Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

Асоціація міст України

П'ятниця, 15 липня 2016 13:30

Документація конкурсних торгів - Реконструкція мереж водопостачання 3 етап

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням комітету з конкурсних торгів

(протокол №8 від 21.06.2016)

Голова комітету з конкурсних торгів___________Н.Н.Макогон

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

                                                

 

 

За предметом закупівлі:

 

«Реконструкція системи водопостачання м.Кремінна Луганської обл. 3 етап. Реконструкція мереж водопостачання від ВНС Житлівська»

(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013)

(ДК 021:2015 , 45231300-8 «Роботи з прокладання водопроводів та каналізаційних трубопроводів»)

 

 

 

Відкриті торги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кремінна- 2016 р.


ЗМІСТ

 

ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ ТОРГІВ

  1. Загальні положення
  2. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів
  3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
  4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
  5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
  6. Укладання договору про закупівлю

Додаток 1. Форма «Пропозиція конкурсних торгів».

Додаток 2. Технічне завдання щодо предмету закупівлі.

Додаток 3. Лист-згода на обробку персональних даних.

Додаток 4. Форма «Довіреність».

 

Примітка.

Всі додатки є невід’ємною частиною цієї документації конкурсних торгів.


 

I. Загальні положення
1 2
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів  
повне найменування Кремінська міська рада Луганської області
місцезнаходження 92905, Луганська обл.,м.Кремінна. пр.-т Дружби,13,
посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками Прізвище, ім’я, по батькові: Макогон Наталія Миколаївна

Посада: голова комітету з конкурсних торгів

Адреса: 92905, Луганська обл.,м.Кремінна. пр.-т Дружби,13,

Телефон:(06454) 2-33-80

Тел./факс:(06454) 2-16-44

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Інформація про предмет закупівлі  
найменування предмета закупівлі Реконструкція системи водопостачання м.Кремінна Луганської обл. 3 етап. Реконструкція мереж водопостачання від ВНС Житлівська (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 , 45231300-8 «Роботи з прокладання водопроводів та каналізаційних трубопроводів»)
вид предмета закупівлі Будівельні роботи
місце, обсяг виконання робіт Місце виконання робіт: м.Кремінна в районі водопровідно-насосної станції «Житлівська»

Обсяг виконання робіт: обсяг робіт згідно технічного завдання (Додаток 2 цієї документації).

строк виконання робіт Протягом 2016р.
4. Процедура закупівлі Відкриті торги
5. Недискримінація учасників Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах
6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України - гривня. Розрахунки за товар здійснюватимуться у національній валюті України – гривні, згідно з Договором.
7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 7.1. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською або російською мовами.

7.2. У разі надання інших документів складених мовою іншою ніж українська мова або російська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад (або справжність підпису перекладача) - засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 1.1. Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до «Замовника» за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

1.2. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Не заплановано

 

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 1.1. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. На зворотному боці останньої сторінки пропозиції конкурсних торгів місце її прошиття має бути заклеєно контрольним папірцем з маркуванням „Прошито та пронумеровано ________ (зазначити кількість) аркушів” та засвідчено підписом Учасника або його уповноваженої особи та печаткою Учасника.

1.2. Кожна одержана пропозиція конкурсних торгів вноситься Замовником до реєстру отриманих пропозицій.

1.3. Учасник має право подавати свою пропозицію лише щодо предмету закупівлі в цілому. Подання більше ніж однієї пропозиції конкурсних торгів зумовить їх відхилення як таких, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів.

1.4. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів повинні бути засвідчені підписами посадової особи Учасника відповідно до її компетенції (або так само підписами уповноваженого представника учасника), а також печаткою Учасника (вимоги щодо завірення сторінок документів підписами і печатками учасника не стосуються оригіналів документів, що отримані учасником від інших підприємств, організацій, установ, та наданих учасником у складі пропозиції конкурсних торгів). Документи, що складаються безпосередньо учасником та необхідність у складенні яких випливає зі змісту цієї документації конкурсних торгів (форми довідок, листи тощо), за винятком документів, передбачених пунктами 2.1.2-2.1.3., а також договірної ціни,окрім вимог, зазначених вище, повинні оформлюватись на фірмовому бланку учасника за його наявності, із зазначенням ПІБ та посади уповноваженої на підпис документів пропозиції конкурсних торгів особи учасника, дати складення документу.Окрім цього, всі копії документів, які надаються Учасником у складі його пропозиції конкурсних торгів (за винятком нотаріально завірених) додатково повинні містити маркування «Копія вірна».

