Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
Середа, 08 січня 2020 09:23

53 сесія. Про затвердження Кремінського міського бюджет на 2020 рік

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ
CECIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«18» грудня 2019 року

Кремінна

№ 53/22

Про затвердження Кремінського міського бюджет на 2020 рік

 

Розглянувши клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради щодо затвердження Кремінського міського бюджету на 2020 рік, який ухвалено рішенням виконкому Кремінської міської ради від 17 грудня 2019 року та розглянуто на Громадських слуханнях 16 грудня 2019 року, керуючись статтями 14, 21-24, 63, 69, 69-1, 71-73, 75-77, 91, 93 Бюджетного кодексу України, статтями 26, 43, 44, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кремінська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2020 рік:

 доходи міського бюджету у сумі 26 672 034 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 24 529 904 гривні та доходи спеціального фонду міського бюджету – 2 142 130 гривень згідно з додатком 1 цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 35 367 534 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 19 110 034 гривні, видатки спеціального фонду міського бюджету 16 257 500 гривень згідно з додатком 3 цього рішення;

профіцит за загальним фондом міського бюджету в сумі 5 419 870 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету в сумі 14 115 370 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,5 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,3 відсотків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

 

 1. 2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

 1. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 23 477 090 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

 1. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються місцевою радою до спеціального фонду місцевого бюджету у 2020 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

 1. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101 Бюджетного кодексу України, надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та інші надходження, що зараховуються до міського бюджету згідно із законодавством;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;

 

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та інші надходження, що зараховуються до міського бюджету згідно із законодавством;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 71 та частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 70 Бюджетного кодексу України.
 2. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 12 787 500 гривень.

 

 1. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу Українизахищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного (місцевого) боргу;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплату енергосервісу.

 

 1. Надати повноваження Кремінській міській раді, в особі міського голови Прокопенко Юрія Олексійовича, щодо здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Надати повноваження Кремінській міській раді, у відповідності до пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України, в особі міського голови Прокопенко Юрія Олексійовича, щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 4373 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Надати право при виконанні міського бюджету міста Кремінна здійснювати обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Головному розпоряднику коштів міського бюджету міста Кремінна, розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

13.1. До 1 лютого 2020 року розробити проекти паспортів бюджетних програм і подати їх до Кремінської міської ради на спільне затвердження, керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 із змінами.

13.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

13.3. Здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії.

13.4. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

13.4.1. Здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

13.4.2. Оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

13.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Доручити відділу житлово-комунального господарства та будівництва установити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням, та внести на розгляд та затвердження виконавчому комітету міської ради.

13.6. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

13.7. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

13.8. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання у 2020 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України у м. Кремінна, у межах виділених їм бюджетних асигнувань.

 

 1. При внесенні змін до бюджетної класифікації, надати право міському голові здійснювати відповідне коригування додатків до рішення про міський бюджет.

Надати право міському голові, за попереднім погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів здійснювати протягом 2020 року в межах загального обсягу бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків бюджету з подальшим затвердженням внесених змін міською радою у встановленому порядку під час внесення змін до міського бюджету або затвердження звіту про його виконання, відповідно до ч.10 ст.23 Бюджетного кодексу України.

Надати право міському голові, за попереднім погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів здійснювати протягом 2020 року, у разі необхідності, проводити розподіл (перерозподіл) обсягів субвенцій та інших міжбюджетних трансфертів з районного та інших місцевих бюджетів Кремінського району до міського бюджету у відповідності з фактичними зобов’язаннями щодо здійснення видатків за рахунок таких трансфертів з подальшим затвердженням внесених змін міською радою у встановленому порядку під час внесення змін до міського бюджету або затвердження звіту про його виконання, відповідно до ч.10 ст.23 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Відповідно до пункту 29 статті 26 глави 1 розділу ІІ Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” встановити підприємствам і організаціям, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Кремінна, за результатами фінансово-господарської діяльності 2019 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2020 році нульову ставку зі сплати до міського бюджету частини прибутку (доходу).

 

 1. Установити, що пільги по сплаті податків та зборів (обов’язкових платежів) до міського бюджету у 2020 році міською радою не надаються.

 

 1. Надати право заступникам міського голови затверджувати кошториси, плани асигнувань загального фонду, плани спеціального фонду, довідки про внесення змін до них розпорядникам коштів міського бюджету, координація діяльності яких закріплена їх функціональними обов’язками.

