Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

План місцевого економічного розвитку

Асоціація міст України

Понеділок, 08 жовтня 2018 16:41

39 сесія. Про затвердження положення про систему відеоспостереження м.Кремінна

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ №39/

«31» жовтня 2018 р.
м. Кремінна

Про затвердження положення про систему
відеоспостереження м. Кремінна

З метою визначення порядку та особливостей функціонування системи відеспостережння м. Кремінна,відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про інформацію", "Про телекомунікації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", "Про електронні документи та електронний документообіг", постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року N 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах", керуючись статтями 25, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА :

  1. Затвердити Положення про систему відеспостереження м. Кремінна згідно з додатком 1 до цього рішення.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності, депутатської діяльності та етики, зв’язку з засобами масової інформації.

 

Міський голова                                        Ю.О. Прокопенко


 

Додаток 1
до рішення Кремінської міської ради
від 31.10.2018 №39/

ПОЛОЖЕННЯ
про систему відеоспостереження м
. Кремінна

  1. Загальні положення

1.1. Положення про систему відеоспостереження м. Кремінна (далі - Положення) визначає процедуру формування, ведення та інші питання функціонування системи відеоспостереження м. Кремінна.

1.2. Система відеоспостереження м. Кремінна створена та використовується в інтересах територіальної громади м. Кремінна.

1.3. Правовою основою функціонування системи відеоспостереження м. Кремінна є закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про інформацію", "Про телекомунікації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", "Про електронні документи та електронний документообіг", постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року N 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах” та інші нормативно-правові акти.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

дані - будь-яка інформація, що знаходиться в системі відеоспостереження м. Кремінна;

засоби відеофіксації - технічні засоби, які призначені для обробки даних;

система відеоспостереження м. Кремінна (далі - Система) - це сукупність засобів відеофіксації, програмних засобів та інших технічних засобів, за допомогою яких здійснюється обробка даних в Системі;

1.5. Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, Податковому кодексі України, законах України "Про інформацію", "Про телекомунікації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", "Про електронні документи та електронний документообіг", постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року N 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах", інших нормативно-правових актах.

1.6. Фінансування функціонування та розвитку Системи, зокрема придбання нових камер відеоспостереження, здійснюється з місцевого бюджету відповідно до рішення про затвердження Кремінського міського бюджету на відповідний рік, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

  1. 2. Функції, мета створення та функціонування Системи

2.1. Функціями Системи є забезпечення безпечного середовища в м. Кремінна шляхом обробки даних в Системі відповідно до мети створення та функціонування Системи, визначених цим Положенням.

2.2. Метою створення та функціонування Системи є:

забезпечення безпеки дітей, учнів, студентів у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах відповідно;

забезпечення збереження комунального, державного, приватного майна громадян в м. Кремінна;

вжиття заходів щодо регулювання дорожнього руху у м. Кремінна;

попередження аварій, дорожньо-транспортних пригод, епідемій, епізоотій, епіфітотій, катастроф, пожеж, надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, стихійних лих у м. Кремінна;

усунення загроз життю та здоров'ю фізичних осіб;

забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, інших територіях загального користування;

вжиття заходів для надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров'я.

 

  1. Об'єкти відеоспостереження в м. Кремінна

3.1. До об'єктів відеоспостереження в м. Кремінна відносяться об'єкти соціальної, економічної, житлово-комунальної, транспортної, інженерної та іншої інфраструктури м. Кремінна, а саме:

парки, сади, сквери та дитячі майданчики;

пам'ятки культурної та історичної спадщини;

майдани, площі та проспекти;

вулиці, дороги, провулки, пішохідні доріжки;

тротуари;

майданчики для паркування транспортних засобів;

пляжі;

кладовища;

інші території загального користування;

прибудинкові території;

території будівель та споруд інженерного захисту територій;

об'єкти міської інфраструктури (соціальні, інженерні та транспортні);

засоби організації дорожнього руху;

будівлі, споруди Кремінської міської ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Кремінна, та приміщення в них;

території, будівлі, споруди закладів освіти та приміщення в них;

території, будівлі, споруди закладів охорони здоров'я та приміщення в них.

3.2. Відеоспостереження за об'єктами, зазначеними в пункті 3.1 цього Положення, здійснюється за умови дотримання права на повагу до особистого життя.

 

  1. 4. Користувачі інформації в Системі:

4.1. Користувачами інформації в Системі є особи, визначені в п 6.1.1 та 6.1.2 цього положення.