1.5. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується копією протоколу засновників, або копією наказу про призначення, або довіреністю чи дорученням, або іншим документом, що уповноважує посадову особу учасника або іншу особу на підписання документів пропозиції конкурсних торгів.

1.6. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*, а також підписи уповноваженоїучасником щодо підписання пропозиції конкурсних торгів особи. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмету закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до 22.07.2016р. 15.00».

1.7. У випадку якщо згідно цієї документації конкурсних торгів учасникунадано можливість подати копію документу, така копія завіряється у порядку, передбаченому пунктом 1.4. цього Розділу. У всіх інших випадках згідно цієї документації конкурсних торгів (зокрема якщо не встановлено статусу документу – оригінал, копія, тощо) замовник вимагає надання оригіналу документу.

1.8. Пропозиція конкурсних торгів не повинна містити:

1.8.1. умов, що суперечать чинному законодавству України;

1.8.2. будь-яких невизначеностей щодо формулювання ціни пропозиції конкурсних торгів, термінів, включаючи строків виконання закупівлі, дійсності пропозиції конкурсних торгів, тощо;

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 2.1. Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна включати в себе:

2.1.1. Форму «ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ» (згідно Додатку 1 цієї документації), а також розрахунок договірної ціни (з урахуванням положеньДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», далі - Правила).

Ціною пропозиції конкурсних торгів вважається сума, зазначена Учасником у його пропозиції конкурсних торгів як загальна сума, за яку він згодний виконати роботи відповідно до технічного завдання щодо предмету закупівлі (Додаток 2 цієї документації), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначати відповідно до вимог щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки, безпечних умов праці та додержання вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля. Для підтвердження додержання вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля учасник конкурсних торгів надає лист-пояснення.

Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, пов'язані з укладенням договору.

2.1.2. Інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію, що повинна складатись з наступних підтверджуючих розрахунків за статтями витрат договірної ціни**:

- Пояснювальна записка згідно об’єкту будівництва;

- Локальний кошторис;

- Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів, тощо);

- Розрахунок загальновиробничих витрат;

- Розрахунок адміністративних витрат;

- Розрахунок прибутку;

- Інші розрахунки, які учасник вважає за потрібне включити до складу пропозиції конкурсних торгів.

2.1.3.Орієнтовнийкалендарний графік виконання робіт.

2.1.4. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

2.1.5. Документально підтверджену інформацію про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;

2.1.6. Оригінал довіреності, згідно якої учасник уповноважує службову (посадову) або іншу особу представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (див. Додаток 4), а також копії 1-3 сторінок паспорту, а так само копію сторінки паспорту, що містить інформацію про місце проживання (прописки) повіреного.

2.1.7. Інформацію, надану у вигляді довідки в довільній формі, (повне найменування та місцезнаходження) про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника (далі - субпідрядник) в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, із зазначенням повного переліку робіт, до виконання яких залучатиметься кожен окремий субпідрядник. Зазначена інформація повинна бути підтверджена випискою/виписками (або витягом, або довідкою) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що надається у складі пропозиції конкурсних торгів, та яка (які)містить (містять) інформацію щодо кожного субпідрядника. Також, з метою правомочності субпідрядника виконувати визначені згідно вказаної вище довідки роботи, учасник повинен додатково надати у складі пропозиції конкурсних торгів нотаріально завірену копію ліцензії кожного субпідрядника (з усіма наявними додатками) на провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, якщо діяльність щодо виконання робіт, які є предметом даної закупівлі, вимагає наявності ліцензії згідно чинного законодавства України, а так само нотаріально завірену копію чинного дозволу, виданого кожному з субпідрядників, (з усіма наявними додатками) щодо виконання робіт підвищеної небезпеки, якщо наявність такого дозволу є необхідною виходячи зі специфіки та переліку робіт, що є предметом цієї закупівлі, а також оригінал (за підписом та печаткою субпідрядника) гарантійного листа від кожного субпідрядника про його ознайомлення з умовами цієї закупівлі та готовність виконувати роботи згідно цієї документації в межах переліку робіт, вказаних учасником у зазначеній вище довідці.

2.1.8. Інші документи, передбачені цією документацією;

2.2. Пропозиція конкурсних торгів повинна включати також реєстр документів наданих у складі пропозиції конкурсних торгів.