 

 1. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

 

 1. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Секретарю міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                     Ю.О. Прокопенко


До рішення сесії
Кремінської міської ради
від 18.12.2019 №53/22
«Про затвердження Кремінського
міського бюджету на 2020 рік»

 

Пояснювальна записка
до міського бюджету міста Кремінна на 2020 рік

Інформація про підсумки економічного та соціального розвитку міста Кремінна у 2019 році та пріоритети розвитку міста на 2020 рік, покладені в основу проекту міського бюджету

Розвиток інфраструктури міста:

 • За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та часткового співфінансування с міського бюджету відновлюється вуличне освітлення с. Кузьміне (13 ліхтарів, 750 м кабелю, 1 щит обліку), с. Діброва ( 31 ліхтар, 2400 м кабелю, 2 щита обліку), с. Житлівка (39 ліхтарів, 5310 м кабелю, 2 щита обліку).;
 • За рахунок цільових фондів природоохоронних заходів придбано два сміттевоза.

У 2019 році надання адміністративних послуг ЦНАП м. Кремінна такі послуги:

Реєстрація нерухомого майна - 1513

Реєстрація бізнесу – 190

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання – 14134

Земельні питання (Довідки , заяви громадян та юридичних осіб), - 1746

Оформлення паспортів громадянина України (Паспорт гр. України ID та

Паспорт гр. України для виїзду за кордон) – 1275

Оформлення та переоформлення транспортних засобів -318.

 

У рамках одного з компонентів проекту «Підтримка ЄС для Сходу України – відновлення, зміцнення миру та урядування». Кремінська міська рада отримала сучасний мобільний Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)
Мобільний ЦНАП – транспортний засіб, в якому будуть надаватися адміністративні послуги. Його головним завданням є наближення послуг до людей, які знаходяться на значній відстані від стаціонарних ЦНАПів. Автомобіль обладнано усім необхідним устаткуванням для надання адміністративних послуг.

 • Разом з БФ «Молода громада» за фінансової підтримки Британської ради проведено пітчинг проектів соціальної дії, підтримано10 проектів мешканців на загальну суму 406 тис. грн , з яких 206 тис. грн. кошти міської ради.

Житлово-комунальне господарство та благоустрій:

 • Прийнято “Програму сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК ”, створено 30 ОСББ; проведено співфінансування капітальних робіт житлового фонду ОСББ та ЖБК на загальну суму 1 206 859 грн.
 • Прийнято Програму "Теплий дім" (погашення суми кредиту 5% фізичним особам залучених на впровадження заходів з енергозбереженням) на загальну суму 80 ,0 тис.грн.;
 • Надано дотацію на утримання та обслуговування бювету питної води ВУ ВКГ
 • Погашена заборгованість за спожиту електроенергію Кремінському ВУ ВКГ;
 • Надано дотацію на проведення лабораторного контролю мікробіологічних та санітарно-хімічних показників питної води для ВУ ВКГ та КП "Кремінське ВКГ" та виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ВУ ВКГ.
 • Надано дотацію комунальним підприємствам на відновлення матеріально-технічної бази;
 • капітально відремонтовано дорожнє покриття вулиць (вул.Джерельна, вул.Лиманська);
 • виконано поточний ремонт покриття доріг: вул. Шевченко, пров. Радищева, вул. Банкова, пров Гиревий, пров. Сосновий, вул. Полнова, вул. Центральна,вул. Джерельна, вул. Лиманська, вул. Паркова, вул. Джерельна;
 • проведено капітальний ремонт тротуарів (пл.Красна, пл. Кооперативна, вул.Центральна, вул. Войкова, пров. І Франка)
 • Відновлено пішохідний перехід через р.Красна;
 • Проведені роботи з ветеринарної обробки безпритульних собак (щеплення проти сказу, стерилізація, ідентифікація);
 • Проведено роботи з благоустрою міста: очищення вулиць та доріг від снігу та обробка противоожеледними сумішами, прибирання та підмітання вулиць міста та місць загального користування, догляд за деревами та кущами, догляд за газонами: косіння трави, утримання пішохідних дерев’яних мостів, утримання дренажних мереж і водопровідних споруд міста тощо;

Енергозбереження:

 • Завершено проект «Капітальний ремонт віконних та балконних блоків будівлі дошкільного навчального закладу «Картуся», що реалізований в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України за фінансової підтримки Європейського інвестиційного банку. Загальна вартість проекту 423,622 тис.грн., за результатами якого проведено: утеплення фасаду (1421 , надземної та підземної частини цоколю (405), улаштування вимощення ( 250 м.п.), заміна вікон (195) та дверей (35 ), утеплення перекриття останнього поверху (951 ), встановлення системи погодо залежного регулювання в котельні та припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією тепла (16 од.).
 • Фондом «Регіональний центр досліджень та підтримки бізнесу» розроблений План сталого енергетичного розвитку та клімату міста Кремінна.

Основні проблемні питання, що стримують розвиток економіки та соціальної сфери міста:

- трудова міграція з міста, тіньова зайнятість, молодіжне безробіття;

- застаріла система професійної освіти;

- складна медико-демографічна ситуація;

- відмова приватних автоперевізників від обслуговування окремих неприбуткових міських маршрутів;

- зношеність та значна енергоємність будівель бюджетних закладів, житлового фонду, інженерної інфраструктури міста;

- відсутність цілісної комплексної програми заходів, спрямованих на зміцнення авторитетних позицій Кремінної як туристичного центру місцевого регіонального туризму;

- недостатня увага до створення умов охорони, збереження та популяризації культурної спадщини.

Пріоритети розвитку міста у 2020 році:

 • формування єдиного туристичного продукту м. Кремінна;
 • підтримка підприємництва у туристичної та рекреаційної сфер;
 • промоція та просування м. Кремінна на регіональному, національному та міжнародному рівні як туристичної локації;
 • залучення державних, інвестиційних коштів та ресурсів міжнародних фінансових організацій для реалізації інфраструктурних проектів;
 • сприяння з боку міської влади діяльності соціально-відповідальних представників бізнесу;
 • модернізація інфраструктури та систем забезпечення життєдіяльності міста відповідно до сучасних технологічних та екологічних вимог з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями;
 • підвищення енергоефективності в установах державної, комунальної сфери та ОСББ;
 • формування духовності, національної самосвідомості, моральності молоді міста, патріотичне виховання та формування правової культури;
 • творчий, інтелектуальний та фізичний розвиток дітей та молоді;
 • організація мережі зон змістовного культурного відпочинку та дозвілля;
 • забезпечення сприятливого екологічного стану міста.

Соціально-економічний розвиток “Інвестиційна діяльність”:

 1. Підвищення інвестиційної привабливості міста за допомогою наступних заходів:

- розробка плану інвестиційної привабливості;

- адміністративний супровід стратегічних для міста інвестиційних проектів.-

 1. Удосконалення умов ведення бізнесу через популяризацію підприємництва та бізнес-культури, заохочення сімейного підприємництва, промоцію місцевого бізнес-потенціалу, сприяння місцевим товаровиробникам, ресурсну та інформаційну підтримку підприємців.
 2. Налагодження партнерства у форматі бізнес-міська рада.
 3. Підвищення ефективності виконавчих органів місцевої влади через:

- відчуження об’єктів комунальної власності з низькою інвестиційною привабливістю шляхом продажу на аукціоні в електронній формі;

- розміщення інформації про об’єкти комунальної власності, що підлягають передачі в оренду та відчуженню, на офіційному веб-сайті міської ради, у засобах масової інформації та спеціалізованих Інтернет-ресурсах;

- забезпечення об’єктивного планування фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств та здійснення регулярного контролю за виконанням фінансових планів; приведення тарифів на послуги комунальних підприємств до економічного обґрунтованого рівня у разі зростання складових витрат; підвищення ефективності використання комунальними підприємствами трудових, матеріальних та грошових ресурсів; поліпшення стану розрахунків підприємств житлово-комунальної сфери з контрагентами та збільшення обсягів виконання робіт, підвищення якості послуг, що надаються.

 1. Підвищення ефективності використання майна міської ради через:

- проведення терм модернізації будівель;

- поліпшення стану вулично-дорожньої мережі;

- розбудова спортивно-відпочивальної інфраструктури.

 1. Впровадження Громадського бюджету м.Кремінна.
 2. Проведення традиційних конкурсів міні - ініціатив мешканців міста «Місто своїми руками» та «Ініціативи молоді».
 3. Переведення системи надання адміністративних послуг в електронну форму.
 4. Розвинення співпраці та перейняття позитивного досвіду інших міст України та світу.

Соціально-економічний розвиток “Управління об’єктами комунальної власності” та “Благоустрій”:

 1. Підтримка ОСББ та ЖБК;
 2. Організація системи навчання управителів багатоквартирних будинків, що значно покращить якість послуг з управління багатоквартирними житловими будинками та їх утримання;
 3. Поліпшення стану вулично-дорожньої мережі;
 4. Збалансований розвиток міського середовища;
 5. Розбудова ключової інфраструктури для безпечного розвитку міського середовища;
 6. Забезпечення належного санітарного стану міста.

Соціально-економічний розвиток “Житлово-комунальне господарство”:

 1. Поліпшення стану матеріально-технічної бази комунальних підприємств;
 2. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг;
 3. Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міста.

Соціально-економічний розвиток “Безпека життєдіяльності”:

 1. Підтримка належного санітарного стану міста.
 2. Реалізація програми створення і використання матеріального резерву для:
  1. попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
  2. ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру в Кремінському районі.
 3. Розширення мережі систем візуального моніторингу на території міста в місцях найбільшого скупчення людей;
 4. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг;
 5. Погашення заборгованості та недопущення з заробітної плати її виникнення на комунальних підприємствах міста.

Соціально-економічний розвиток “Соціальний захист”:

 1. Організація літнього оздоровлення та відпочинку дітей;
 2. Підтримка незахищених верст населення.

Соціально-економічний розвиток “Культура, фізична культура і спорт”:

 1. Забезпечення доступності мистецтва та культурних послуг всім верствам населення;
 2. Надання можливості жителям громади та гостям разом (колективно) відзначати державні та місцеві свята;
 3. Проведення концертно-розважальних програм, свят на високому професійному художньому та організаційному рівнях;
 4. Виховання у людей необхідності спілкування між собою, почуттів людяності і доброзичливого відношення один до одного.
 5. Забезпечити доступ широких верств населення до занять масовими видами спорту.
 6. Забезпечення розвитку олімпійських і не олімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького спорту шляхом встановлення іменних стипендій спортсменам .

 

Оцінка доходів міського бюджету на 2020 рік

Формування показників міського бюджету міста Кремінна на 2020 рік здійснено з урахуванням чинних норм бюджетного та податкового законодавства, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2020–2022 роки, Постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 555 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 883 від 23.10.2019) При визначенні обсягу фінансового ресурсу міського бюджету на 2020 рік враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік, динаміку надходжень податків і зборів, інших доходів у минулі роки і прогнозні показники дохідної частини міського бюджету, визначені Міністерством фінансів України та враховані при формуванні проекту Державного бюджету України на 2020 рік, листів Міністерства фінансів України, Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2020 рік.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого управління бюджетним процесом як складової системи управління місцевих фінансів, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку міста та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями є :

 • підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
 • посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
 • забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року.

 

З урахуванням зазначеного загальний обсяг доходів загального і спеціального фондів міського бюджету міста Кремінна на 2020 рік, включаючи міжбюджетні трансферти, прогнозується на рівні 26 672 034 грн., у тому числі: загального фонду – 24 529 904 грн, спеціального фонду – 2 142 130 грн.

Динаміка надходжень доходів до міського бюджету м. Кремінна, тис.гривень

 

 

Факт

 2018 року

Факт 10 міс.

2019 року

Проект

на 2020 рік

Всього загальний фонд

16 621,8

17 064,6

24 529,9

Всього спеціальний фонд

557,2

643,0

2 142,1

Всього доходів:

17179,0

17 707,6

26 672,0

 

Загальний фонд

 

Розрахунок рентної плати за використання інших природних ресурсів визначається на підставі положень Податкового кодексу України. Відповідно до пункту статті 69 Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду місцевих бюджетів зараховується рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частини деревини, загальної в порядку рубок головного користування).

На 2020 рік обсяг рентної плати за використання інших природних ресурсів до міського бюджету в частині рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів, прогнозується у розмірі 377 398 грн на основі даних єдиного платника даного джерела доходів - ДЛМГ.

На 2020 рік прогнозні надходження акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) визначено у сумі 197 623 грн. та акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)851 715 грн

Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (згідно з пунктом 16 частини першої статті 69 БКУ входить до складу доходів загального фонду міського бюджету), а саме: пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, враховуючи обсяг роздрібного товарообороту, у 2020 році прогнозуються на рівні 1 557 484 грн.

В цілому у 2020 році надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального прогнозуються в сумі 2 606 822 грн.

Від 1 січня 2015 року, згідно з чинним законодавством, до місцевих податків належать податок на майно та єдиний податок, до місцевих зборів – туристичний збір.