4.2. Користувачі інформації в Системі мають право:

отримувати доступ до даних в Системі в порядку, визначеному цим Положенням, та відповідно до законодавства, яке визначає повноваження користувача інформації в Системі на отримання відповідних даних в Системі (Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу цивільного захисту України, законів України "Про Службу безпеки України", "Про Національну поліцію України", "Про Національну гвардію України", "Про оперативно-розшукову діяльність" та інших);

використовувати дані з Системи відповідно до законодавства, що регулює повноваження користувача інформації в Системі, посадових, службових або трудових обов'язків, для виконання яких надається доступ до інформації в Системі;

4.3. Зобов'язані:

під час роботи в Системі дотримуватись вимог законодавства, яке визначає повноваження користувачів інформації в Системі (Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу цивільного захисту України, законів України "Про Службу безпеки України", "Про Національну поліцію України", "Про Національну гвардію України", "Про оперативно-розшукову діяльність" та інших) та цього Положення;

дотримуватися вимог щодо захисту даних в Системі;

забезпечувати захист даних, отриманих із Системи;

не розголошувати відомості, які стали їм відомі під час роботи з Системою, крім випадків, передбачених законодавством.

  1. 5. Обробка і захист персональних даних у Системі

5.1. Обробка і захист персональних даних, що містяться в Системі, здійснюються суб'єктами відносин в Системі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних” та цього Положення.

5.2. Суб'єкти відносин в Системі зобов'язані дотримуватись вимог законодавства в сфері захисту персональних даних, зокрема використовувати персональні дані лише відповідно до їхніх посадових, службових або трудових обов'язків, а також зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових, службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом.

Таке зобов'язання чинне після припинення суб'єктами відносин в Системі діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

  1. 6. Порядок отримання доступу до інформації в Системі

6.1. Доступ до інформації в Системі, зокрема до записів камер відеоспостереження, надається:

6.1.1. Посадовим (службовим) особам та іншим працівникам апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради та підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Кремінна.

6.1.2. Уповноваженим посадовим (службовим) особам Національної поліції України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, інших правоохоронних органів, Збройних Сил України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій на підставі письмового листа керівника відповідного органу.

6.2. Для отримання доступу до інформації в Системі суб'єкт звернення, зазначений в пункту 6.1.2 цього Положення, направляє на адресу Кремінської міської ради відповідний мотивований лист за підписом керівника відповідного органу, який повинен містити інформацію про:

правові підстави отримання доступу до інформації в Системі з посиланням на конкретні норми (пункти, частини статті) законодавства, що передбачає повноваження суб'єкта звернення на отримання відповідних даних;

мету доступу до інформації в Системі відповідно до законодавства, що передбачає повноваження суб'єкта звернення на отримання відповідних даних;

об'єкти відеоспостереження, визначені згідно з пунктом 3.1 цього Положення, з прив'язкою до територіальної приналежності.

6.3. Мотивований письмовий лист щодо отримання доступу до інформації в Системі опрацьовується посадовими особами апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради та перевіряється:

наявність правових підстав для отримання доступу до інформації в Системі у законодавстві, що передбачає повноваження суб'єкта звернення на отримання відповідних даних;

мета доступу до інформації в Системі відповідно до законодавства, що передбачає повноваження суб'єкта звернення на отримання відповідних даних;

доцільність надання доступу до об'єктів відеоспостереження, визначених згідно з пунктом 3.1 цього Положення, з прив'язкою до територіальної приналежності;

відповідність суб'єкта звернення вимогам цього Положення;

наявність або відсутність технічних можливостей для надання доступу до інформації в Системі.

6.4. За результатами опрацювання мотивованого листа посадова особа апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради приймає рішення про надання або відмову в наданні доступу до інформації в Системі, визначає рівень доступу до інформації в Системі та письмово повідомляє про це суб'єкта звернення за підписом міського голови.

6.5. У разі задоволення мотивованого листа про надання доступу до інформації в Системі відповідна посадова особа апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради або інша особа, яка здійснює технічне обслуговування системи, надає доступ до інформації працівникам суб'єктів звернення, визначених в пункті 6.1.2 цього Положення.

6.6. Доступ до інформації в Системі припиняється в таких випадках:

порушення вимог законодавства України або цього Положення (встановлюється на підставі службової записки або листа відповідальної особи);

звільнення із займаної посади або припинення трудових відносин (на підставі повідомлення роботодавця);

надходження листа за підписом керівника суб'єкта звернення, визначеного в пункті 6.1.2 цього Положення, про необхідність припинення доступу до інформації в Системі;

з інших підстав, передбачених законодавством.

 

  1. Відповідальність

7.1. За порушення вимог законодавства про інформацію, про захист персональних даних, цього Положення користувачі інформації в Системі несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

7.2. Фізичні та юридичні особи, підприємства, установи, організації, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які завдали майнову шкоду Системі, відшкодовують збитки, завдані територіальній громаді м. Кремінна, у порядку, визначеному законодавством України.

 

Секретар міської ради                                                Е. В. Пилипенко

Read 93 times
2019 Кремінська міська рада

Please publish modules in offcanvas position.