2.3. Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів учасник вивчає всі інструкції, форми, та терміни, наведені у документації конкурсних торгів. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує документація конкурсних торгів, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції.

**При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання робіт учасник повинен керуватись нормами ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», а також іншими нормативними документами у сфері будівництва.

 

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів Не вимагається
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів Не передбачено
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 5.1. Пропозиції залишаються дійсними після розкриття пропозицій протягом 90 днів. Пропозиція, дійсна на коротший період, відхиляється замовником як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

5.2. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

відхилити таку вимогу;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників 6.1. Для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

6.2. Крім цього, на виконання ст. 17 Закону, учасник повинен документально підтвердити відсутність підстав для відмови такому учаснику в участі у процедурі закупівлі у порядку, визначеному цією документацією конкурсних торгів.

6.3. Для підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям, останній повинен надати у складі своєї пропозиції конкурсних торгів всі документи згідно переліку, вказаного нижче.

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям Учасник надає у складі пропозиції конкурсних торгів:

6.3.1 Довідку, складену Учасником у довільній формі, про наявність обладнання та матеріально технічної бази необхідної для виконання робіт, що є предметом даної закупівлі, в тому числі із зазначенням інформації про найменування такого обладнання та матеріально-технічної бази, його кількості та технічного стану;

6.3.2 Довідку, складену Учасником у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід,в якій обов’язково має бути зазначено наступну інформацію окремо щодо адміністративного штату учасника, інженерно-технічних працівників, та працівників робітничих професій: ПІБ, посада працівників, кваліфікація (або розряд, тощо);на підтвердження відомостей, вказаних згідно вказаної вище довідки надати наступні документи: копії документів, що підтверджують працевлаштування усіх працівників, вказаних у довідці в учасника (копії наказів про прийом на роботу або призначення на посаду, або копії сторінок трудових книжок із записом про прийом на роботу, тощо), або копії документів, що підтверджують наявність цивільно-правових відносин між учасником та будь-яким спеціалістом (згідно довідки в довільній формі), тощо;

6.3.3 Довідку, складену Учасником у довільній формі, про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів із зазначенням найменування замовників згідно таких договорів, їх адрес, відомості про найменування виконаних робіт згідно таких договорів, строків (або терміну) виконання (аналогічними договорами в розумінні цієї документації є договори провиконання робіт, аналогічних до предмету цієї закупівлі); копії не менше ніж 3 виконаних (частково виконаних) аналогічних договори, з переліку, визначеного згідно довідки про досвід виконання аналогічних договорів; оригінали відгуків від замовників згідно виконаних аналогічних договорів (не менше 3 відгуків), що мають бути складені на фірмовому бланку замовника (якщо такий є), за підписом та печаткою замовника, а також містити інформацію про найменування робіт, що виконувались учасником, а також загальну інформацію щодо виконання учасником своїх обов’язків згідно договору;

6.3.4 Довідку в довільній формі із зазначенням відкритих в учасника рахунків в банківських установах та із зазначенням реквізитів таких рахунків та найменувань відповідних банківських установ; довідку з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (видану кожною окремою банківською установою, в якій для учасника відкрито відповідний рахунок згідно довідки в довільній формі, наданої учасником), що має бути видана протягом останніх 10 днів щодо дати подання пропозиції конкурсних торгів учасником (включно з датою подання пропозиції конкурсних торгів).

6.3.5. Копії документів фінансової звітності у складі балансу, звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів за останній звітній період (відповідно до статті 13 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України"). Якщо законодавством для окремого учасника передбачена скорочена за показниками фінансова звітність, а так само у випадку неможливості подання окремого документу фінансової звітності, такий учасник повинен надати відповідний лист-пояснення із посиланням на відповідні норми чинного законодавства України. В будь-якому разі неподання такого документу повинно бути обгрунтованим положеннями чинного законодавства України.

6.4. Для підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі згідно зі ст. 17 Закону останній повинен надати у складі своєї пропозиції конкурсних торгів усі документи згідно переліку, вказаного нижче.

6.4.1.На підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 1 ч. 1 ст. 17 Закону: довідка в довільній формі, що підтверджує відсутність такої підстави;

6.4.2. На підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 1-1 ч. 1 ст. 17 Закону:

- інформація в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

- інформація щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону, із наданням копії антикорупційної програми юридичної особи та копії наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, або інформація про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до закону.

