Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

План місцевого економічного розвитку

Асоціація міст України

Середа, 20 червня 2018 09:16

36 сесія. Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2018-2019 роки

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ №

_________________
м. Кремінна

 

Про затвердження Програми забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа на 2018-2019 роки

 

Розглянувши лист Кремінської районної державної адміністрації від 25.06.2018 за №317 щодо часткового відшкодування вартості житла, придбаного для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,осіб з їх числа, відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації державної політики щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2018-2019 роки (надалі Програма), згідно з додатком 1 до цього рішення.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію Кремінської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів. 

Міський голова                                      Ю.О. Прокопенко


Додаток 1
до рішення сесії Кремінської міської ради
від ______________ №___

 

ПРОГРАМА
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2018-2019 роки


Паспорт Програми

 

Ініціатор розроблення програми

Кремінська міська рада

Розробник програми

Виконком міської ради

Термін реалізації програми

2018-2019 роки

Джерела фінансування програми

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа; міський бюджет та благодійні пожертви від юридичних і фізичних осіб та інші джерела, не заборонені законодавством

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

2569680 грн

 

  1. Загальні положення

 Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на території м. Кремінна на 2018 -2019 роки (далі – Програма) розроблено з метою реалізації державної політики щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

 Одним з показників стану захисту прав дитини та її добробуту в державі є рівень забезпеченості житлом та майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 На квартирному обліку в Кремінській міській раді перебувають 72 особи, які є сиротами. Серед них 1 особа належить до дітей-сиріт віком від 16 до 18 років, а 5 осіб – до осіб з числа сиріт віком від 18 до 23 років.

 Основними причинами відсутності житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є:

– відсутність житла у батьків на момент позбавлення їх батьківських прав;

– залишення дитини матір’ю в пологовому будинку;

– відсутність постійного місця проживання батьків тощо.

 Вирішення питання забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа дозволить молодим людям реалізувати і інші свої права, оскільки наявність житла – це міцний фундамент подальшої долі.

 Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Закони України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Указ Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення прав реалізації прав дітей в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа».

  1. Мета і завдання програми

 Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Для реалізації цієї мети необхідно виконати наступні завдання:

1) ведення обліку нерухомого майна, права власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

2) вивчення технічного стану житлових приміщень, що перебувають у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

3) упорядкування житла, що перебуває у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

4) вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом;

5) придбання впорядкованих жилих приміщень дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;

6) проведення постійної методичної та інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо захисту прав дітей;

7) максимальне влаштування дітей до дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків;

8) проведення за рахунок коштів місцевого бюджету подальшого ремонту та облаштування збудованого/відремонтованого/реконструйованого житла, призначеного для малих групових будинків, збудованого/придбаного житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа, в тому числі дітей з інвалідністю;

9) відведення міською радою земельних ділянок під забудову відповідного житла;

10)відшкодування в разі перевищення граничної вартості проектних, будівельно-ремонтних робіт, будівництва/придбання житла, призначеного для малих групових будинків, дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа додаткових видатків за рахунок коштів місцевого бюджету, благодійних пожертв від юридичних і фізичних осіб та з інших джерел, не заборонених законодавством;

11) взяття міською радою на баланс збудованих/придбаних об’єктів нерухомості для проживання в них дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

12) взяття дітей-сиріт віком від 16 до 18 років, а також осіб з їх числа віком від 18 до 23 років на соціальний квартирний облік або облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у разі придбання соціального житла, житла для такої категорії дітей, осіб з їх числа;

  1. Обсяги та джерела фінансування програми

 На квартирному обліку Кремінської міської ради знаходяться 6 дітей-сиріт, осіб з їх числа. Відповідно до п.13 постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №877, загальна площа соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа, придбаного за рахунок субвенції, не може перевищувати 40 кв. метрів. Відповідно до наказу Мінрегіону від 01.03.2018 №46, опосередкована вартість спорудження 1 кв. м житла в Луганській області складає 10707 грн. Таким чином, обсяги фінансування програми складають:10707*40*6=2569680 грн.

 Джерелами фінансування Програми є субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа; міський бюджет та благодійні пожертви від юридичних і фізичних осіб та інші джерела, не заборонені законодавством – у разі, якщо площа придбаного житла перевищує 40 кв. м.

 

  1. Очікувані результати виконання програми

Виконання Програми надасть можливість:

1) реалізувати право дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на забезпечення житлом;

2)створити належні умови для соціальної адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

 3) забезпечити збереження житла, що є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 4) провести обстеження стану житлових приміщень, що перебувають у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

5) реконструювати чи відремонтувати житло, до якого будуть повертатись діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування;

 6) запобігти незаконному відчуженню житла, право власності чи право користування яким мають діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування.

  1. 5. Координація та контроль за виконанням програми

Координація та контроль за ходом виконанням програми покладається на виконавчий комітет міської ради.

 

Секретар міської ради                                             Е.В.Пилипенко

Заступник міського голови                                              Н.М.Макогон

Read 119 times
2019 Кремінська міська рада

Please publish modules in offcanvas position.