П'ятниця, 18 травня 2018 13:37

Початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті «Плану зонування території міста Кремінна Луганської області»

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті «Плану зонування території міста Кремінна Луганської області»

 

 1. Мета, склад та зміст містобудівної документації.

План зонування території (зонінг) – містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Фізичні та юридичні особи мають право безперешкодно отримувати інформацію, що стосується завдання та змісту Зонінгу у повному обсязі та зобов’язані керуватися ним під час формування та реалізації намірів будівництва, використання земельних ділянок та експлуатації об’єктів містобудування, а також вирішення інших питань використання території міста.

Зонінг призначений для:

 1. Регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;
 2. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб;
 3. Забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку населенного пункту, взаємоузгодження державних інтересів, громади та інвесторів;
 4. Забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з отогуючою забудовою та землекористуванням;
 5. Сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку міста з урахуванням його містобудівних особливостей, об’єктів історико-культурної спадщини та екологічного стану;
 6. Розвитку інженерної та транспортної інфраструктури населеного пункту;
 7. Вдосконалення мережі соціально-культурного та торгівельно-побутового обслуговування населення;
 8. Збереження об’єктів природно-заповідного фонду.

 

План зонування території розробляється з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Зонування території здійснюється з дотриманням таких вимог:

- урахування попередніх рішень щодо планування і забудови території;

- виділення зон обмеженої містобудівної діяльності;

- відображення існуючої забудови територій, інженерно-транспортної інфраструктури, а також основних елементів планувальної структури територій;

- урахування місцевих умов під час визначення функціональних зон;

- установлення для кожної зони дозволених і допустимих видів користування територій для містобудівних потреб, умов та обмежень щодо їх забудови;

- відображення меж прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об'єктів.

Параметри використання територій та будівель, запропонованих для розташування у межах декількох земельних ділянок або окремої земельної ділянки, зокрема функціональне призначення, граничні поверховість та площа забудови, розміщення якої можливе на ділянці, є обов’язковими для врахування під час планування намірів забудови.

 За порушення вимог, встановлених планом зонування території, фізичні та юридичні особи несуть відповідальність відповідно до закону.

 Проектна документація містить текстові та графічні матеріали.

 На «Плані зонування території міста Кремінна Луганської області» (схема розроблена на територію міста як схема загального зонування в масштабі 1:5000) відображені територіальні зони, для яких визначаються переважні та допустимі види забудови та використання.

 

 1. Відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розробляння.

Замовник: Кремінська міська рада, проспект Дружби, 13, місто Кремінна, Кремінського району, Луганської області, 92905, тел. 06454 21641.

Розробник: ТОВ «ІНСТИТУТ ХАРКІВПРОЕКТ» (ГАП – З.В. Соболєва), проспект Науки, 38, місто Харків, 61166, тел. 702 56 59.

Фінансування робіт здійснювалось за рахунок Державного фонду регіонального розвитку.

Підстава розроблення проекту: Рішення сесії Кремінської міської ради від 05.02.2013 № 33/7.

 

 1. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації – Планом зонування території міста Кремінна Луганської області.

З проектом можна ознайомитись у приміщенні Кремінської міської ради за адресою: Кремінський район, м. Кремінна, проспект Дружби, 13, каб. 12.

Строк ознайомлення 1 місяць.

 

 1. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій - Пилипенко Едуард Володимирович – секретар Кремінської міської ради.

 

 1. Відомості про стан подання і строк завершення розгляду пропозицій.

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення. Пропозиції до плану зонування території міста Кремінна Луганської області приймаються за адресою: 92905 Луганська область, Кремінський район, м. Кремінна, проспект Дружби, 13, каб. 12.

Пропозиції будуть розглянуті у порядку передбачену постановою КМУ № 555 від 25.05.2011 року.

Пропозиції подаються фізичними та юридичними особами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я по батькові, місце проживання, особистим підписом, назви та адреси юридичної особи і повинні містити обґрунтування із урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

 • повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
 • юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
 • власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, на суміжних з нею територіях;
 • представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
 • народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначені пунктом 7 цього Порядку або подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

Надані громадкістю пропозиції підлягають реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проекту містобудівної документації у місячний строк. За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

 

 1. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

Інформація про план зонування території міста Кремінна Луганської області здійснюється шляхом експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Матеріали плану зонування території міста Кремінна Луганської області розміщені на сайті Кремінської міської ради.

Громадське обговорення триватиме протягом 1 місяця з моменту опублікування данного оголошення.

 

Додаток: План зонування території міста Кремінна Луганської області.

Read 60 times
2017 Кремінська міська рада

Please publish modules in offcanvas position.