6.4.3.На підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 2 ч. 1 ст. 17 Закону - документи, передбачені згідно п. 2.1.6. Розділу 3 цієї документації; інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, щодо відповідної особи (або кожної з осіб, якщо таких уповноважених учасником осіб декілька), яка повинна бути видана протягом останніх 10 робочих днів щодо дати подання пропозиції учасником (включно з датою подання пропозиції);

6.4.4. На підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону - довідка в довільній формі, що підтверджує відсутність такої підстави;

6.4.5. На підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону - довідка в довільній формі, що підтверджує відсутність такої підстави;

6.4.6. На підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 5 ч. 1 ст. 17 Закону - довідка в довільній формі, що підтверджує відсутність такої підстави;

6.4.7. На підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону:

- довідка в довільній формі, що підтверджує відсутність такої підстави;

- копії 1, 2, 10 сторінок паспорту, а так само копію сторінки паспорту, що містить інформацію про місце проживання (прописки) керівника юридичної особи.

6.4.8. На підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 7 ч. 1 ст. 17 Закону:

-розширений витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (оригінал або копія), що має бути виданий протягом останніх 20 робочих днів щодо дати подання пропозиції (включно з датою подання пропозиції);

- повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, роздрукована на паперовому носії та отримана учасником в електронному вигляді у встановленому згідно чинного законодавства порядку (Наказ Міністерства Юстиції України від 27.03.2015 № 441/5) протягом останніх 10-ти (десяти) днів щодо дати подання пропозиції конкурсних торгів (включно з датою подання пропозиції конкурсних торгів).

6.4.9. На підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 1 ч. 2 ст. 17 Закону - довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів, (обов’язкових платежів), що контролюються органами Міністерства доходів і зборів України, та має бути дійсною станом на дату подання пропозиції;

6.4.10. На підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 2 ч. 2 ст. 17 Закону – копія статуту або іншого установчого документу учасника;

6.4.11. На підтвердження відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п. 3 ч. 2 ст. 17 Закону - довідка в довільній формі, що підтверджує відсутність такої підстави.

6.5.Довідка про усіх посадових осіб учасника, які мають право підпису, яка має містити: ПІБ особи, її посада, документ який підтверджує її повноваження.

6.6. Документ, підтверджуючий обрання/призначення керівника та право підпису відповідно до вимог за установчими документами підприємства-Учасника (копія протоколу зборів засновників підприємства та/або наказу про призначення керівника) та особи (якщо така визначена Учасником), яка має право підпису документів (договору): довіреність (якщо не директор з правом підпису) (оригінал) або інший документ із зазначенням повноважень, ПІБ уповноваженої особи, зразку підпису, терміну дії та інше;

6.7. Копії 1, 2, 10 сторінок паспорту, а так само копію сторінки паспорту, що містить інформацію про місце проживання (прописки) уповноваженої на підписання пропозиції конкурсних торгів та договору про закупівлю посадової особи Учасника, а так само копії 1, 2, 10 сторінок паспорту, а так само копію сторінки паспорту, що містить інформацію про місце проживання (прописки) фізичної особи-Учасника, в тому числі фізичної особи-підприємця;

6.8. Лист-згода суб’єкта персональних даних (згідно Додатку 3).

6.9. У випадку якщо документи які вимагаються згідно цієї документації конкурсних торгів, не передбачені законодавством для окремих Учасників процедури закупівлі, в такому випадку останні мають надати у складі пропозиції лист-пояснення із зазначенням документів, що не можуть бути надані у складі пропозиції конкурсних торгів, та посиланнями на норми чинного законодавства, що звільняють учасника від складення/отримання таких документів.

6.10. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

6.11. Якщо Учасником торгів є нерезидент, він має подати документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру чи інші правовстановлюючі документи відповідно до законодавства тієї держави, резидентом якої він є. Також такий Учасник повинен надати витяг з законодавчих нормативних актів тієї держави, згідно з якими визначається надання цих документів на українській мові. Документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження повинен бути легалізований у встановленому порядку, крім випадків коли встановлено звільнення документів від легалізації на території України; Учасником торгів-нерезидентом надаються аналоги документів, прийнятих в країні реєстрації;

6.12. Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям, та за відсутності інших, передбачених законом та цією документацією конкурсних торгів, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 7.1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, в тому числі документи, передбачені згідно Додатку 2 цієї документації.

7.2. Під час виконання договору про закупівлю учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинних законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля.

