Фейсбук-сторінка Кремінської міської ради

План місцевого економічного розвитку

Асоціація міст України

Середа, 09 жовтня 2019 08:45

ПРОЄКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА

 1. Мета, склад та зміст містобудівної документації.

Генеральний план, план зонування території (зонінг) – містобудівна документація, призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території міста з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Фізичні та юридичні особи мають право безперешкодно отримувати інформацію, що стосується завдання та змісту Генерального плану, плану зонування у повному обсязі та зобов’язані керуватися ним під час формування та реалізації намірів будівництва, використання земельних ділянок та експлуатації об’єктів містобудування, а також вирішення інших питань використання території міста.

Генеральний план, план зонування призначений для:

 1. Регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;
 2. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб;
 3. Забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку населенного пункту, взаємоузгодження державних інтересів, громади та інвесторів;
 4. Забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та землекористуванням;
 5. Сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку міста з урахуванням його містобудівних особливостей, об’єктів історико-культурної спадщини та екологічного стану;
 6. Розвитку інженерної та транспортної інфраструктури населеного пункту;
 7. Вдосконалення мережі соціально-культурного та торгівельно-побутового обслуговування населення;
 8. Збереження об’єктів природно-заповідного фонду.

Генеральний план, план зонування території здійснюється з дотриманням таких вимог:

- урахування попередніх рішень щодо планування і забудови території;
- виділення зон обмеженої містобудівної діяльності;
- відображення існуючої забудови територій, інженерно-транспортної інфраструктури, а також основних елементів планувальної структури територій;
- урахування місцевих умов під час визначення функціональних зон;
- установлення для кожної зони дозволених і допустимих видів користування територій для містобудівних потреб, умов та обмежень щодо їх забудови;
- відображення меж прибережних захисних смуг і пляжних зон водних  об'єктів.

Параметри використання територій та будівель, запропонованих для розташування у межах декількох земельних ділянок або окремої земельної ділянки, зокрема функціональне призначення, граничні поверховість та площа забудови, розміщення якої можливе на ділянці, є обов’язковими для врахування під час планування намірів забудови.

За порушення вимог, встановлених генеральним планом, планом зонування території, фізичні та юридичні особи несуть відповідальність відповідно до закону.

Проектна документація містить текстові та графічні матеріали.

«Генеральний план, план зонування території міста Кремінна Луганської області» (креслення генерального плану та плану зонування розроблені на територію міста в масштабі 1:5000 та 1:25000) де відображені модель перспективного розвитку населеного пункту та територіальні зони, для яких визначаються переважні та допустимі види забудови та використання.

 1. Відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розробляння.

Замовник: Кремінська міська рада, проспект Дружби, 13, місто Кремінна, Кремінського району, Луганської області, 92905, тел. 06454 21641.

Розробник: ТОВ «ІНСТИТУТ ХАРКІВПРОЕКТ» (ГАП – З.В. Соболєва), проспект Науки, 38, місто Харків, 61166, тел. 702 56 59.

Фінансування робіт здійснювалось за рахунок Державного фонду регіонального розвитку.

Підстава розроблення проекту: Рішення сесії Кремінської міської ради від 05.02.2013 № 33/7.

 1. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації – Генеральним планом, планом зонування території міста Кремінна Луганської області.

З проектом можна ознайомитись у приміщенні Кремінської міської ради за адресою: Кремінський район, м. Кремінна, проспект Дружби, 13, каб. 3.

Строк ознайомлення 1 місяць.

 1. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій - Дзивульський Георгій Анатолійович – перший заступник Кремінського міського голови.

 1. Відомості про стан подання і строк завершення розгляду пропозицій.

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення. Пропозиції до генерального плану, плану зонування території міста Кремінна Луганської області приймаються за адресою: 92905 Луганська область, Кремінський район, м. Кремінна, проспект Дружби, 13, каб. 3.

Пропозиції будуть розглянуті у порядку передбачену постановою КМУ № 555 від 25.05.2011 року.

Пропозиції подаються фізичними та юридичними особами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я по батькові, місце проживання, особистим підписом, назви та адреси юридичної особи і повинні містити обґрунтування із урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

 • повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
 • юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
 • власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, на суміжних з нею територіях;
 • представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
 • народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначені пунктом 7 Порядку або подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

Надані громадкістю пропозиції підлягають реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проекту містобудівної документації у місячний строк. За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

 1. Строк завершення розгляду пропозицій – один місяць.
 2. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів.

Матеріали генерального плану та плану зонування території міста Кремінна Луганської області розміщені на сайті Кремінської міської радиhttp://bit.ly/KremGenPlan2019 .
 Додаток:

Генеральний план, план зонування території міста Кремінна Луганської області.

Loading...

 

Loading...
 

Read 837 times
2019 Кремінська міська рада

Please publish modules in offcanvas position.