2019 року комісією були розглянуті пропозиції та надані рекомендації щодо управління багатоповерховим житловим комплексом міста, зокрема створенню ОСББ та передачі на їх баланс будинків.

Всі рекомендації та пропозиції були враховані при затвердженні рішень, які були необхідні для організації ефективного управління багатоповерховим будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд.

В рамках реконструкції системи водопостачання міста Кремінна комісія приймала безпосередню участь у реалізації проектів з ремонту інфраструктури водопостачання, включаючи насосні станції, впровадження інформаційної компанії з ресурсозберігаючих підходів, інформаційно-просвітницьких заходів, обмін досвідом. Активну участь члени комісії приймали при розгляді програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Кремінна на 2019 та 2020 рік, зокрема розділів, що стосується житлово-комунального господарства міста. При затвердженні розділів програми враховувались колективні пропозиції мешканців міста, питання, які зазначені у депутатських зверненнях, зверненнях окремих громадян.

Без уваги не залишились поточні питання житлово-комунальної галузі міста. Так, протягом звітного року, за ініціативи комісії були розглянуті питання благоустрою міста та придбання комунальної техніки, відчуження неліквідного комунального майна та покращення фінансово-економічного стану підприємств житлово-комунальної галузі міста.

До роботи комісії постійно залучалися керівники підприємств житлово-комунального господарства, приватні підприємці, працівники апарату виконавчого комітету міської ради. Всі прийняті сесією рішення з питань житлово-комунального господарства розвитку суб’єктів підприємництва, торгівлі та побуту, транспорту і зв’язку перебувають на контролі в постійній комісії, інформація про хід їх виконання розглядається регулярно.

У цілому робота комісії проходила плідно.

 

Голова комісії                                         В.І. Кременчук


Інформація
 про роботу постійної депутатської комісії Кремінської міської ради з питань регламенту, законності, депутатської діяльності та етики, зв'язку з ЗМІ за 2019 рік

 

Основними завданнями постійної комісії з питань регламенту, законності, депутатської діяльності та етики, зв'язку з ЗМІ є:

 -підготовка та розгляд пропозицій щодо внесення змін до Регламенту роботи міської ради, Положення про постійні комісії, інших нормативних актів, що стосуються роботи ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатської діяльності та дотримання норм депутатської етики.

-проведення аналізу ефективності роботи ради, депутатів, постійних комісій та внесення пропозицій, щодо її удосконалення.

-здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої статті 59¹ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

У звітний період відбулося 8 засідань комісії. На засіданнях розглянуто 20 профільних та інших питань внесених до порядку денного пленарних засідань.

Комісія у 2019 році працювала відповідно до плану роботи міської ради.

Значна увага приділяється питанням:

 • затвердження, внесення змін та доповнень до Положень структурних підрозділів апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради.
 • затвердження, внесення змін до штатного розпису апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради.
 • роботі постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатської діяльності та дотримання норм депутатської етики.
 • контролю за роботою відділу надання адміністративних послуг.
 • здійснення регуляторної політики Кремінською міською радою.
 • змінам до Регламенту Кремінської міської ради сьомого скликання.

Головними питаннями, які розглядалися на засіданні профільної депутатської комісії були:

 1. Про звіт голів постійних комісій.
 2. Про виконання плану роботи Кремінської міської ради.
 3. Звіт міського голови про свою діяльність та виконавчих органів міської ради.
 4. Про внесення змін до складу виконавчого комітету Кремінської міської ради.
 5. Про затвердження переліку регуляторних актів, які підлягають розгляду та затвердженню у 2019 р.
 6. Про затвердження Плану заходів щодо відстеження регуляторних актів Кремінської міської ради у 2019 р.
 7. Про виконання державної регуляторної політики Кремінською міською радою за 2018 р.
 8. Про затвердження плану роботи Кремінської міської ради на перше та друге півріччя 2019 р.
 9. Затвердження, внесення змін та доповнень до Положень структурних підрозділів апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради.

Рішення комісії приймалися після всебічного обговорення та вивчення питань, що розглядалися, шляхом голосування.

Всі прийняті сесією рішення з профільних питань перебувають на контролі у постійній комісії, інформація про хід виконання розглядається регулярно.

До роботи комісії постійно залучалися керівники підприємств, приватні підприємці, працівники апарату виконавчого комітету міської ради.

Всі прийняті сесією рішення з питань регламенту, законності, депутатської діяльності та етики, зв'язку з ЗМІ перебувають на контролі.

 

Голова комісії                               В.Г. Мкртчян


Інформація
 про роботу постійної депутатської комісії Кремінської міської ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді та спорту за 2019 рік

 

Основними завданнями постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді та спорту є:

 - попередній розгляд проектів програм соціально-економічного розвитку міста в частині забезпечення надання соціальних послуг, працевлаштування та послуг з охорони здоров'я, освіти, культури, мешканцям територіальної громади.

- підготовка питань про стан і розвиток відповідних галузей, що вносяться на розгляд ради та її виконавчого комітету.

- попередній розгляд відповідних розділів і показників планів економічного та соціального розвитку міста, бюджету міста та розробка до них своїх зауважень і пропозицій.

Члени комісії приймали участь у спільних засіданнях постійних депутатських комісіях на яких розглядалася Програма соціально-економічного розвитку міста, зокрема при формуванні розділів соціального захисту населення.

За пропозиціями членів комісії формувались заходи до наступних проектів рішень:

 1. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2020 рік.
 2. Про затвердження «Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Кремінна на 2020 рік».
 3. Про затвердження Програми соціальної підтримки дітей з орфанними та онкозахворюваннями.

Всі прийняті сесією рішення з профільних питань перебувають на контролі у постійній комісії, інформація про хід виконання розглядається регулярно.

До роботи комісії залучалися фахівці апарату виконавчого комітету міської ради.

Всі прийняті сесією рішення з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді та спорту перебувають на контролі.

 

Голова комісії                                         П.В. Карпенко

Read 375 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG