Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

BUS Довідка. Кремінна
Зеленая Кременная. Фотографии природы

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Субота, 29 червня 2019 22:29

47 сесія. Про встановлення туристичного збору на 2020 рік

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СОРОК СЬОМА CECIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«26» червня 2019 року

Кремінна

№47/11

Про встановлення туристичного
збору на 2020 рік

 

Згідно з планом діяльності з підготовки регуляторних актів Кремінської міської ради, керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до статті 7, статті 10, пункту 8.3 статті 8, пункту 12.3, 12.4 статті 12, статті 268 Податкового кодексу України та пункту 24 частини першої статті 26, частин п’ятої, одинадцятої, дванадцятої статті 59, статті 69, частини першої статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кремінська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити на території Кремінської міської ради на 2020 рік туристичний збір.
 2. Затвердити Порядок про оподаткування туристичним збором (Додаток №1).
 3. Всі питання не врегульовані цим рішенням та відносини, що виникають у сфері справлення податків визначаються виключно Податковим кодексом України.
 4. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 5. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Кремінської міської ради.
 6. Визнати таким що втратило чинність рішення 41-ї сесії Кремінської міської ради 7-го скликання від 19.12.2018 №41/32 «Про встановлення туристичного збору» з 01.01.2020.
 7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію Кремінської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                      Ю.О. Прокопенко


Додаток №1
до рішення Кремінської міської ради
від 26 червня 2019 року №47/11
«Про встановлення туристичного збору на 2020 рік»

Порядок про оподаткування туристичним збором

 

Туристичний збір встановлюється відповідно до статті 268 Податкового кодексу України та є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Кремінської міської ради.

Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

 1. Платники туристичного збору.
  • Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення Кремінської міської ради про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

1.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;

б) особи визначені підпунктом "в" підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 1.1 пункту 1, цього Порядку, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

 1. Ставка збору

Ставка туристичного збору встановлюється у розмірі 0,1 відсотка для внутрішнього туризму та 1 відсотка для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 1. База справляння збору

Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 1.1 пункту 1 цього Порядку.

 1. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

На території Кремінської міської ради туристичний збір здійснюється:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 1.1 пункту 1 цього Порядку;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 1.1 пункту 1 цього Порядку, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами уповноваженими Кремінською міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з радою.

 1. Особливості справляння збору

5.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

5.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового Кодексу та рішення Кремінської міської ради.

5.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим Кодексом України порядку;

 1. Порядок сплати збору

6.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал на підставі рішення Кремінської міської ради.

6.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

6.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

Секретар міськради                                                             Е. В. Пилипенко

Заступник міського голови
з фінансово-економічних питань                                       Н.М.Макогон

Read 514 times
Kremins'ka TG