Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Понеділок, 05 листопада 2018 10:27

39 сесія. Про затвердження положення про електронні візуальні засоби інформування населення м.Кремінна

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ №39/3

«31» жовтня 2018 р.
м. Кремінна

Про затвердження положення про електронні
візуальні засоби інформування населення м. Кремінна

З метою визначення порядку функціонування та інформаційного наповнення електронних візуальних засобів інформування населення м. Кремінна,відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні",“Про рекламу”, "Про інформацію", "Про захист персональних даних", рішення Кремінської міської ради від 26.10.2016 за №16/1, керуючись статтями 25, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА :

  1. Затвердити Положення про електронні візуальні засоби інформування населення м. Кремінна згідно з додатком 1 до цього рішення.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності, депутатської діяльності та етики, зв’язку з засобами масової інформації.

 

Міський голова                                        Ю.О. Прокопенко


Додаток 1
до рішення Кремінської міської ради
від 31.10.2018 №39/3

 

ПОЛОЖЕННЯ
про електронні візуальні засоби інформування населення м. Кремінна

  1. Загальні положення

1.1. Положення про електронні візуальні засоби інформування населення м. Кремінна (далі - Положення) визначає порядок функціонування, інформаційного наповнення та інші питання, які стосуються електронних візуальних засобів інформування населення м. Кремінна.

1.2. Електронні візуальні засоби інформування населення м. Кремінна створені та використовується в інтересах територіальної громади м. Кремінна.

1.3. Правовою основою функціонування електронних візуальних засобів інформування населення м. Кремінна є закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", “Про рекламу” (в частині соціальної реклами), "Про інформацію", "Про захист персональних даних", рішення Кремінської міської ради від 26.10.2016 за №16/1 та інші нормативно-правові акти.

1.4. Електронними засобами інформування населення м. Кремінна є світлодіодний екран на проспекті Дружби в районі фонтану, електронна дошка оголошень, розташована на будівлі Кремінської міської ради, а також інші засоби, які можуть бути встановлені у майбутньому.

1.5. Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, Податковому кодексі України, законах України "Про інформацію", “Про рекламу” , "Про захист персональних даних", інших нормативно-правових актах.

1.6. Фінансування встановлення та обслуговування електронних засобів інформування населення м. Кремінна здійснюється з місцевого бюджету відповідно до рішення про затвердження Кремінського міського бюджету на відповідний рік, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

  1. Мета встановлення та функціонування електронних візуальних засобів інформування населення м. Кремінна

2.1. Метою встановлення та функціонування електронних засобів інформування населення м. Кремінна є:

підвищення рівня громадського патріотизму, обізнаності населення щодо діяльності Кремінської міської ради та її виконавчих органів;

залучення населення до процесу розвитку громади;

інформування мешканців та гостей м. Кремінна про актуальні події в місті;

розповсюдження інформації, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей та популяризацію загальнолюдських цінностей;

інформування населення про надзвичайні ситуації;

розповсюдження матеріалів розважального характеру.

2.2. Електронна дошка оголошень, розташована на будівлі Кремінської міської ради,а також світлодіодний екран на проспекті Дружби в районі фонтану є офіційними візуальними засобами масової інформації Кремінської міської ради та виконавчого комітету Кремінської міської ради.

  1. Порядок розміщення інформації на електронних візуальних засобах інформування населення м. Кремінна

3.1. Суспільно важлива інформація може бути розміщена на електронному візуальному засобі інформування населення м. Кремінна за рішенням посадових осіб Кремінської міської ради, а також за заявами представників підприємств, установ, організацій та громадян.

3.2. Заява подається у письмовому вигляді на ім’я Кремінського міського голови з доданими матеріалами для розміщення на електронному носії. В заяві має бути зазначена мета розповсюдження інформації та її суспільна важливість або інша користь для населення м. Кремінна.

3.3. Заява перевіряється на наявність суспільної важливості або іншої користі для населення, а також на відсутність підстав для відмови у розміщенні інформації, зазначених у п.5.2 Положення.

3.4. Після вказаної перевірки відповідною посадовою особою апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради приймається обґрунтоване рішення про розміщення або відмову у розміщенні інформації на електронному візуальному засобі інформування населення м. Кремінна. У разі прийняття рішення про розміщення інформації, вона розміщується працівником апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради, який відповідальний за технічне супроводження електронного візуального засобу інформування населення м. Кремінна. У разі виявлення, що розміщена інформація містить ознаки, передбачені п.5.2 Положення, демонстрація відповідних матеріалів негайно припиняється.

  1. Обробка і захист персональних даних

4.1. Інформація, розміщена на електронних візуальних засобах інформування населення м. Кремінна, має відповідати вимогам Закону України "Про захист персональних даних” та цього Положення.

4.2. Посадові особи апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради зобов’язані дотримуватись вимог законодавства в сфері захисту персональних даних, зокрема використовувати персональні дані лише відповідно до їхніх посадових, службових або трудових обов'язків, а також зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових, службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом.

  1. Вимоги до інформації, яка може бути розміщена на електронних візуальних засобах інформування населення м. Кремінна

5.1. Інформація, яка може бути розміщена на електронних візуальних засобах інформування населення м. Кремінна, має відповідати одній з таких вимог:

5.1.1. Має бути спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

5.1.2. Містить інформацію, яка є важливою для населення м. Кремінна;

5.1.3. Містить інформацію розважального характеру.

5.2. Не може бути розміщена інформація, яка:

5.2.1. Не відповідає жодній з вимог, передбаченій п.5.1;

5.2.2. Порушує право інтелектуальної власності фізичних та юридичних осіб;

5.2.3. Містить посилання на конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця або містить будь-які інші ознаки комерційної реклами, в тому числі прихованої;

5.2.4. Є явною або прихованою політичною агітацією чи рекламою на користь будь-якої політичної партії чи кандидата на президентських або місцевих виборах;

5.2.5. Містить заклики до повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність України, вчинення терористичних актів та інших злочинів;

5.2.6. Містить інформацію, спрямовану на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також на пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

5.2.7. Містить матеріали еротичного чи порнографічного характеру;

5.2.8. Будь-яким іншим чином порушує чинне законодавство України.

  1. Відповідальність

6.1. За порушення вимог законодавства про інформацію, про захист персональних даних, цього Положення посадові особи апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради, а також інші фізичні та юридичні особи несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

6.2. Фізичні та юридичні особи, підприємства, установи, організації, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які завдали майнову шкоду електронним візуальним засобам інформування населення м. Кремінна, відшкодовують збитки, завдані територіальній громаді м. Кремінна, у порядку, визначеному законодавством України.

 

Секретар міської ради                                                Е. В. Пилипенко

Read 1045 times

Main Menu

Kremins'ka TG