Встановлення на території міста Кремінської місцевих податків, їх ставки порядок обчислення та сплати затверджено рішенням міської ради.

Відповідно до Бюджетного кодексу України зі змінами і доповненнями складовими податку на майно, що повністю зараховується до доходів місцевих бюджетів, є:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- плата за землю;

- транспортний податок.

Згідно зі статтею 266 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2020 році прогнозуються на рівні 1 509 523 грн. При розрахунку враховано надходження попередніх періодів, а також збільшення розміру мінімальної заробітної плати, від якої обраховується цей податок.

Прогнозні розрахунки надходжень плати за землю на 2020 рік здійснено на основі норм Земельного кодексу України, Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями (статті 269-289).

Виходячи з даних щодо кількості платників, загальної площі земельних ділянок, що знаходяться у межах міста Кремінна і використовуються фізичними і юридичними особами та підлягають оподаткуванню, розміру нарахованого, відповідно до земельного податку, сум орендної плати за землі державної і комунальної власності відповідно до укладених договорів оренди з фізичними і юридичними особами, динаміки надходжень до бюджету за попередні роки, з урахуванням визначених податковим законодавством пільг та пільг щодо сплати земельного податку, наданих міською радою, на наступний 2020 рік прогнозується надходжень плати за землю до міського бюджету в сумі 6 722 840 грн.

Відповідно до статті 267 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні, згідно з чинним законодавством, власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування (легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року). Обсяг надходжень транспортного податку, який надійде до міського бюджету у 2019 році, прогнозується у сумі 70 000 гривень.

Прогнозні надходження податку на майно, що займає 33,8 відсотків обсягу місцевих податків, у 2020 році загалом складуть 8 302 363 гривень.

Відповідно до норм Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями (стаття 268) та рішення Кремінської міської ради туристичний збір справляється у розмірі 1 відсотка вартості усього періоду проживання (ночівлі) у визначених місцях. Прогноз обсягу надходжень туристичного збору на 2020 рік здійснено з урахуванням динаміки надходжень минулих років та визначено в сумі 11 646 грн. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

З 1 січня 2015, враховуючи зміни, внесені до Бюджетного та Податкового кодексів України, єдиний податок зі спеціального фонду передано до загального фонду міського бюджету та згідно з ст. 69 Бюджетного кодексу України зараховується до бюджетів місцевого самоврядування.

Розрахунок прогнозних надходжень єдиного податку проведено з урахуванням норм Положення про єдиний податок, затвердженого рішенням Кремінської міської ради «Про затвердження ставок єдиного податку».

Враховуючи зазначене вище та прогнозного обсягу їх доходу на 2020 рік, встановлення з 1 січня 2020 року прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розмірі 2102 грн, мінімальної заробітної плати – 4723 грн та збільшення індексу споживчих цін на 9,4 відсотків, прогноз надходжень єдиного податку на 2020 рік складатиме 11 370 846 грн.

Загалом у 2020 році до міського бюджету міста Кремінна прогнозується мобілізувати 19 684 855 грн. місцевих податків та зборів.

Прогнозні надходження від адміністративних штрафів (відповідно до пункту статті 69 Бюджетного кодексу України належать до доходів загального фонду) на 2020 рік обраховано в сумі 15 200 грн. на підставі основних положень Кодексу України про адміністративні правопорушення (зі змінами і доповненнями), згідно з яким у повноваження місцевих рад та їх виконавчих комітетів входить прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність, з урахуванням наданих адміністративної комісії міської ради та динаміки надходжень у минулі роки.

Згідно з Порядком застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, затвердженого постановою КМУ від 02.06.2003 № 790, за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу, які, завдяки внесеним постановою КМУ від 16.12.2015 № 1050 змінам, зараховуватимуться не тільки до державного, а й до місцевого бюджету.

Прогнозні надходження цього дохідного джерела на 2020 рік, а саме адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, складуть 142 040 гривень.

Згідно з чинним законодавством та, враховуючи динаміку надходження цього дохідного джерела у 2017-2019 роках, прогнозні надходження до міського бюджету у 2020 році адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань складуть 16 355 грн.

Прогнозний показник плати за надання інших адміністративних послуг, яка з 1 січня 2015 року надходить до загального фонду міського бюджету, обраховано на 2020 рік, виходячи з динаміки надходжень минулих років та розширення послуг, які надаються через ЦНАП міста Кремінна, у сумі 1 306 570 грн.

