Фейсбук-сторінка Кремінської міської ВА

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Понеділок, 25 червня 2018 12:59

35 сесія. Про внесення змін до регламенту Кремінської міської ради сьомого скликання

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ № 35/1

« 22 » червня 2018 р.
         м. Кремінна

 

Про внесення змін до регламенту
Кремінської міської ради сьомого скликання

 

Керуючись ч. 1 п. 1 ст. 26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до рішення Кремінської міської ради від 02 грудня 2015 року № 2/3 «Про регламент міської ради сьомого скликання» (із змінами відповідно до рішень Кремінської міської ради від 30 березня 2016 р. № 7/1, від 25 травня 2016 р. № 10/1):
  • Викласти п.2.1. розділу ІV в наступній редакції: «Реєстрація депутатів, що прибули на сесію здійснюється за допомогою електронної системи голосування. Якщо пленарні засідання проводяться без використання електронної системи голосування, реєстрація депутатів починається за годину до початку пленарного засідання ради і здійснюється шляхом постановки особистого підпису депутата в реєстраційному аркуші, в якому зазначено список депутатів ради в алфавітному порядку. В такому випадку реєстрація депутатів проводиться представником виконавчого апарату ради, після чого даний список передається головуючому.».
  • Викласти п.4.3. розділу ІV в наступній редакції: «На кожному пленарному засіданні сесії міської ради лічильна комісія:

        – підтверджує готовність електронної системи до проведення голосування;

        – перед затвердженням порядку денного та після кожної перерви перевіряє відповідність виданих депутатам електронних карток для реєстрації та голосування кількості депутатів, присутніх у сесійному залі, та інформує про результати головуючого та депутатів;

        – після кожного голосування членами лічильної комісії підписуються роздруковані результати електронного голосування, які додаються до протоколу пленарного засідання;

        – у разі виявлення невідповідності кількості карток, зареєстрованих електронною системою голосування, кількості фактично присутніх депутатів, негайно повідомляє головуючого та депутатів та забезпечує вилучення карток відсутніх депутатів;

        – у разі виявлення факту не персонального голосування депутатом, має право прийняти рішення про визнання голосування недійсним, що тягне за собою негайне проведення повторного голосування з відповідного питання без обговорення. Лічильна комісія може визнати голосування недійсним лише до підписання результатів голосування. У разі виявлення факту не персонального голосування після цього повторне голосування може проводитися лише за рішенням ради;

 • у разі проведення пленарного засідання без використання електронної системи голосування здійснює перереєстрацію депутатів ради відповідно до вимог Регламенту та підрахунок голосів по питанням, що розглядаються радою, результати якого оголошуються. Підсумки голосування відображаються в протоколі сесії та у списку відкритого поіменного голосування, який підписується лічильною комісією і є додатком до протоколу сесії;

- виконує інші функції, передбачені Регламентом».

1.3. Викласти п 7.1. розділу ІV в наступній редакції: «Рішення ради приймаються у порядку, встановленому діючим законодавством та даним Регламентом. Голосування на пленарному засіданні міської ради, як правило, проводиться за допомогою електронної системи голосування, шляхом натискання кнопок "за", "проти", "утримався" в режимі відкритого поіменного голосування.

        Відкрите поіменне голосування – режим голосування, при якому електронна система для голосування працює в технологічному режимі «відкрите поіменне голосування», в якому забезпечується висвітлення на табло в залі засідань загальних результатів голосування, результатів голосування по депутатських фракціях та поіменні результати голосування, які зберігаються в базі даних електронної системи безстроково, оприлюднюються в день проведення пленарного засідання на офіційному сайті Кремінської міської ради і її виконавчих органів та є відкритими для ознайомлення.

        Таємне голосування за допомогою електронної системи голосування проводиться у випадках, коли таємне голосування передбачено чинним законодавством і рада не прийняла рішення про проведення таємного голосування бюлетенями. У таємному режимі система підраховує тільки загальний результат голосування і немає змоги ідентифікувати голос кожного депутата міської ради.

        Після закінчення електронного голосування, головуючий на засіданні оголошує його повні результати та про прийняте рішення.

        У випадку заяви депутата щодо неспрацювання його персонального пульта для голосування, головний спеціаліст, системний адміністратор апарату виконавчого комітету міської ради перевіряє пульт, про результати інформує лічильну комісію. У разі виявлення порушення в роботі пульта, лічильна комісія визнає результати голосування недійсними та оголошує проведення повторного голосування.

        Голосування на пленарних засіданнях сесії може проводитися без використання електронної системи голосування за пропозицією міського голови, секретаря міської ради або депутата міської ради.

        Рішення про проведення голосування без використання електронної системи для голосування приймається не менше, як 1/3 від загального складу міської ради.

        При прийнятті рішення про проведення голосування без використання електронної системи для голосування, а також у випадку виходу з ладу електронної системи для голосування, її неготовності до роботи або проведення пленарного засідання у приміщенні, не обладнаного системою для голосування, голосування проводяться відкритим поіменним голосуванням, шляхом підняття руки особисто кожним депутатом, а у випадках, коли Законом вимагається проведення таємного голосування – бюлетенями.

        Рішення ради з процедурних питань щодо проведення її пленарного засідання, не оформляються окремо, а зазначаються у протоколі сесії ради.».

 • Викласти п. 7.4. розділу ІV в наступній редакції: «Порядок проведення відкритого поіменного голосування без використання електронної системи голосування.».
 • Викласти п.7.5. розділу ІV в наступній редакції: «Порядок таємного голосування без використання електронної системи голосування.».
 • Викласти п.8.1. розділу ІV в наступній редакції: «На кожному пленарному засіданні ради ведеться протокол сесії ради за допомогою електронної системи голосування та здійснюється технічний запис ходу пленарного засідання ради, якщо не прийнято інше рішення.».
 • Викласти п.8.2. розділу ІV в наступній редакції: «Протокол сесії ради ведеться секретаріатом сесії і оформлюється виконавчим апаратом ради.».
 • Викласти п.8.7. розділу ІV в наступній редакції: «Протокол сесії ради візується членами секретаріату та передається на підпис головуючому на пленарному засіданні відповідно до вимог ч. 16 ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Протокол сесії прошивається разом з усіма документами та матеріалами, що додані до нього.».
 • Доповнити розділ V пунктом 7 в наступній редакції: «Звіти про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу за попередній рік, подаються депутатами секретарю міської ради протягом І кварталу поточного року для оприлюднення в засобах масової інформації.».
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності, депутатської діяльності та етики, зв’язку із засобами масової інформації.

 

Міський голова                                                                    Ю.О. Прокопенко

Read 635 times

Main Menu

Kremins'ka TG