Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

План місцевого економічного розвитку

Асоціація міст України

Четвер, 01 листопада 2018 15:27

40 сесія. Про затвердження порядку акредитації журналістів та інших працівників засобів масової інформації у Кремінській міській раді

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
СОРОКОВА СЕСІЯ
РІШЕННЯ №40/

«28» листопада 2018 р.
м. Кремінна

Про затвердження порядку акредитації
журналістів та інших працівників засобів
масової інформації у Кремінській міській раді

 

З метою створення сприятливих умов для здійснення журналістами, працівниками засобів масової інформації професійної діяльності, відповідно до ст.26 Закону України “Про інформацію”, ст.3 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, керуючись статтями 25, ч.17 ст.46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Порядок акредитації журналістів та інших працівників засобів масової інформації у Кремінській міській раді згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності, депутатської діяльності та етики, зв’язку з засобами масової інформації.

 

Міський голова                                        Ю.О. Прокопенко


Порядок акредитації журналістів та інших працівників
засобів масової інформації у Кремінській міській раді

 

 1. Кремінська міська рада взаємодіє з центральними та місцевими засобами масової інформації, через які доводить до відома населення прийняті міською радою, виконавчим комітетом та міським головою рішення з питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста.
 2. З метою забезпечення якісного, оперативного та достовірного висвітлення розпорядчих документів Кремінської міської ради, виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради у засобах масової інформації, задля сприяння журналістам у виконанні їхніх професійних обов’язків та з метою надання рівних можливостей для всебічного та об’єктивного висвітлення діяльності Кремінської міської ради здійснюється акредитація представників засобів масової інформації на сесіях Кремінської міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради, засіданнях виконавчого комітету, інших заходах. Відсутність акредитації не є підставою для відмови в допуску журналіста, працівника засобу масової інформації на відкриті заходи, що проводить Кремінська міська рада.
 1. Акредитація здійснюється на підставі Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» та цього Порядку акредитації журналістів та інших працівників засобів масової інформації у Кремінській міській раді.
 2. Акредитація журналіста, працівника засобу масової
  інформації здійснюється безоплатно на підставі його заяви або подання засобу масової інформації на ім’я міського голови.

У заяві, поданій журналістом, працівником засобу масової інформації, зазначаються його прізвище, ім'я та по батькові, адреса, номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти (за наявності). До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність.
У поданні засобу масової інформації зазначаються його повне найменування, дата і номер реєстрації, адреса, адреса електронної пошти (за наявності), номер засобу зв'язку, прізвище, ім'я та по батькові журналіста, працівника засобу масової інформації, щодо якого вноситься подання. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу.

 1. Підтвердженням акредитації журналістів та інших працівників засобів масової інформації є лист-підтвердження. Лист-підтвердження надсилається протягом двох тижнів з дня надходження відповідної заяви від засобу масової інформації або окремого журналіста на ім’я міського голови.
 2. У випадках, коли захід проводиться відповідно до міжнародних або інших спеціальних протоколів, можуть встановлюватись особливі умови допуску акредитованих осіб до таких заходів. Такі особливі умови оприлюднюються на офіційному веб-сайті Кремінської міської ради.
 3. Акредитовані особи мають право: завчасно отримувати інформацію про заплановані заходи; бути присутніми на сесіях та засіданнях постійних комісій міської ради, засіданнях виконавчого комітету, брифінгах, прес-конференціях та інших заходах, що спеціально організовуються для засобів масової інформації; ознайомлюватися з інформаційно-довідковими матеріалами (порядок денний, тексти заяв, прес-релізи тощо); користуватися власною технічною апаратурою для проведення аудіо- та відеозапису, фотозйомки, передачі аудіо- та відеоданих. Акредитовані особи користуються всіма іншими правами відповідно до законодавства України.
 4. Акредитовані особи зобов’язані: поважати права депутатів міської ради, міського голови, членів виконавчого комітету, посадових осіб міської ради та інших акредитованих осіб під час проведення заходів; дотримуватися Законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», цього Порядку акредитації журналістів та інших працівників засобів масової інформації у Кремінській міській раді.
 5. Акредитація особи може бути припинена у разі: встановлення в судовому порядку фактів поширення недостовірної інформації, що завдала шкоду діловій репутації, честі та гідності фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності; поширення інформації щодо діяльності Кремінської міської ради та її посадових осіб, що не відповідає дійсності; повторного порушення цього Порядку; заяви засобу масової інформації чи окремого журналіста про припинення акредитації.

У повідомленні про припинення акредитації, призупинення розгляду заяви про акредитацію або про незадоволення заяви про акредитацію вказуються підстави припинення, призупинення розгляду заяви про акредитацію або про незадоволення заяви про акредитацію, посадова особа, яка прийняла відповідне рішення, дата рішення.

Письмове повідомлення про припинення акредитації, призупинення розгляду заяви про акредитацію або про незадоволення заяви про акредитацію видається або надсилається засобу масової інформації або журналістові, працівникові засобу масової інформації протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

 1. Журналіст, технічний працівник, редакція засобу масової інформації, який вони представляють, можуть оскаржити рішення про припинення або позбавлення акредитації в судовому порядку.

 

Головний спеціаліст з юридичних питань                 А. Г. Редя

Read 56 times
2019 Кремінська міська рада

Please publish modules in offcanvas position.