Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послуг

Асоціація міст України

Зеленая Кременная. Фотографии природы
Понеділок, 21 лютого 2022 10:37

13/25. Про затвердження Порядку здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів Кремінської міської ТГ

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИНАДЦЯТА
CECIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

«16» лютого 2022 року

Кремінна

№ 16/25

Про затвердження Порядку здійснення
компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій громадян на залізничному
транспорті приміського сполучення за рахунок
коштів Кремінської міської територіальної громади

 

З метою забезпечення перевезення пільгових категорій населення залізничним транспортом, відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про залізничний транспорт», «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» постанов Кабінету Міністрів України «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», «Про затвердження порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян», Програми надання пільг на оплату послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 2022 рік, керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кремінська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Порядок здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету Кремінської міської територіальної громади, що додається.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Кремінської міської ради з питань соціально – економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                     Володимир СТРУК


Порядок
здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів Кремінської міського бюджету

 

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм надання пільг за проїзд окремих категорій громадян та здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету (далі - Порядок).

1.2. Порядок розроблений на підставі Бюджетного кодексу України, Законів України «Про залізничний транспорт», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», від 16.12.2009 № 1359 «Про затвердження порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян» та інших нормативних актів, що регулюють відносини у відповідній сфері надання пільг.

1.3. Дія Порядку поширюється на пільгові перевезення приміським залізничним транспортом на підставі оформлених та виданих пасажирам безоплатних (пільгових) проїзних документів (квитків) в касах Дирекції залізничних перевезень структурного підрозділу «Служба приміських пасажирських перевезень» регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі - Перевізник).

1.4. Загальна сума відшкодування компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням громадян, які мають пільги на проїзд залізницею у приміському сполученні визначається кошторисними призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

ІІ. Здійснення компенсаційних виплат

2.1. Компенсаційні виплати здійснюються виключно на підставі договору, укладеного між Дирекцією залізничних перевезень структурного підрозділу «Служба приміських пасажирських перевезень» регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – Перевізник) та Кремінською міською радою (далі - Договір).

2.2. Договір укладається на відповідний бюджетний рік.

2.3. Облік пільгових перевезень та визначення вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці залізничним транспортом, проводиться підприємством залізничного транспорту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 р. № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян».

2.4. Для отримання компенсаційних виплат за рахунок коштів місцевого бюджету Перевізник щомісячно до 20 числа місяця, що настає за звітним, надає до Кремінської міської ради облікову форму про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з місцевого бюджету, рахунок та акт звіряння заборгованості.

2.5. Посадові особи Перевізника несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність наданих розрахунків.

2.6. На підставі наданих документів Кремінська міська рада та Перевізник складають акти звіряння розрахунків. У разі неподання або невчасного подання Перевізником документів для проведення компенсаційних витрат, відшкодування проводиться в наступному місяці.

2.7. Кремінська міська рада приймає до відшкодування суми вартості послуг, наданих з пільгового перевезення у поточному році, в межах річного обсягу коштів, передбачених у Договорі на відповідні цілі, з урахуванням суми заборгованості попереднього бюджетного року.

2.8. У разі скорочення (збільшення) обсягу затверджених в місцевому бюджеті асигнувань на компенсаційні виплати, Кремінська міська рада вживає заходи щодо приведення договірних зобов’язань з Перевізником у відповідність до уточнених обсягів бюджетних асигнувань.

2.9. Здійснення компенсаційних виплат припиняється у разі закінчення терміну дії Договору або повного використання бюджетних асигнувань, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік на зазначені цілі.

2.10. Розрахунки здійснюються згідно з нормами законодавства в сфері бухгалтерського обліку.

2.11. Цей порядок діє до його відміни або до затвердження центральним органом виконавчої влади відповідного нормативно-правового акта, який буде регламентувати відносини у цій сфері.

 

Секретар міської ради                   Володимир БАБУШКІН

Read 164 times
Kremins'ka TG
NY Kremins'ka TG