7.3. Найменування, обсяг та якісні вимоги до виконання робіт – згідно Додатку 2 цієї документації. Всі матеріали, устаткування, прилади і роботи, включені у пропозицію конкурсних торгів, повинні повністю відповідати відповідним міжнародним і українським правилам і стандартам та бути підтверджені окремим Листом-погодженням Учасника щодо дотримання при виконанні робіт таких правил і стандартів. Обладнання та матеріали, які пропонуються, повинні бути новими та такими, що не були у використанні.

7.4. З метою одержання всієї інформації, яка може бути необхідною для підготовки Пропозиції та підписання Договору, Учасники мають право:

- одержати у Замовника проектну документацію щодо робіт, яка, з точки зору Учасника, може бути необхідною для підготовки пропозиції конкурсних торгів.

Витрати, пов’язані з такими відвідуваннями та копіюваннями вищезазначеної проектної документації, покладаються на учасника.

8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників) Довідка про склад субпідрядників***,

яких Учасник планує залучити для виконання робіт щодо Реконструкції системи водопостачання м.Кремінна Луганської обл. 3 етап. Реконструкції мереж водопостачання від ВНС Житлівська (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013)

Повне найменування субпідрядника, код ЄДРПОУ, місцезнаходження та номер телефону Рік створення організації Види послуг, які передбачається доручити субпідряднику Орієнтовна вартість послуг субпідрядника, сумою (грн.) та у відсотках (%) до ціни пропозиції конкурсних торгів учасника
1.      
2.      
     

Якщо учасник не планує залучати субпідрядників – необхідно надати відповідний гарантійний лист у складі пропозиції конкурсних торгів щодо готовності та можливості самостійно виконувати роботи згідно предмету закупівлі в повному обсязі.

***Дана норма стосується субпідрядників, яких учасник планує залучати до виконання робіт в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів Окремих частин предмету закупівлі не передбачено.

Закупівля здійснюється в цілому.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 9.1. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

9.2. Повідомлення учасника про зміну або відкликання пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із п. 1 Розділу 3 цієї документації у конверті, додатково позначеному «Зміни» або «Відкликання» відповідно. Повідомлення про відкликання пропозиції може також надсилатись засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження оформленого у спосіб, зазначений вище.

9.3. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. Після відкриття конверта внесення змін до пропозиції конкурсних торгів не дозволяється. У винятковому випадку на запит комітету з конкурсних торгів учасник може дати лише пояснення щодо змісту пропозиції, не змінюючи її суті.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів За адресою замовника, каб. 4
кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) До 22.07.2016р. 10.00. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів За адресою замовника, каб. 5 (зал засідань), 22.07.2016р. 15.00
3. Розкриття пропозицій замовником 3.1. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбувається у день закінчення строку їх подання у час та у місці, що зазначені в оголошенні про проведення процедури закупівлі.

3.2. З метою забезпечення відкритості та прозорості процедур закупівель під час розкриття пропозицій конкурсних торгів можуть бути присутні представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань.

3.3. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники.Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

3.4. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю (оригінал), дорученням (оригінал) або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

3.4.1. Для підтвердження того факту, що особа, яка бажає прийняти участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, є представником засобу масової інформації ця особа повинна мати при собіоригінал особистого посвідчення представника засобу масової інформації, який ця особа представляє, а так само оригінал документу, що посвідчує особу.

3.4.2. Для підтвердження того факту, що особа, яка бажає прийняти участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, дійсно є представником громадського об’єднання, ця особа повинна мати при собі оригінал особистого посвідчення представника громадського об’єднання, яке ця особа представляє, а так само оригінал документу, що посвідчує особу.

3.4.3. Особи, які не матимуть при собі вищезазначених документів, до участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів допущені не будуть.

3.5. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

3.6 Призначені члени комітету з конкурсних торгів у присутності уповноважених представників учасників розкривають пропозиції конкурсних торгів в наступній послідовності:

а) в першу чергу розкриваються конверти з надписом “Відкликання”, а відкликані пропозиції конкурсних торгів повертаються учасникам, які їх подали, без розпечатування конвертів за зазначеними на них адресами;

б) усі інші конверти з пропозиціями конкурсних торгів розпечатуються у порядку їх надходження до замовника;

в) якщо по окремим пропозиціям конкурсних торгів є листи з надписом “Зміна”, розглядається пропозиція конкурсних торгів з урахуванням змін.

