П'ятниця, 05 січня 2018 15:37

Про створення постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами

Кремінська міська рада
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ  № _____

 

від  «____ » ____________  2018 р.

м. Кремінна

 

Про створення постійно діючої комісії
з питань поводження з безхазяйними відходами

 

На виконання ст.12 Закону України «Про відходи»,  постанови Кабінету Міністрів України  від 03.08.1998  №1217 «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів», з метою запобігання або зменшення обсягів утворення відходів, додержання умов поводження з ними, запобігання негативному впливу їх на навколишнє природне середовище і здоров'я людей, керуючись ст.ст. 33,59 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради

ВИРІШИВ:

 

  1. Створити постійно діючу комісії з питань поводження з безхазяйними відходами у складі:

Дзивульський Г.А.    – перший заступник міського голови, голова комісії;

Китайгора І.О.            –  начальник відділу житлово-комунального господарства

                                      та будівництва апарату виконавчого комітету

                                      Кремінської міської ради, заступник голови комісії;

Наумчук О. Г.            –  інспектор з благоустрою відділу житлово-комунального

                                      господарства  та будівництва апарату виконавчого

                                      комітету Кремінської міської ради, секретар комісії;

Фещенко О. В.             – директор ДП «КРЕМІНСЬКЕ КОМГОСПОДАРСТВО»

                                       КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС»;

                                   – головний спеціаліст відділу житлово-комунального

                                      господарства  та будівництва апарату виконавчого

                                      комітету

  1. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами

Додаток - арк..

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Дзивульського Г.А.

 

Міський голова                                                 Ю.О.Прокопенко


Додаток
до рішення виконкому
від _________2018 №_____

 

Положення
про постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами

 

І. Загальні положення

1.1. Це положення розроблене відповідно до статті 12 Закону України «Про відходи» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів», якими визначаються особливості управління безхазяйними відходами.

1.2. Безхазяйними вважаються відходи, що не мають власника або власник яких не відомий (далі відходи).

1.3. Власники або користувачі земельних ділянок на яких виявлено відходи, зобов’язані повідомити про них виконавчий комітет міської ради.

1.4. Комісія у своїй діяльності керуються Законом України «Про відходи», Постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 р. № 1217 «Про порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів», рішеннями Кремінської міської ради ради та виконавчого комітету Кремінської міської ради і цим Положенням.

ІІ. Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів.

2.1. Підставами для здійснення процедур визначення відходів та наступного їх обліку можуть бути заяви (повідомлення) громадян, підприємств, установ та організацій, засобів масової інформації, результати штатних інспекційних перевірок органів Мінекоресурсів на місцях, санітарно – епідеміологічної служби, посадових осіб виконавчого комітету міської ради, тощо.

2.2. Заяви (повідомлення) про факти виявлення відходів подаються до виконавчого комітету міської ради та розглядаються на черговому (позачерговому) засіданні постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами (далі – комісія).

2.3. Комісія визначає кількість, склад, властивості, вартість відходів, ступінь їх небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та вживає заходів до визначення власника відходів. У разі необхідності для визначення власника відходів та їх оцінки можуть залучатися правоохоронні органи, відповідні спеціалісти та експерти.

2.4. За результатами своєї роботи комісія складає акт, який передається до виконавчого комітету міської ради для вирішення питання про подальше поводження з відходами.

2.5. На підставі акта комісії виконавчий комітет міської ради приймає рішення щодо подальшого поводження з відходами та в разі необхідності вживає заходи щодо порушення справи про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про відходи та відшкодування заподіяної шкоди.

2.6. У разі визначення власника відходів він несе повну відповідальність за додержання умов поводження з ними та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище відповідно до положень Закону України « Про відходи».

2.7. Облік відходів, щодо яких встановлено власника, здійснюється відповідно до статті 26 Закону України «Про відходи». Відходи, повернуті власнику або у державну чи комунальну власність, обліковуються за ними за встановленою вартістю, з одночасним збільшенням додаткового капіталу такої юридичної особи.

ІІІ. Функції комісії

3.1. Розгляд і підготовка пропозицій щодо раціонального поводження з безхазяйними відходами;

3.2. Здійснення моніторингу за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності і вимог безпеки для здоров’я людей і навколишнього природного середовища;

3.3. Організація та проведення заходів щодо виявлення та обліку безхазяйних відходів на території міської ради.

 

ІV. Права комісії

4.1. Комісія має право надавати пропозиції щодо розробки місцевих програм поводження з безхазяйними відходами;

4.2. Залучати працівників підприємств, установ і організацій ( за погодженням з їх керівником) до розгляду питань, що належать до їх компетенції;

4.3. Одержувати, у межах визначених законодавством, від підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї функцій.

  1. V. Організація роботи комісії

5.1. Керівництво роботою Комісії здійснює її голова, який організовує роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї функцій. У разі відсутності голови комісії  його  обов'язки  виконує  заступник голови комісії

5.2. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться в разі потреби. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам комісії за два дні до нього. Засідання комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

5.3. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів комісії, що беруть участь у комісії.

У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

5.4. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою і секретарем комісії.

 

Перший заступник міського голови                           Г.А.Дзивульський

 

Керуючий справами виконкому                                 О.Ю.Літвін

Read 82 times
2017 Кремінська міська рада

Please publish modules in offcanvas position.