У 2020 році міський бюджет міста Кремінна прогнозує отримати 271 904 грн адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Надходження від орендної плати за користування іншим майном, що перебуває у комунальній власності, розраховувались, виходячи з прогнозованих середньомісячних надходжень у 2020 році складатимуть 14 120 грн.

Виходячи з норм Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито” (зі змінами і доповненнями), з урахуванням динаміки надходжень у минулі роки та змін у чинному законодавстві (з 1 липня 2016 року державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів, зараховується як адміністративний збір до державного бюджету), надходження державного мита (як складової доходів загального фонду відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України) до міського бюджету на 2020 рік прогнозуються в обсязі 66 542 грн.

 

Спеціальний фонд

 

Прогнозні надходження екологічного податку (за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти та розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини), як складової спеціального фонду міського бюджету (згідно з пунктом 4¹ частини першої статті 69¹ Бюджетного кодексу України), обраховані на 2020 рік у сумі 47 500 грн.

Розрахунок проведено з урахуванням норм розділу VIII та підрозділу 5 розділу ХХ Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями. Згідно з підпунктом 4¹ пункту 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України міському бюджету у 2020 році належить 25,0 відсотків зазначеного податку.

Відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” (статті 34 та 40) та норм Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства”, враховуючи середньорічну кількість містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, наданих замовникам, та загальну суму зменшення розміру пайового внеску на вартість інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури, побудованих замовниками (інвесторами), поза межами їх земельних ділянок та запланований термін прийняття в експлуатацію на 2020 рік тощо, прогнозний обсяг надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (згідно з пунктом 4¹ частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, отримані відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, включаються до надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів, який , у свою чергу, відповідно до пункту 1 частини першої статті 69¹ Бюджетного кодексу України, належить до доходів спеціального фонду місцевих бюджетів) на 2020 рік передбачається в сумі 258 366 тис. грн., або на рівні очікуваного обсягу цього дохідного джерела у 2019році.

Прогнозний обсяг власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, тобто коштів, які отримують, згідно з чинним законодавством, визначений у обсязі 10500 грн, що менше очікуваних надходжень 2019 року, оскільки, згідно з чинним законодавством (постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” зі змінами), тільки надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, мають постійний характер і обов’язково плануються у бюджеті, інші джерела власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки; кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів) не мають постійного характеру і плануються лише у випадках, що попередньо визначені рішеннями Кабінету Міністрів України, укладеними угодами тощо.

У 2020 році міський бюджет міста має отримати 980 300 грн. коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній які, згідно з пунктом 5 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, включаються до надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів, що, у свою чергу, відповідно до пункту 1 частини першої статті 69¹ Бюджетного кодексу України, є складовою доходів спеціального фонду місцевих бюджетів.

Розрахунки прогнозних надходжень вищезазначеного джерела доходів на 2020 рік базуються на об’єктах, які планується включити до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Кремінна, що підлягатимуть відчуженню у 2020 році.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, включаються до надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів, який , у свою чергу, відповідно до пункту 1 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України, належить до доходів спеціального фонду місцевих бюджетів.

З урахуванням зазначеного вище від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення міський бюджет прогнозує отримати 818 464 гривень.

Загалом обсяг бюджету розвитку міського бюджету на 2020 рік прогнозується на рівні 2 084 130 грн.

 

Пояснення до основних положень видаткової частини проекту міського бюджету

 

Загальний обсяг видатків міського бюджету міста Кремінна на 2020 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів прогнозується в обсязі 26 672 034 грн, у тому числі:

 • за загальним фондом – 18 751 578 гривень,
 • за спеціальним фондом – 7 920 456 гривень.

Обсяг ресурсу міського бюджету для виплати заробітної плати з нарахуваннями та соціальних виплат розраховувався виходячи з наступних соціальних стандартів - розмірів мінімальної заробітної плати і посадового окладу (тарифної ставки) першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

 • мінімальна заробітна плата з 1 січня – 4 723 гривень;
 • посадовий оклад (тарифна ставка) першого тарифного розряду ЄТС з 1 січня – 2 102 гривень.

При складанні проекту враховано потребу в коштах на оплату праці працівників, відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, збережені додаткові надбавки, матеріальні допомоги та інші виплати працівникам, які відповідно до внесених змін у законодавстві застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

На проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги передбачено обсяг бюджетних асигнувань загального фонду міського бюджету у сумі 1 523 447 грн, визначений на підставі діючих тарифів та прогнозних тарифів на енергоресурси на наступний рік.