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів 1.1. Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

1.2. Після розкриття пропозицій конкурсних торгів, перевірки їх на правильність оформлення та відповідність кваліфікаційним вимогам і умовам документації конкурсних торгів, починається їх оцінка та визначення переможця. Замовник оцінює та порівнює пропозиції, що не були відхилені.

1.3. Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється відповідно до наступних критеріїв:

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 (сто).

Кількість балів по встановленим критеріям становить:

№ п/п Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів Питома вага критерію, балів
1 Ціна 80
2 Строк виконання робіт 15
3 Відстрочка платежу 5

Загальна кількість балів розраховується як сума:

Б заг = Б1 + Б2 + Б3, де

Б заг – загальна кількість балів;

Б1 – обчислювана кількість балів за критерієм «Ціна»;

Б2 – обчислювана кількість балів за критерієм «Строк виконання робіт»;

Б3 – обчислювана кількість балів за критерієм «Відстрочка платежу».

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином: Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у якій є найвигіднішою (найменшою), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б1 = Цmin / Цобч *80, де

Б1 – обчислювана кількість балів за даним критерієм;

80 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна»;

Цmin – найнижче значення за критерієм «Ціна» (в грн.);

Цобч – значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється (в грн.).

Кількість балів за критерієм «Строк виконання робіт» визначається наступним чином: Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Строк виконання робіт» у якій є найвигіднішою (найменшою), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б2 = Цmin / Цобч*15, де

Б2 – обчислювана кількість балів за даним критерієм;

15 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Строк виконання робіт»;

Цmin – найнижче значення за критерієм «Строк виконання робіт» (місяців);

Цобч – значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється (місяців).

Кількість балів за критерієм «Відстрочка платежу» (календарні дні) визначається наступним чином: Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Відстрочка платежу» у якій є найвигіднішою, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б3 = Цmin / Цобч *5, де

Б3 – обчислювана кількість балів за даним критерієм;

5 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Відстрочка платежу»;

Цmin – найвигідніше значення за критерієм «Відстрочка платежу»;

Цобч – значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється (в календарних днях).

Всі пропозиції конкурсних торгів, оцінені згідно з критеріями оцінки, розташовуються по мірі зменшення значень показника Б заг.

Переможцем буде обрано Учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У разі однакової підсумкової оцінки критеріїв для кількох пропозицій конкурсних торгів, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів, при рівній кількості голосів – голос Голови є вирішальним. У складі пропозиції конкурсних торгів учасник надає зведений лист про розмір показників, висунутих в якості критеріїв оцінки.

2. Виправлення арифметичних помилок 2.1. Пропозиції, визначені як такі, що відповідають умовам документації конкурсних торгів, перевіряються замовником на предмет арифметичних помилок.

2.2. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному цією документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

2.3. Помилки виправляються замовником у такій послідовності:

а) у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною;

б) у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю та кількості одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином виправляється;

в) якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача або суто технічна помилка при друкуванні, у такому випадку підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

3.4. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. Для підтвердження згоди з виправленням арифметичних помилок учасник конкурсних торгів надає лист-згоду.

3. Інша інформація 3.1. Будь-які спроби учасника вплинути на оцінку замовником пропозиції або прийняття рішення про визначення переможця може призвести до відхилення його пропозиції.

3.2. Оцінка відповідності учасників встановленим кваліфікаційним критеріям та вимогам, встановленим замовником відповідно до статей 16 та 17 Закону, а також іншим вимогам до пропозиції конкурсних торгів учасника, здійснюється на підставі письмових документів, наданих учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів, що не містить вказаних документів про відповідність учасника встановленим кваліфікаційним критеріям або вимогам, встановленим замовником відповідно до статті 17 Закону, або зміст наданих документів не відповідає встановленим замовником вимогам (є таким, що не підтверджує інформацію, вказану учасником у складених власне самим учасником документах) є такою, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

3.3. Учасники повинні надати у складі пропозиції конкурсних торгів нотаріально завірену копію чинної ліцензії (з усіма наявними додатками) на провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, якщо діяльність щодо виконання робіт, які є предметом даної закупівлі, вимагає ліцензування згідно чинного законодавства України, а так само нотаріально завірену копію чинного дозволу (з усіма наявними додатками) щодо виконання робіт підвищеної небезпеки, якщо наявність такого дозволу є необхідною виходячи зі специфіки та переліку робіт, що є предметом цієї закупівлі.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 4.1. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1. Учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, визначеним Замовником відповідно до статті 16 Закону;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2. Наявні підстави, зазначені у ст. 17 Закону, та ч. 7 ст. 28 Закону;

3. Пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів

4.2. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

5. Відмова учасникові в участі у процедурі закупівлі 5.1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

1-1) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону;

2) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;

7) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

3) учасник зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.

