Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

План місцевого економічного розвитку

Асоціація міст України

Четвер, 22 листопада 2018 15:30

41 сесія. Про бюджет Кремінської міської ради на 2019 рік

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ № 41/

“____” грудня 2018 року
м. Кремінна

 

Про бюджет Кремінської міської ради на 2019 рік

 

Розглянувши клопотання виконавчого комітету Кремінської міської ради щодо затвердження Кремінського міського бюджету на 2019 рік, який ухвалено рішенням виконкому Кремінської міської ради від ___ грудня 2017 року та рішенням Громадської ради Кремінської міської ради від ___ грудня 2017 року, керуючись статтями 14, 21-24, 63, 69, 69-1, 71-73, 75-77, 91, 93 Бюджетного кодексу України, статтями 26, 43, 44, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кремінська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2019 рік:

 доходи міського бюджету у сумі 20 819 779 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 20 176 742 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 643 037 гривень згідно з додатком 1 цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 20 819 779 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 16 697 851 гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету 4 121 928 гривень згідно з додатком 3 цього рішення;

профіцит за загальним фондом міського бюджету в сумі 3 478 891 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету в сумі 3 478 891 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,6 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 25 000 гривень, що становить 0,15 відсотків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 цього рішення.
 3. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
 4. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм у сумі 10 471 998 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
 5. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2 частини 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 частини 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 1 статті 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами абзацу другого пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

видатки бюджету розвитку (за рахунок джерел, визначених підпунктом 1 абзацу 2 пункту 7 цього рішення);

видатки бюджету розвитку (за рахунок джерел, визначених підпунктом 2 абзацу 2 пункту 7 цього рішення).

 1. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу Українизахищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного (місцевого) боргу;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

здійснення розвідувальної діяльності;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу;

виплати за державними деривативами.

 1. Надати повноваження Кремінській міській раді, в особі міського голови Прокопенко Юрія Олексійовича, щодо здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
 2. Надати повноваження Кремінській міській раді, у відповідності до п.1 ст.73 Бюджетного кодексу України, в особі міського голови Прокопенко Юрія Олексійовича, щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 4373 Бюджетного кодексу України.
 3. Надати право при виконанні міського бюджету міста Кремінна здійснювати обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.
 4. Головним розпорядникам коштів міського бюджету міста Кремінна, розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

13.1. До 1 лютого 2019 року розробити проекти паспортів бюджетних програм і подати їх до Кремінської міської ради на спільне затвердження, керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 із змінами.

13.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

13.3. Здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії.

13.4. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

13.4.1. Здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

13.4.2. Оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

13.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Доручити відділу житлово-комунального господарства та будівництва установити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням, та внести на розгляд та затвердження виконавчому комітету міської ради.

13.6. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

13.7. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

13.8. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання у 2019 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України у м. Кремінна, у межах виділених їм бюджетних асигнувань.

 1. При внесенні змін до бюджетної класифікації, надати право міському голові здійснювати відповідне коригування додатків до рішення про міський бюджет.

Надати право міському голові, за попереднім погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів здійснювати протягом 2019 року в межах загального обсягу бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків бюджету з подальшим затвердженням внесених змін міською радою у встановленому порядку під час внесення змін до міського бюджету або затвердження звіту про його виконання, відповідно до ч.10 ст.23 Бюджетного кодексу України.

Надати право міському голові, за попереднім погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів здійснювати протягом 2019 року, у разі необхідності, проводити розподіл (перерозподіл) обсягів субвенцій та інших міжбюджетних трансфертів з районного та інших місцевих бюджетів Кремінського району до міського бюджету у відповідності з фактичними зобов’язаннями щодо здійснення видатків за рахунок таких трансфертів з подальшим затвердженням внесених змін міською радою у встановленому порядку під час внесення змін до міського бюджету або затвердження звіту про його виконання, відповідно до ч.10 ст.23 Бюджетного кодексу України.

 1. Відповідно до пункту 29 статті 26 глави 1 розділу ІІ Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” встановити підприємствам і організаціям, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Кремінна, за результатами фінансово-господарської діяльності 2018 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2019 році нульову ставку зі сплати до міського бюджету частини прибутку (доходу).
 2. Установити, що пільги по сплаті податків та зборів (обов’язкових платежів) до міського бюджету у 2019 році міською радою не надаються.
 3. Надати право заступникам міського голови затверджувати кошториси, плани асигнувань загального фонду, плани спеціального фонду, довідки про внесення змін до них розпорядникам коштів міського бюджету, координація діяльності яких закріплена їх функціональними обов’язками.
 4. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 5. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 6. Секретарю міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                            Ю.О. Прокопенко

Read 136 times
2019 Кремінська міська рада

Please publish modules in offcanvas position.