При цьому, головним було збереження основних пріоритетів бюджетної політики та дотримання принципів Бюджетного кодексу України, зокрема, в частині затвердження збалансованого бездефіцитного бюджету.

 

 

Державне управління

Проектом міського бюджету на 2020 рік на утримання органів місцевого самоврядування Кремінської міської ради передбачається спрямувати видатки загального фонду бюджету у сумі 11 153 988 гривень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 9 837 125 гривні.

На проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги передбачено обсяг асигнувань загального фонду міського бюджету у сумі 518 365 грн, визначений на підставі діючих тарифів, фактичного обсягу споживання енергоносіїв за минулий рік. Обсяги електроенергії на 2020 рік розраховані з урахуванням встановлених у жовтні 2019 року двох електрокотлів для опалення будівлі міської ради.

Частка видатків на захищені статті в загальній сумі видатків складає 89,7 відсотка.

Проектом міського бюджету на 2020 рік на утримання органів місцевого самоврядування Кремінської міської ради передбачаються видатки спеціального фонду бюджету у сумі 10500 грн, це видатки споживання.

На реалізацію заходів міської Програми супроводу речових прав на об’єкти комунальної власності Кремінської міської ради на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 18.12.2019 № 53/5 передбачається спрямувати кошти в сумі 10 000 грн.

На реалізацію заходів міської Програми проведення заходів з відбору кандидатів на військову службу за контрактом у Збройних Силах України на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 № 41/4 передбачається спрямувати кошти в сумі 7 000 грн.

На реалізацію заходів міської Програми розвитку архівної справи та фінансової підтримки комунальної установи «Трудовий архів територіальних громад Кремінського району» на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 18.12.2019 № 53/4 передбачається спрямувати кошти в сумі 20 928 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Проектом міського бюджету на 2020 рік на фінансування галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” передбачається спрямувати 408 700 гривень.

На оздоровлення та відпочинок дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (ТПКВКМБ 0113140), передбачається спрямувати кошти загального фонду міського бюджету у сумі 150 000 гривень.

На організацію та проведення громадських робіт за ТПКВКМБ 0113240 на 2020 рік проектом міського бюджету передбачається виділення коштів у сумі 103 700 гривень.

На інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (ТПКВКМБ 0113242) проектом на 2020 рік за загальним фондом міського бюджету передбачається спрямувати 155 000 грн, в тому числі на:

– матеріальна допомога на поховання – 20 000 грн відповідно до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2020 рік;

– матеріальна допомога на подолання наслідків пожежі – 25 000 грн у рамках Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2020 рік та Положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги;

- матеріальна допомога в організації та проведенні похорон сім’ям загиблих учасників ООС та померлим в результаті поранення – 10 000 грн у рамках міської комплексної програми соціальної сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників ООС та вшанування пам’яті загиблих на 2019–2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2016 №41/11;

– матеріальна допомога дітям з орфанними та онкологічними захворюваннями – 100 000 грн у рамках Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2020 рік.

 

Культура і мистецтво

На реалізацію міської Програми проведення урочистих та святкових заходів у м.Кремінна на 2020 рік, затвердженої рішенням Кремінської міської ради від 18.12.2019 року №53/3, планується спрямувати видатки за загальним фондом міського бюджету на 2020 рік у сумі 506 560 гривень.

Фізична культура і спорт

Проектом міського бюджету міста Кремінна на 2020 рік на галузь “Фізична культура і спорт” передбачається спрямувати 36 000 гривень на виплату персональних (іменних) стипендій талановитим і перспективним спортсменам.

Житлово-комунальне господарство

Проектом міського бюджету на 2020 рік на житлово-комунальне господарство передбачається спрямувати 7 254 902 грн, (у тому числі коштів загального фонду міського бюджету – 6 032 402 грн, коштів спеціального фонду міського бюджету – 1 222 500 грн), у тому числі:

Фінансування галузі буде здійснюватися у рамках виконання міських програм, зокрема, Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та ЖБК на 2020 рік, Положення про проведення міського конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади «Місто своїми руками» та Програми соціально-економічного розвитку міста на 2020 рік.

За ТПКВКМБ 0116013 плануються видатки у сумі 195 000 грн, за спеціальним фондом (бюджетом розвитку), які планується спрямувати на проведення капітального ремонту вуличних водопровідних та каналізаційних мереж.