5.2. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів, кваліфікаційної або цінової пропозиції із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

6. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 6.1. Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

6.2 Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

- скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

6.3. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.

VI. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору 1.1. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 2.1. Договір про закупівлю укладається з дотриманням вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про здійснення державних закупівель».

2.2. Істотні умови договору визначаються згідно положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, що застосовуються до договорів про виконання робіт, умови щодо зміни істотних умов договору - згідно ст. 40 Закону України “Про здійснення державних закупівель”, зокрема наступне:

Предмет договору:

В порядку та на умовах, визначених Договором, Виконавець зобов’язується виконати, а Замовник в порядку та на умовах, визначених Договором, зобов’язується прийняти й оплатити Виконавцюроботи, що є предметом даної закупівлі, за переліком і за цінами, наведеними згідно додатків до цього Договору, а також в обсягах, передбачених Договором. *Найменування сторін можуть відрізнятись від вказаного тут.

Якість робіт:

Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та договору.

Ціна договору:

Ціна Договору встановлюється у національній валюті – гривні. Передбачається встановлення твердої договірної ціни, яка може бути змінена за взаємною згодою Сторін відповідно до ч. 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Порядок здійснення оплати:

Замовник здійснює оплату фактично виконаних робіт поетапно проміжними платежами в міру виконання таких робіт, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, та в такому випадку розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість.

Надання авансу для початку виконання робіт – в межах 30 % від бюджетного призначення.

 

Виконання робіт:

термін виконання робіт – протягом 2016р., обсяг виконання робіт – згідно технічного завдання.

Права та обов’язки Сторін, відповідальність:

Згідно положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, що застосовуються до договору підряду.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, що передбачені п. п. 5-6 ст. 40 Закону.

При укладенні Договору Сторони можуть вносити до змісту договору зміни в частині формулювань істотних умов договору, вказаних вище, але в будь-якому разі із збереженням змістового навантаження істотних умов, передбачених цією документацією конкурсних торгів.

Учасник повинен надати у складі пропозиції конкурсних торгів відповідний лист-погодження з істотними умовами договору, вказаними вище.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю Не вимагається
     

Додаток 1

до документації з конкурсних торгів

Форма «Пропозиція конкурсних торгів»

подається на фірмовому бланку учасника, якщо такий є, та у вигляді наведеному нижче. Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

Відомості про учасника процедури закупівлі

Повне найменування  учасника

 

Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони)

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Особа, уповноважена представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі (ПІБ повністю, посада або підстави представництва, контактні телефони)

 

Факс

 

Електронна адреса

 

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Ми, (повне найменуваня учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах по закупівлі __________________________ (назва предмету закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів), оголошення про проведення відкритих торгів №__________ від __________ р. згідно з вимогами, що запропоновані замовником конкурсних торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічне завдання щодо предмету закупівлі на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та згодні виконати вимоги замовника та Договору за наступною ціною:

______________________ грн. з ПДВ* (ціна вказується цифрами та прописом)

 

 

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дати (дня) розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована беремо на себе зобов’язання на підписання Договору у строк не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції, і виконати всі умови, передбачені Договором.

 

*якщо учасник не є платником ПДВ – вказати «без ПДВ»


Додаток 2

до документації конкурсних торгів

 

ТЕХНІЧНЕ  ЗАВДАННЯ*

на роботи

з реконструкції системи водопостачання м.Кремінна Луганської обл. 3 етап. Реконструкції мереж водопостачання від ВНС Житлівська

(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013)

 

пп

Вид робіт

Одиниця виміру

Кількість

1

Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400мм з гідравлічним випробуванням

1000м

0,979

2

Труби поліетиленові для подачі холодної води  РЕ 100 SDR-11 (1,6МПа), зовнішній діаметр 400х36,3мм

м

988,79

3

Розроблення грунту у відвал екскаваторами «драглайн» або «зворотна лопата» з ковшом місткістю 0,25 м3, група

грунтів 2

1000м3

5,07

4

Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з

викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом

100м3

1,6

5

Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1

100м3

24,79

6

Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 2

1000м3

2,589

7

Додавати на кожні наступні 5м переміщення грунту (понад 5м) для засипки траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.], група грунтiв 2

1000м3

2,589

8

Планування площ механізованим способом, група грунтiв 2

1000м2

0,54

9

Врізування в існуючі мережі труб, діаметром 400мм

шт

2

10

Промивання з дезінфекцією трубопроводів діяметром 400мм

1000м

0,979

11

Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих грунтах

10м3

0,133

12

Люк чавунний для колодязів легкий

шт

1

13

Плити покриттів, перекриттів та днищ круглі із бетону В22,5 , діаметр до 2,5м, маса до 5т

м3

0,67

14

Стрижнева арматура А-ІІІ

100кг

0,257

15

Стрижнева арматура А-І

100кг

0,074

16

Стрижнева арматура А-ІІ

100кг

0,055

17

Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж та шахтних колодязів, висота кільця 0,59-0,71м, внутрішній діаметр 1500мм

м

0,6

18

Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж та шахтних колодязів, висота кільця 0,89-1,19м, внутрішній діаметр 1500мм

м

0,9

19

Установлення чавунних засувок, діаметром 400мм

шт

1

20

Засувки паралельні фланцевi з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари,тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 400 мм

шт

1

 

 

 

 

 

*Всі посилання в цьому технічному завданні на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, читати у значенні «_____________ (фірма, торговельна марка, тощо)або еквівалент».


Додаток 3

 

 

ЛИСТ -ЗГОДА

суб’єкта персональних даних

 

            Я, _______________________________________________________________

                 (прізвище, ім’я, по батькові учасника або директора учасника)

 

 

            Цим листом надаю Кремінській міській раді дозвіл на обробку моїх персональних даних, при здійсненні Замовником його статутної діяльності, в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист персональних даних», зокрема, з метою збору та обробки цих даних для забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин.

            Окрім того, підтверджую факт повідомлення мене про те, що мої персональні дані включені до баз персональних даних, володільцем яких є Кремінська міська рада. Мене також повідомлено про мої права, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», про те, що метою збору та обробки цих даних є забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин та про те, що мої персональні дані можуть передаватись лише визначеним законодавством третім особам (державні контролюючі органи, державні управлінські структури).

 

 

«__» ____________ 2016 року                                           _____________________

                                                                                                                      (підпис)

 

 

 

 

 

Лист - згода подається учасником процедури закупівлі і є невід’ємною частиною пропозиції конкурсних торгів


Додаток 4

 

Форма «Довіреність»

ДОВІРЕНІСТЬ

 

м.__________________                                                    «___» __________2016р.

 

__________________________ (повна назва Учасника), далі підприємство, в особі директора (голови правління, тощо)_________________, який діє на підставі ___________________, цією довіреністю уповноважує ____________________________________(П.І.Б., № та серія паспорту, місце проживання) представляти інтереси підприємства на процедурі відкритих торгів на закупівлю________________________________(вказати предмет закупівлі, назву замовника, № оголошення та ІБ «Вісник державних закупівель» в якому було опубліковано таке оголошення, дату публікації такого оголошення).

Для виконання представницьких функцій _________________________(П.І.Б.) надаються права на вчинення дій, передбачених чинним законодавством України, зокрема:

-                надавати пояснення, відповіді за запитами комітету з конкурсних торгів;

-                підписувати від імені підприємства заяви, звернення, запити, тощо;

-                подавати пропозицію конкурсних торгів до кінцевого часу подання пропозицій конкурсних торгів, встановленого згідно документації конкурсних торгів;

-                відкликати, вносити зміни та продовжувати строк дії пропозицій;

-                бути присутнім при розкритті пропозицій;

-                давати згоду на виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій пропозиції;

-                отримувати документи, надавати до комітету з конкурсних торгів та на адресу замовника запити, звернення, тощо;

-                здійснювати від імені підприємства переговори з комітетом з конкурсних торгів замовника з усіх питань, повязаних з участю підприємства у процедурі закупівлі, в тому числі щодо погодження змісту договору про закупівлю.

-                вчиняти інші дії, що не заборонені чинним законодавством України, право на вчинення яких виникає в учасника процедури закупівлі у звязку з участю такого учасника у процедурі конкурсних торгів.

 

 

 

 

Ця довіреність видана «_____»____________2016р., є чинною до «_____»_______________201__р. без права передоручення.

Read 294 times
2019 Кремінська міська рада

Please publish modules in offcanvas position.