За ТПКВКМБ 0116017 плануються видатки у сумі 350 000 грн, за загальним фондом, які планується спрямувати на виготовлення технічної документації будинків житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

За ТПКВКМБ 0116020 плануються видатки у сумі 2 657 320 грн, за загальним фондом, які планується спрямувати на дотацію комунальним підприємствам за такими напрямами:

 • на обслуговування міського фонтану КП "Кремінське ВКГ" – 30 000 грн.;
 • на утримання та обслуговування бювету питної води КП "Кремінське ВКГ" – 102 320 грн.;
 • ДП ККГ КП ККС на оплату послуг програмного продукту GPS моніторинга руху комунального транспорту – 5 000 грн.;
 • ДП ККГ КП ККС на утримання та благоустрій території міста передбачено 2 520 000 грн., що враховує видатки на:
 • утримання доріг в зимовий період (очищення вулиць та доріг від снігу та обробка протиожеледними сумішами) – 250 000 грн
 • експлуатаційне утримання доріг з ґрунтовим покриттям- 130 000 грн.,
 • утримання об’єктів дорожньої інфраструктури – 450 000 грн.,
 • прибирання вулиць та місць загального користування, ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ- 980 000 грн.,
 • утримання полігону твердих побутових відходів – 150 000 грн.,
 • догляд за деревами та кущами, за газонами, косіння трави та озеленення – 485 000 грн.,
 • утримання дитячих майданчиків та зон відпочинку (встановлення та утримання в належному стані лавок, урн, дитячих та спортивних майданчиків- 75 000 грн.

 

За ТПКВКМБ 0116030 плануються видатки у сумі 4 247 582 грн., з них загальний фонд – 3 025 082 грн., видатки спеціального фонду – 2 222 500 грн., з них – 1 222 500 грн. видатки бюджету розвитку.

З них найбільшу питому вагу складають такі види робіт, як:

- поточний ремонт доріг – 1 500 000 грн (28,3 відсотка);

-поводження з безпритульними тваринами (оплата послуг зі стерилізації, щеплення, профілактична обробка) – 150 000 грн. (2,8 відсотка);

-на поточний ремонт та утримання архітектурних споруд та пам’ятних знаків міста – 170 000 грн.

 На придбання об’єктів благоустрою передбачено спрямувати кошти бюджету розвитку у сумі 975 000 грн, з них:– на відновлення пішохідного переходу через р. Красна – 300 000 грн., облаштування скейт майданчику – 400 000 грн, придбання альтанки – 200 000 грн.

На проведення конкурсів «Місто своїми руками» та «Ініціативи молоді» заплановано 300 000 грн., з них видатки загального фонду -100 000 грн., спеціального – 200 000 грн.

Економічна діяльність

Будівництво та регіональний розвиток

За ТПКВКМБ 0117310 плануються видатки у сумі 2 000 000 грн, за спеціальним фондом (бюджетом розвитку), які планується спрямувати на проведення капітального ремонту житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та ЖБК на умовах співфінансування.

На облаштування парку (район Будинку культури) – 5 000 000 грн

На 2020 рік передбачені видатки на впровадження Бюджету участі у сумі 1 000 000 грн.

На встановлення енергозберігаючого LED освітлення вулиць – 6 095 000 грн.

На співфінансування проекту "Комплекс енергоефективних заходів дошкільного навчального закладу та системи вуличного освітлення м.Кремінна", який реалізується за фінансової підтримки НЕФКО спрямовано 3 412 456 грн.

 

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною

 діяльністю 7600

На реалізацію заходів міської Програми відшкодування частини суми кредитів на впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів на 2019-2020 роки спрямовано 80 000 грн за рахунок коштів загального фонду міського бюджету на заходи, направлені на привернення уваги населення міста до впровадження енергоефективних заходів.

Протягом 2020 року планується спрямувати із загального фонду міського бюджету 30 000 грн членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування.

Інша діяльність

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха у проекті міського бюджету міста Кремінна на 2020 рік за рахунок коштів загального фонду передбачається спрямувати кошти у сумі 30 000 гривень.

Громадський порядок та безпека

На реалізацію заходів з громадського порядку та безпеки Кремінської міської ради у міському бюджеті на 2020 рік передбачається спрямувати видатки у сумі 80 000 гривень.

 

Заступник міського голови                              Н.М. Макогон

Read 631 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG